Technológia Technics ΔΣ-Drive (Delta Sigma Drive)

Technológia Technics ΔΣ-Drive (Delta Sigma Drive)

Nová generácia systémov gramofónov s priamym pohonom

ΔΣ-Drive (Delta Sigma Drive) – nová interpretácia analógových zvukov z vinylových platní

V roku 1970 spoločnosť Technics vyvinula prvý gramofón s priamym pohonom na svete.
Systémy gramofónov s priamym pohonom pomohli výrazne znížiť problémy s predchádzajúcimi gramofónmi, napríklad odstup signálu od šumu, vlnenie alebo chvenie. Tieto gramofóny používané vysielacími stanicami pre ich vynikajúci výkon a spoľahlivosť ovládli celé odvetvie. V roku 2016 spoločnosť Technics vyvinula bezjadrový motor s priamym pohonom, ktorý pomohol odstrániť mechanický problém známy ako zúbkovanie. Kombinácia tohto motora s najnovšími technológiami digitálneho ovládania otáčania platní pomohla dramaticky zlepšiť kvalitu zvuku.
Spoločnosť Technics pokračovala v zapájaní sa do výskumu a vývoja, aby ďalej zlepšovala kvalitu zvuku analógových vinylových platní a lepšie vykresľovala kúzlo hudby. Výsledkom bol úspešný vývoj pohonu ΔΣ-Drive, ktorý sa môže pochváliť významným pokrokom oproti predchádzajúcim priamym pohonom. Toto zlepšenie označuje ďalšiu generáciu systémov gramofónov s priamym pohonom od spoločnosti Technics.

ΔΣ-Drive (Delta Sigma Drive) je výsledkom viac ako 50-ročného vývoja motora s priamym pohonom

ΔΣ-Drive (Delta Sigma Drive) je výsledkom viac ako 50-ročného vývoja motora s priamym pohonom

Zlepšená lokalizácia zvukového obrazu na bohatšie priestorové vyjadrenie

Najnovšie systémy riadenia motora využívajú metódu PWM. Rovnakým spôsobom plne digitálne zosilňovače Technics využívajú metódu PWM na dosiahnutie mimoriadne presného výstupu s nízkym skreslením. So zameraním na túto spoločnú vlastnosť, aby sa znížili menšie nepresnosti otáčania a nepatrné vibrácie spôsobené otáčaním motora, spoločnosť Technics vyvinula nový pohon ΔΣ-Drive. Využila pri tom technológie vysokokvalitného zvuku, ktoré získala z vývoja plne digitálnych zosilňovačov. Vo svete gramofónov, v ktorom záleží na hmotnosti, ide o nový prístup k zlepšeniu kvality zvuku, ktorý sa zameriava na spracovanie signálu.

ΔΣ-Drive využíva technológiu konverzie delta-sigma na zníženie chýb v signáloch pohonu, čím sa získavajú signály pohonu s nízkym skreslením prostredníctvom mimoriadne presnej technológie generovania PWM. Takisto pomáha znižovať menšie nepresnosti otáčania a nepatrné vibrácie, ktoré nemožno zachytiť pomocou funkcií pre vlnenie a chvenie alebo odstup signálu od šumu. Nepatrné vibrácie sa v zvukových signáloch objavujú ako zložky s reverznou fázou a zakrývajú zvukový obraz. Pohon ΔΣ-Drive však tieto vibrácie znižuje, aby zlepšil lokalizáciu zvukového obrazu, čím umožňuje čisté a vysokokvalitné priestorové vyjadrenie.

Zlepšená lokalizácia zvukového obrazu na bohatšie priestorové vyjadrenie

Porovnanie vibrácií taniera pri pohone ΔΣ-Drive a bežnom systéme

ΔΣ-Drive znižuje nepatrné vibrácie, ktoré spúšťajú mierne výkyvy v otáčaní motora. Vďaka tomu pomáha znižovať vibrácie na povrchu taniera, zlepšuje lokalizáciu zvukového obrazu a umožňuje bohatšie priestorové vyjadrenie.

Porovnanie vibrácií taniera pri pohone ΔΣ-Drive a bežnom systéme

Porovnanie spektrálnych vĺn zvukového signálu pri pohone ΔΣ-Drive a bežnom systéme

V porovnaní s bežným systémom sa spektrum zvukového signálu okolo 3 kHz stáva ostrejším, čo umožňuje čisté prehrávanie s minimálnymi výkyvmi otáčania.
 

Porovnanie spektrálnych vĺn zvukového signálu pri pohone ΔΣ-Drive a bežnom systéme

Rozhodujúcim faktorom kvality zvuku analógových vinylových platní je ideálny výkon elektromagnetickej konverzie

Na zlepšenie kvality zvuku pri prehrávaní analógových vinylových platní je prvoradá schopnosť kazety presne sledovať hudobné informácie vtlačené do platne a konvertovať ich na elektronické signály. To tiež vyžaduje vynikajúcu presnosť otáčania s malými alebo žiadnymi vibráciami motora.
Nový pohon ΔΣ-Drive od spoločnosti Technics sa môže pochváliť bezkonkurenčným rotačným výkonom, ktorý je vhodný pre novú generáciu gramofónov s priamym pohonom, čo zase výrazne zlepšilo presnosť elektromagnetickej konverzie kazety. Odporúčame vám vychutnať si vynikajúci zvuk vinylových platní z tohto nového systému gramofónu.

Rozhodujúcim faktorom kvality zvuku analógových vinylových platní je ideálny výkon elektromagnetickej konverzie