Zásady používania súborov cookie

Posledná úprava: 14.9.2021

V týchto zásadách používania súborov cookie (ďalej len „zásady“) nájdete informácie o tom, ako spoločnosť Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika, se sídlem Praha 8 - Karlín, Křižíkova 148/34, PSČ 186 00, IČ: 24655121, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 71469 (ďalej len „my“, „nám“ alebo „Panasonic“) a určité povolené tretie strany pri vašej návšteve našej webovej stránky poskytujú obsahové, reklamné alebo iné funkcie, používajú technológie, ktoré uchovávajú informácie vo vašom zariadení alebo k nim majú prístup, ako sú súbory cookie, pixely a prídavné moduly atď. Tieto technológie sa budú pre zjednodušenie ďalej označovať ako „súbory cookie“.

V týchto zásadách sa vysvetľuje, čo sú súbory cookie, aké typy súborov cookie používame a aké sú naše právne základy. Poskytnú vám tiež informácie o tom, ako sa vaše osobné údaje používajú (ak vôbec), aké práva máte v súvislosti so súbormi cookie podľa všeobecného nariadenia (EÚ) o ochrane údajov (GDPR) a ako nás môžete kontaktovať, ak si chcete práva uplatniť alebo chcete podať sťažnosť. Zásady obsahujú aj zoznam súborov cookie, ktoré umiestňujeme a používame, účelov, na ktoré ich používame, a lehôt, počas ktorých sa tieto súbory cookie používajú. Okrem toho sa v nich opisuje, ako môžete súbory cookie spravovať a odstrániť.

Ak sa chcete dozvedieť ďalšie informácie o našich postupoch ochrany osobných údajov, kliknite na tieto odkazy:

1. Čo sú to súbory cookie?
2. Aké sú naše právne základy?
3. Ako my a určité povolené tretie strany používame súbory cookie a spracúvame vaše osobné údaje a aké máte práva?
4. Ako môžete spravovať a odstrániť súbory cookie?
5. Kontaktujte nás
6. Zmeny týchto zásad
7. Zoznam súborov cookie používaných na našej webovej stránke

1. Čo sú to súbory cookie?
Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom zariadení pri návšteve našej webovej stránky a slúžia ako identifikátor. Naša webová stránka pomocou nich rozpoznáva vaše zariadenie, keď s ňou komunikuje alebo sa na ňu vracia, najmä ak používate rovnaký prehliadač, ako ste použili pri poslednej návšteve našej webovej stránky.
Súbory cookie sa v závislosti od funkcie a účelu klasifikujú ako nevyhnutne potrebné súbory cookie, súbory cookie súvisiace s výkonom, súbory cookie súvisiace s funkčnosťou alebo súbory cookie súvisiace s reklamou. Bližšie informácie k tomuto nájdete v časti 7.

Okrem toho sa súbory cookie klasifikujú buď ako vlastné, alebo cudzie súbory cookie. Vlastné súbory cookie umiestňujeme my, zatiaľ čo cudzie súbory cookie počas vašej návštevy našej webovej stránky umiestňuje webová stránka tretej strany. Bližšie informácie o príslušných tretích stranách nájdete v časti 7.

V závislosti od ich trvania existujú relačnétrvalé súbory cookie. Relačné súbory cookie sú dočasné súbory cookie, ktoré trvajú len počas trvania vašej návštevy našej webovej stránky, a keď zavriete prehliadač, odstránia sa. Trvalé súbory cookie sa, naopak, vytvoria, keď našu webovú stránku navštívite, a vo vašom zariadení zostanú aj po zatvorení prehliadača či reštarte zariadenia, a to až do stanoveného dátumu vypršania platnosti, ak ich neodstránite pred týmto dátumom. Keď sa na našu webovú stránku vrátite, budú aktívne.

2. Aké sú naše právne základy?
Osobné údaje získané prostredníctvom našich vlastných nevyhnutných súborov cookie spracúvame na základe našich oprávnených záujmov. Tieto súbory cookie sú nevyhnutne potrebné pre fungovanie našej webovej stránky a s ich pomocou poskytujeme jej návštevníkom požadované služby, umožňujeme komunikáciu a dodržiavame bezpečnostné povinnosti v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.
Všetky ostatné súbory cookie, ktoré nie sú nevyhnutné, sa použijú len s vaším súhlasom.

3. Ako my a určité povolené tretie strany používame súbory cookie a spracúvame vaše osobné údaje a aké máte práva?
3.1 Súbory cookie, ktoré vlastní a umiestňuje spoločnosť Panasonic
V rozsahu, v akom sa naše vlastné súbory cookie a údaje, ktoré nimi zbierame, považujú za osobné údaje, určujeme prostriedky a účely takéhoto spracúvania a sme prevádzkovateľom podľa vymedzenia pojmov v nariadení GDPR. Takéto spracúvanie sa uskutočňuje v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov, ktoré platia spolu s týmito zásadami používania súborov cookie. Odporúčame vám prečítať si naše zásady ochrany osobných údajov, v ktorých nájdete ďalšie informácie napríklad o týchto témach:

– spôsoby používania a ochrany vašich osobných údajov získaných prostredníctvom súborov cookie (ak sa získavajú);
– vaše práva v oblasti ochrany údajov – ak ste usadení v EÚ/EHP, patrí medzi ne právo na prístup k vašim osobným údajom a získanie ich kópie, právo požiadať o opravu alebo aktualizáciu akýchkoľvek nesprávnych osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov alebo ho obmedziť podľa podmienok ustanovených v nariadení GDPR a právo za určitých podmienok požiadať o vymazanie vašich osobných údajov;
– ak ste usadení v EÚ/EHP, spôsoby, ako môžete podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu – https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en;
– dĺžka uchovávania/ponechania si vašich osobných údajov;
– informácie o tom, komu a kde poskytujeme vaše osobné údaje;
– existencia automatizovaného rozhodovania a v príslušných prípadoch užitočné informácie o základnom postupe a o význame a dôsledkoch takéhoto spracúvania.

3.2 Súbory cookie, ktoré vlastnia a umiestňujú povolené tretie strany
Na našej webovej stránke sme napríklad na marketingové účely integrovali odkazy na webové stránky, doplnky a aplikácie tretích strán, napríklad aby ste mohli jednoducho zdieľať obsah na sociálnych sieťach. Nad tým, ako tieto webové stránky tretích strán používajú súbory cookie, nemáme žiadnu kontrolu. Ďalšie informácie nájdete v ich zásadách ochrany osobných údajov. Bližšie informácie o tretích stranách nájdete v časti 7.

4. Ako môžete spravovať a odstrániť súbory cookie?
4.1 Svoj súhlas s používaním súborov cookie môžete kedykoľvek odvolať, keď prejdete do časti nastavenia súborov cookie – neplatí to pre nevyhnutné súbory cookie.
4.2 Súbory cookie, ktoré nie sú nevyhnutné, môžete spravovať a odstraňovať tak, že zmeníte nastavenia svojho prehliadača. Spôsoby, ako to urobiť, sa v jednotlivých prehliadačoch líšia. Vezmite na vedomie, že ak zablokujete všetky súbory cookie, niektoré funkcie a služby na našej webovej stránke nemusia fungovať a budú sa vám zobrazovať reklamy, ktoré budú menej zodpovedať vašim záujmom.
Informácie o tom, ako spravovať a odstrániť súbory cookie v najrozšírenejších prehliadačoch, nájdete na týchto odkazoch:

– Chrome,
– Edge,
– Firefox,
– Internet Explorer,
– Opera,
– Safari.

Ak potrebujete ďalšie informácie o spôsoboch spravovania a odstránenia súborov cookie, navštívte stránku https://www.allaboutcookies.org/.

5. Kontaktujte nás
Ak máte nejaké otázky týkajúce sa spôsobu, akým ako prevádzkovateľ vašich osobných údajov (ak sa získavajú) na našej webovej stránke používame súbory cookie, alebo by ste si chceli uplatniť práva, môžete nás kontaktovať na adrese Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika, se sídlem Praha 8 - Karlín, Křižíkova 148/34, PSČ 186 00, +420 236 032 911, https://support-sk.panasonic.eu/.

Môžete tiež kontaktovať našu osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov na adrese Panasonic Marketing Europe GmbH, Data Protection Officer, Hagenauerstrasse 43, D-65203 Wiesbaden; email: Data_Protection@eu.panasonic.com.

6. Zmeny týchto zásad
Občas môžeme tieto zásady zmeniť. Zásady boli prvýkrát zverejnené 14.9.2021. Zmeny týchto zásad zverejníme na našej webovej stránke a budú platiť od dátumu zverejnenia. Posledná aktualizácia zásad: 14.9.2021.
Ak sa zmenami výrazne zmení spôsob, akým používame súbory cookie, na svojej webovej stránke uverejníme oznámenie a požiadame vás o opätovný súhlas s používaním súborov cookie. Pravidelne si overujte, či došlo k nejakým zmenám našich zásad používania súborov cookie.