Reproduktorový systém SB-G90M2

SB-G90M2

Reproduktor Grand Class

Funkcie

Pokročilá fázovo presná budiaca jednotka

Pokročilá fázovo presná budiaca jednotka
Na reprodukciu hudby so zlepšeným priestorovým vyjadrením zvuku treba, aby boli všetky zvukové vlny vychádzajúce z reproduktorovej jednotky zarovnané, keď sa dostanú k poslucháčovi, bez ohľadu na polohu počúvania. Koncept bodového zdroja zvuku je jedným z ideálnych prístupov na dosiahnutie tohto cieľa.
Na realizáciu reprodukcie bodového zdroja zvuku bola prijatá koaxiálna konfigurácia, ktorá sa potom skombinovala s originálne tvarovaným konektorom lineárnej fázy na vyrovnanie fáz. Membrána s plynulým prenosom vytvorená pomocou plytkej membrány a hladkého tvaru okraja zas zaručuje minimálny odraz zvuku.
2-smerová koaxiálna jednotka reproduktora SB-G90M2 bola novovyvinutá na reprodukciu stredných až vysokých frekvencií, aby sa dosiahla jasná lokalizácia zvukového obrazu a vysoká kvalita zvuku. Cieľom je zabezpečiť plynulú hudbu bohatú na emócie a prevziať koncepciu bodového zdroja zvuku a lineárnej fázy, ktorú spoločnosť Technics neúprosne sleduje.

Konektor lineárnej fázy

Konektor lineárnej fázy
Originálne tvarovaný akustický konektor je umiestnený na prednej strane membrány tweetera a poskytuje reprodukciu zvuku s vysokým rozlíšením a široké zvukové pole.
Špička konektora lineárnej fázy je vyrobená z vysokomodulového mosadzného materiálu s vysokou hustotou. Zabraňuje zbytočnému vibrovaniu konektora v dôsledku účinku vibrácií jednotky strednej triedy, čím prináša čistý zvuk s nízkym skreslením.

Membrána s plynulým prenosom

Membrána s plynulým prenosom
Keď sa zvuková vlna šíri po nepravidelnom povrchu, čelo vlny sa v dôsledku nepravidelností povrchu naruší a má za následok degradáciu frekvenčných vlastností. To ovplyvňuje najmä vlastnosti vysokých frekvencií s krátkymi vlnovými dĺžkami.
Membrána jednotky stredného dosahu, ktorá je súčasťou koaxiálnej jednotky reproduktorov, má plytký tvar s hladkým okrajom, ktorý redukuje odrazy zvuku. Rušenie zvukov vychádzajúcich z membrány je minimalizované, čo má za následok vynikajúcu frekvenčnú odozvu, fázovú charakteristiku a širokú smerovosť.
Táto konfigurácia dosahuje široké zvukové pole, ako aj plynulý a bohatý stredný až vysokofrekvenčný rozsah.

Statická konštrukcia

Úplne sa odstránili zdroje všetkého nežiaduceho alebo nechceného zvuku, aby sa zvuk hudby reprodukoval s vysokým pomerom signálu a šumu.
Na tento účel sa pomocou rozsiahlej analýzy CAE ďalej optimalizovala architektúra vyváženého pripevnenia budiacej jednotky, ktorá bola použitá v predchádzajúcom modeli SB-G90. Na bezpečné uchytenie reproduktorových jednotiek bola novovyvinutá priečka na upevnenie reproduktorov. Okrem toho bola zvýšená pevnosť celej skrinky, aby sa využila architektúra vyváženého pripevnenia budiacej jednotky. Sila a tvar každého z dielov tvoriacich koaxiálny reproduktor boli starostlivo preskúmané, aby sa čo najviac odstránili nežiaduce vibrácie a šum. V skrinke sa navyše nachádza štruktúra zvukovej dráhy. Táto nová a jedinečná štruktúra efektívne eliminuje stojaté vlny, ktoré spôsobujú rezonančnú špičku.

Architektúra vyváženého pripevnenia budiacej jednotky

Architektúra vyváženého pripevnenia budiacej jednotky
Nežiaduce vibrácie generované priečkou na upevnenie reproduktorov sa ešte viac znížili zlepšením vetracích otvorov pomocou CAE. Keďže sa umožnilo preniknutie jednodielnej priečky basového reproduktora do spodnej dosky, dosiahla sa vyššia pevnosť. Optimalizované vetracie otvory navyše zlepšujú distribúciu zvuku vychádzajúceho zo zadných strán reproduktorov a zdokonaľujú odozvu. Koaxiálna priečka na upevnenie reproduktora je navyše oddelená od priečky na upevnenie basového reproduktora, aby sa eliminovalo vzájomné rušenie.
Spoločne ešte viac zvyšujú ostrosť zvuku a trojrozmernú prezentáciu zvukového poľa.

Štruktúra ukončenia stojatej vlny

Štruktúra ukončenia stojatej vlny
Rezonancia nazývaná stojatá vlna sa obvykle generuje v skrinke reproduktora prostredníctvom zvuku určitej frekvencie určenej veľkosťou skrinky. Najbežnejšou metódou na elimináciu stojatej vlny je inštalácia materiálu absorbujúceho zvuk do skrinky. Keďže však takýto materiál absorbuje zvuk aj pri iných frekvenciách, než je frekvencia generujúca stojatú vlnu, reprodukovanému zvuku do určitej miery uberá na dynamike alebo živosti.
Ako protiopatrenie je v spodnej časti skrinky basového reproduktora štruktúra zvukovej dráhy, ktorá vedie stojaté vlny. Ako protiopatrenie je v spodnej časti skrinky basového reproduktora štruktúra zvukovej dráhy, ktorá vedie stojaté vlny. Materiál absorbujúci zvuk je nainštalovaný na mieste zvukovej dráhy, kde je rýchlosť zvuku najvyššia. To umožňuje efektívne odstránenie stojatých vĺn, ktoré sú príčinou rezonančných špičiek, s minimálnym množstvom materiálu absorbujúceho zvuk. (Patentované)
Táto štruktúra umožňuje použitie všetkých informácií potrebných na presnú reprodukciu hudby, takže reproduktorový systém realizuje živší a prirodzenejší zvuk so strednou a nízkou frekvenciou.

Ďalšie technológie

V skrinke sa priečka na upevnenie reproduktora kombinuje s doskou s bočným vystužením, ktorá poskytuje robustnú krížovú štruktúru a eliminuje nežiaduce rezonancie.
Skrinka s vysokou pevnosťou

Konštrukčné časti, ako sú rozpery a priechodky vodičov, sa dôkladne analyzovali, aby sa dosiahla presná lokalizácia zvukového obrazu a eliminovali sa nežiaduce vibrácie a šum.
Dôkladne analyzované a optimalizované súčasti

Pripojené sú dve 16 cm jednotky basových reproduktorov s dlhým zdvihom. Magnetický obvod je vybavený dvojitým magnetom, dlhou cievkou a medeným krúžkom, ktoré poskytujú dostatočný budiaci výkon.
16 cm basový reproduktor s minimálnym skreslením a dlhým zdvihom

Basový reproduktor a jednotka stredného/vysokého rozsahu sú budené samostatnými zosilňovačmi, aby sa eliminoval vplyv basového reproduktora na jednotku stredného/vysokého rozsahu. Tým sa dosahuje čistý a transparentný zvuk.
Dvojvodičový konektor reproduktorov

Inšpirujte sa

Špecifikácie

Fotografia Reproduktorový systém SB-G90M2

Veľkosť a hmotnosť

Výška
1114mm
Šírka
292mm
Hĺbka
366mm
Hmotnosť
35kg

* Približne

Pokročilá fázovo presná budiaca jednotka s konektorom lineárnej fázy

Membrána s plynulým prenosom

Tichá konštrukcia s architektúrou vyváženého pripevnenia budiacej jednotky

Skrinka s vysokou pevnosťou a štruktúra ukončenia stojatej vlny

16 cm basový reproduktor s minimálnym skreslením a dlhým zdvihom

Dvojvodičový konektor reproduktorov

Typ

 • 3-smerový, 4-reproduktorový Bass Reflex (koaxiálne 2-smerové reproduktory so stredným rozsahom/zabudované tweetery)

Jednotky reproduktora

 • Basový reproduktor

  • 16 cm (6½") kónusový typ × 2
 • Reproduktor so stredným rozsahom / tweeter

  • 16 cm (6½") kónusový typ × 1 / 2,5 cm (1") kupolovitý typ × 1

Impedancia

 • 4 Ω

Príkon (IEC)

 • 100 W (menovitý), 200 W (max.)

Odporúčaný výkon zosilňovača

 • 40 – 200 W (reproduktor testovaný podľa krátkodobého maximálneho testu IEC60268-5)

Úroveň akustického tlaku

 • 86 dB / 2,83 V (m)
  83 dB / W (m)

Frekvenčný rozsah

 • 33 Hz – 90 kHz (–10 dB)

Deliace frekvencie

 • 500Hz, 3,4kHz

Rozmery (š × v × h)

 • 292 mm × 1114 mm × 366 mm (vrátane hrotov)

Hmotnosť (na jednotku)

 • Približne 35 kg

Príslušenstvo

 • Hrot × 4, pätka hrotu × 4, rozpera × 4, základná doska × 4, skrutka základnej dosky × 12, gumená pätka × 4, krátke káble × 2, sieťka reproduktora × 1, čistiaca handrička × 1, návod na obsluhu × 1,

Podpora a servis

Reproduktorový systém SB-G90M2