Stereofónny integrovaný zosilňovač SU-R1000

SU-R1000

Referenčná trieda

Spoločnosť Technics pokračuje v hľadaní ideálneho zvuku tým, že skúša nové zvukové dimenzie realizované plne digitálnym zosilňovačom.

Funkcie

Procesor JENO Engine

Hlavnou príčinou skreslenia v digitálnych systémoch je chvenie, ktoré spôsobuje nesprávne načasovanie v hlavných hodinách používaných pri konverzii digitálneho signálu na analógový. Na elimináciu degradácie zvuku spôsobovanej chvením vyvinula spoločnosť Technics pôvodný obvod na redukciu chvenia, ktorý obsahuje generátor hodín v systéme vzniku šumu na zníženie chvenia v nízkofrekvenčnom rozsahu a vysokopresný prevodník vzorkovacej frekvencie na potlačenie chvenia vo vysokofrekvenčnom rozsahu. Ideálnym spôsobom tak znižuje chvenie v celom frekvenčnom rozsahu. Funguje s pôvodným vysokopresným konverzným obvodom PWM (Pulse Width Modulation), ktorý optimalizuje rýchlosť vzniku, stupeň a rekvantizačné číslo šumu a gradáciu PWM, aby sa signály s vysokým rozlíšením konvertovali na PWM bez poškodenia dynamického rozsahu. Tieto technológie umožňujú konštrukciám digitálnych zosilňovačov Technics reprodukovať prirodzené a jemné hudobné detaily.

ADCT
(Active Distortion Cancelling Technology)

Circuit Diagram of Digital Amplifier Technology
Novovyvinutá technológia Active Distortion Canceling Technology spoločnosti Technics presne extrahuje a odstraňuje skreslenie vo fáze výstupného výkonu, ktoré je generované protielektrickou silou reproduktora a poklesom napätia. Na trhu zvukových zariadení Hi-Fi s možnosťou konfigurácie neobmedzeného počtu zvukových systémov kombináciou rôznych produktov musia špičkové zvukové zosilňovače optimálne poháňať rôzne reproduktory. Technológia Active Distortion Canceling Technology presne odstraňuje skreslenie určením rozdielu medzi výstupom konektora reproduktora a výstupom JENO a potom na výstupný digitálny signál aplikuje korekciu, čím koriguje systém bežného digitálneho zosilňovača. Bez ohľadu na typ pripojených reproduktorov poskytuje reproduktorom výkonnú hnaciu silu a akustickú energiu a zároveň ponúka vynikajúce výhody digitálneho zosilňovača, ako je nízky šum, presný zvukový obraz a rozsiahle zvukové prostredie.

Tichý napájací zdroj s vysokou rýchlosťou

Graph of Super High Speed Switching Power Supply Picture of GaN-FET(left) and SiC Diode(right)
SU-R1000 používa systém spínacieho zdroja napájania na zabezpečenie stabilného napätia a prúdu požadovaného digitálnym zosilňovačom. V bežnom systéme spínacieho zdroja napájania je čas zapnutia spínacej operácie riadený, aby sa stabilizovalo napätie, čo spôsobuje kolísanie spínacej frekvencie podľa zaťaženia. Výsledkom je modulačný šum, ktorý ovplyvňuje kvalitu zvuku. Tichý napájací zdroj s vysokou rýchlosťou eliminoval tento šum fixáciou spínacej frekvencie v pásme 400 kHz. V neskoršej fáze je navyše k dispozícii regulátor mimoriadne nízkeho šumu. Tým sa zabraňuje zníženiu regulácie v dôsledku pevnej spínacej frekvencie a bráni miešaniu šumovej súčasti s vysokými frekvenciami. Výsledkom je napájací zdroj s vysokou odozvou, ktorý umožňuje najlepší výkon digitálneho zosilňovača.

Štyri nezávislé napájacie zdroje

Picture of Pre Amplifier
V modeli SU-R1000 bol každý prvok tvoriaci napájací zdroj starostlivo študovaný a revidovaný, aby sa dosiahla vyššia kvalita zvuku. Okrem toho sú k dispozícii štyri nezávislé napájacie jednotky pre rôzne bloky obvodov, ktoré zlepšujú kvalitu zvuku ešte viac. Keďže SU-R1000 je integrovaný zosilňovač, vnútorné obvody pozostávajú z predzosilňovača a výkonového zosilňovača s kombináciou analógových a digitálnych obvodov. Na vplyv šumu prenášaného cez napájacie vedenie je obzvlášť citlivá sekcia Phono-EQ, ktorá spracováva drobné analógové signály. Pre analógové obvody a digitálne obvody v predzosilňovači používa SU-R1000 samostatné napájacie jednotky. Samostatné napájacie jednotky používa aj pre pravý a ľavý kanál výkonového zosilňovača, ktorý vyžaduje veľa elektrickej energie. SU-R1000 so štyrmi nezávislými napájacími jednotkami zabraňuje interferencii medzi blokmi obvodov spôsobenej napájaním a dosahuje vysoký odstup signálu od šumu a vynikajúce oddelenie kanálov.

Vysokokvalitný digitálny/analógový I/O obvod

Pictures of component parts for High-grade Digital/Analog I/O Circuit
Sekcie vstupu PHONO a analógového vstupu majú dizajn úplne samostatného obvodu. Spoločnosť Technics vytvorila ideálne symetrické usporiadanie obvodov a vykonala starostlivé ladenie. Nové obvody zabraňujú rušeniu medzi pravým a ľavým kanálom a dosahujú vynikajúce oddelenie kanálov. Sekcia vstupov PHONO a XLR navyše využívajú úplne vyvážený prenos na zabezpečenie vysokočistého prenosu signálu s minimálnym vplyvom šumu. Obvod vstupu USB v sekcii digitálneho vstupu je vybavený kondenzátorom z kvalitnej rubínovej sľudy a zariadením na zlepšenie napájania s nemagnetickými rezistormi s uhlíkovou vrstvou na blokovanie elektrického šumu napríklad z počítača a minimalizáciu vplyvu vonkajšieho šumu. Analógovo-digitálny (A/D) prevodník obsahuje vysokovýkonný čip vyrobený spoločnosťou Asahi Kasei Microdevices (AKM) na vysoko presný A/D prevod. Vďaka tomu model SU-R1000 reprodukuje vynikajúcu kvalitu zvuku z akéhokoľvek analógového alebo digitálneho vstupu.

Vysoká pevnosť rámu a konštrukcie

Picture of High Rigidity Chassis and Design
Pevnosť rámu bola značne zlepšená, aby sa potlačili vibrácie krytu, ktoré sú tiež zdrojom šumu. Vnútorný rám má oddelenú konštrukciu pozostávajúcu z dvoch plôch. Na hornej ploche je namontovaná časť výkonového zosilňovača pozostávajúca zo zosilňovacieho obvodu a jeho napájacieho obvodu. Na spodnej ploche je nainštalovaná časť predzosilňovača, ktorá sa skladá z časti analógového vstupu vrátane ekvalizéra PHONO a časti digitálneho vstupu, ako aj napájacích obvodov pre tieto obvody. Oceľovými štítmi sú od seba oddelené nielen horná a dolná plocha, ale aj bloky jednotlivých obvodov. Tieto oceľové štíty slúžia aj ako výstužné dosky na posilnenie pevnosti celého rámu. Z vonkajšej strany má predný panel hrúbku 10 mm, zatiaľ čo bočné a horný panel sú vyrobené z hliníkových plechov s hrúbkou 6 mm upravených materiálom Alumite. Takisto zlepšili pevnosť a odolnosť proti vibráciám. Izolanty podopierajúce rám sú vyrobené z liatiny s vynikajúcou charakteristikou útlmu signálu. Časti a materiály uvedené vyššie celkovo zvyšujú kvalitu vnútorných signálov a eliminujú účinky vonkajších vibrácií na najvyššej úrovni.

Vstupné a výstupné konektory vyrobené z precízne vybraných vysokokvalitných dielov
- Konektory reproduktorov navrhnuté tak, aby umožňovali pripojenie reproduktorových káblov s veľmi veľkým priemerom
- Konektory s výstupkami v tvare písmena Y na zabezpečenie spoľahlivého káblového spojenia
- Vstupné konektory analógového vyváženia vyrobené spoločnosťou Neutrik a vstupné konektory PHONO XLR (výhradne pre MC)
- Analógové vstupné konektory s pozlátenými, opracovanými mosadznými časťami

Prepracovaný dizajn spoločnosti Technics
- Atraktívny predný panel zdobený vysokokvalitnou vlasovou povrchovou úpravou a vybavený ikonickým veľkým dvojihlovým meračom
- Volič hlasitosti a gombík voliča z dielov vyrobených z pevných hliníkových blokov a opracovaných odstredením

Inteligentný ekvalizér PHONO

Inteligentný ekvalizér PHONO namontovaný v modeli SU-R1000 využíva technológiu zlepšenia kvality zvuku pre DSP, ktorú spoločnosť Technics vyvinula počas vývoja funkcie LAPC, aby sa dosiahla vysoká kvalita zvuku, ktorá nie je možná s analógovým ekvalizérom PHONO. Táto technológia sa skladá z troch častí: 1. presná krivka ekvalizéra, 2. rušenie prenikania a 3. optimalizácia odozvy. Tieto funkcie možno zapnúť alebo vypnúť podľa preferencií používateľa.

Inšpirujte sa

Špecifikácie

Veľkosť a hmotnosť

Výška
191mm
Šírka
430mm
Hĺbka
459mm
Hmotnosť
22.8kg

* Približne

Procesor JENO Engine (Jitter Elimination and Noiseshaping Optimisation)

ADCT (Active Distortion Cancelling Technology)

LAPC (Load Adaptive Phase Calibration)

Tichý napájací zdroj s vysokou rýchlosťou

Štyri nezávislé napájacie zdroje

Inteligentný ekvalizér PHONO

Presná digitálna technológia

 • Procesor JENO Engine (Jitter Elimination and Noise-shaping Optimisation)
  LAPC (Load Adaptive Phase Calibration)
  Tichý napájací zdroj s vysokou rýchlosťou
  Generátor hodín napájaný z batérie
  Technológia signálu bez šumu
  Pokročilý napájací zdroj

Rozlišujúci dizajn spoločnosti Technics

 • Skrinka s vysokou pevnosťou
  Konfigurácia v troch sekciách

Výstupný výkon (FTC)

 • 150 W + 150 W (1 kHz, T.H.D. 0,5 %, 8 Ω, 20 kHz LPF),
  300 W + 300 W (1 kHz, T.H.D. 0,5 %, 4 Ω, 20 kHz LPF)

Vstupná citlivosť / vstupná impedancia

 • LINE 200 mV / 22 kΩ, PHONO (MM) 2,5 mV / 47 kΩ, PHONO (MC) 300 uV /100 Ω

Frekvenčná odozva

 • LINE 5 Hz – 80 kHz (–3 dB, 8 Ω),
  PHONO (MM) 20 Hz – 20 kHz (odchýlka RIAA ±1 dB, 8 Ω)
  DIGITAL 5 Hz – 80 kHz (–3 dB, 8 Ω)

Zaťažovacia impedancia

 • 4 Ω – 16 Ω

Konektor analógového vstupu

 • LINE × 2 (LINE 1, LINE 2), LINE XLR BALANCED × 1, PHONO (MM/MC) × 1, PHONO XLR BALANCED (MC) × 1, MAIN IN × 1, REC IN × 1

Konektor digitálneho vstupu

 • Optický digitálny × 2 (OPT 1, OPT 2), koaxiálny digitálny × 2 (COAX 1, COAX 2), USB-B × 2 (PC 1, PC 2)

Konektor analógového výstupu

 • PRE OUT × 1, REC OUT × 1

Výstup na slúchadlá

 • Áno, stereo Φ 6,3 mm

Podporovaný kodek

 • USB 2.0 High Speed, USB Audio Class 2.0, asynchrónny režim
 • PCM

  • Áno (32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192, 352,8, 384 kHz / 16, 24, 32 bitov)
 • DSD

  • Áno (2,8 MHz, 5,6 MHz, 11,2 MHz, 22,4 MHz* * Len natívny režim ASIO)

Napájanie

 • Striedavé napätie 220 – 240 V, 50 Hz / 60 Hz

Spotreba energie

 • 220 W

Rozmery (š × v × h)

 • 430 mm × 191 mm × 459 mm

Hmotnosť

 • Približne 22,8 kg

Príslušenstvo

 • Diaľkový ovládač, kalibračná platňa, sieťový kábel, návod na obsluhu

Podpora a servis

Stereofónny integrovaný zosilňovač SU-R1000