Sieťový zosilňovač zvuku SU-GX70

SU-GX70

Sieťový zosilňovač zvuku Grand Class

Vynikajúce zvukové centrum pre obývaciu izbu, ktoré umožňuje bezproblémový pôžitok z obrazu, zvuku a hudby prostredníctvom integrácie ďalšej úrovne s využitím plne digitálnych technológií spoločnosti Technics.

Funkcie

Plne digitálny zosilňovač, procesor JENO Engine (Jitter Elimination and Noise-shaping Optimisation)

Plne digitálny zosilňovač, procesor JENO Engine (Jitter Elimination and Noise-shaping Optimisation)
SU-GX70 používa plne digitálny zosilňovač, ktorý zahŕňa renomovanú technológiu digitálneho zvuku od spoločnosti Technics. Systém digitálneho prenosu spracováva signály vo všetkých fázach plne digitálne, a to od vstupu až po výstup. V porovnaní s analógovým prenosom je tento systém menej náchylný na degradáciu signálu spôsobenú vonkajším šumom, čo zaručuje presnejší prenos signálu. Presné spracovanie signálu nielen poskytuje digitálny zvuk s vysokým rozlíšením, ale tiež zachováva jemnú štruktúru, ktorá je vlastná analógovým nahrávkam.
Technológia HDMI ARC (Audio Return Channel), ktorá bola nainštalovaná v produkte spoločnosti Technics prvýkrát, navyše využíva procesor JENO Engine. To pomáha znižovať akékoľvek zhoršenie kvality zvuku spôsobené chvením počas prenosu digitálnych zvukových signálov (S/PDIF) a zaručuje sa tým bezkonkurenčná úroveň čistoty zvuku televízora.

Ideálna impulzná odozva prostredníctvom LAPC (Load Adaptive Phase Calibration)

Ideálna impulzná odozva prostredníctvom LAPC (Load Adaptive Phase Calibration)
Impedancia reproduktora sa mení s každou frekvenciou a na budenie reproduktorov je potrebný výkonový zosilňovač bez toho, aby bol ovplyvnený vlastnosťami reproduktora. Bežné digitálne zosilňovače sú však vo fáze výstupu pripojené k reproduktorom cez dolnopriepustný filter, takže sú ešte viac ovplyvnené impedanciou reproduktora. Hoci sa amplitúdové vlastnosti bežných zosilňovačov v dôsledku negatívnej spätnej väzby zlepšili, fázové vlastnosti sa nemohli zlepšiť.

Preto sme vyvinuli algoritmus adaptívnej optimalizácie impedancie reproduktorov, ktorý vykonáva korekciu na ideálnu impulznú odozvu. Prostredníctvom digitálneho spracovania signálu sa merajú vlastnosti frekvencie amplitúdy a fázy zosilňovača s pripojenými reproduktormi. Táto nová technika umožňuje vyrovnávať frekvenčné vlastnosti amplitúdy a fázy, čo predtým zosilňovače nedokázali, a tiež prináša zvuk s bohatým priestorovým vyjadrením.

Systém dvojitého napájacieho obvodu

Systém dvojitého napájacieho obvodu
Konštrukcia napájacieho zdroja zvukových systémov obsahujúcich zosilňovače, digitálne obvody a ďalšie podobné súčasti je mimoriadne dôležitá. Model SU-GX70 je vybavený samostatným napájacím zdrojom pre obvody výkonového zosilňovača, ktorý je nezávislý od všetkých ostatných obvodov, aby sa eliminovali nepriaznivé vplyvy na zosilňovač. Vo vyhradenom napájacom zdroji zosilňovača a v súčastiach výkonového zosilňovača sa použili rovnaké elektrolytické kondenzátory, aké sa inštalujú do špičkových modelov.

SU-GX70 využíva vysokorýchlostný spínací napájací zdroj s frekvenciou približne 130 kHz. Zvýšením spínacej frekvencie sa zníži rušenie šumu v šírke pásma prehrávania hudby. To umožňuje vysokocitlivý napájací zdroj pre hudobné signály a výkonné reproduktory.

Vysokokvalitný zvuk prostredníctvom obrazového výstupu HDMI s nízkym vplyvom

Vysokokvalitný zvuk prostredníctvom obrazového výstupu HDMI s nízkym vplyvom
Ak má SU-GX70 prijímať zvukové signály cez HDMI ARC (Audio Return Channel), v dôsledku špecifikácií musí najprv dôjsť k výstupu obrazových signálov zo zariadenia SU-GX70. Výstup týchto signálov však môže spôsobiť nežiaduci šum.
Preto sa výstup obrazových signálov zo zariadenia SU-GX70 uskutočňuje nižšou rýchlosťou a digitálna hodnota farby jednotlivých pixlov je nastavená na nulu. Tým sa zaručuje prevádzka s nízkou záťažou medzi vysielacími/prijímacími zariadeniami HDMI a zabraňuje sa vzniku nežiaduceho šumu z obrazových signálov. Znižuje sa aj vplyv na kvalitu zvuku. Prenos signálov z televízora do procesora JENO Engine najkratšou možnou cestou minimalizuje akýkoľvek ďalší vplyv chvenia. Ide o jedinečný mechanizmus spoločností Panasonic/Technics ako poskytovateľov licencií na rozhranie HDMI.

Režim čistého zosilnenia

Režim čistého zosilnenia
V režime čistého zosilnenia sa vypnutím napájania siete a obvodov HDMI odstráni akýkoľvek šum zo zariadenia alebo antény. Tým sa zaručí prehrávanie hudby s ešte lepšou čistotou.
* Samostatne sa môžu vypnúť aj sieťové obvody a obvody HDMI.

Analógový vstup využívajúci samostatné obvody zosilňovača

Analógový vstup využívajúci samostatné obvody zosilňovača
Samostatný obvod zosilňovača použitý v zariadení SU-GX70 bol prepracovaný a prispôsobený obvodu používanému v zariadení SU-R1000, pričom sa použilo rovnaké symetrické usporiadanie.
Použili sa aj ďalšie vysokokvalitné zvukové súčasti rovnakej kvality ako tie, ktoré sa používajú v zariadení SU-R1000, napríklad nízkošumové FET, tenkovrstvové rezistory, kondenzátory s fóliou a elektrolytické kondenzátory. Takto sa zariadenie vyladilo v každom ohľade.

Bohaté možnosti vstupov, rozmanité sieťové funkcie

Obrazový výstup HDMI s nízkym vplyvom je novovybavený technológiou HDMI ARC a používateľom zaručuje vysokokvalitnú hudbu a zvuk zo zdroja obrazu.
Vysokokvalitná hudba a zvuk zo zdroja obrazu

SU-GX70 podporuje rôzne zdroje hudby vrátane rádia, analógového vstupu (PHONO (MM)/LINE), optického digitálneho vstupu (napríklad televízor), koaxiálneho digitálneho vstupu a vstupu USB.
Kompatibilita s rôznymi zdrojmi hudby

SU-GX70 dokáže bezdrôtovo prehrávať hudbu vo vysokom rozlíšení zo zdroja uloženého v smartfóne, tablete alebo počítači. Zariadenie SU-GX70 podporuje nielen pripojenia Bluetooth® a AirPlay2, ale aj Spotify Connect®, internetové rádiá a Chromecast built-in™, aby ste si iba pomocou neho mohli vychutnať širokú škálu hudobných streamovacích služieb.
Potešenie z bezdrôtového prenosu vysokokvalitného zvuku

Inšpirujte sa

Špecifikácie

Veľkosť a hmotnosť

Výška
98mm
Šírka
430mm
Hĺbka
368mm
Hmotnosť
6.6kg

* Približne
Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc., a akékoľvek používanie týchto známok spoločnosťou Panasonic Corporation sa uskutočňuje na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.
Používanie odznaku Works with Apple znamená, že príslušenstvo bolo navrhnuté tak, aby fungovalo špecificky s technológiou uvedenou na odznaku, a bolo certifikované vývojárom tak, aby spĺňalo výkonnostné štandardy spoločnosti Apple.
Apple a AirPlay sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., ktoré sú registrované v USA a ďalších krajinách. Tento produkt je kompatibilný s technológiou AirPlay 2. Vyžaduje sa systém iOS 11.4 alebo novší.
Logo Wi-Fi CERTIFIED™ je certifikačná známka organizácie Wi-Fi Alliance®. Logo Wi-Fi Protected Setup™ je certifikačná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance®.
Google, Google Home a Chromecast built-in sú ochranné známky spoločnosti Google LLC. Asistent Google nie je k dispozícii v určitých jazykoch a krajinách.

Plne digitálny zosilňovač, procesor JENO Engine (Jitter Elimination and Noise-shaping Optimisation)

Ideálna impulzná odozva prostredníctvom LAPC (Load Adaptive Phase Calibration)

Systém dvojitého napájacieho obvodu

Vysokokvalitný zvuk prostredníctvom obrazového výstupu HDMI s nízkym vplyvom

Režim čistého zosilnenia

Analógový vstup využívajúci samostatné obvody zosilňovača

Výstupný výkon

 • 40 W + 40 W (1 kHz, T.H.D. 1,0 %, 8 Ω, 20 kHz LPF)
  80 W + 80 W (1 kHz, T.H.D. 1,0 %, 4 Ω, 20 kHz LPF)

Zaťažovacia impedancia

 • 4 Ω – 16 Ω

Frekvenčná odozva

 • PHONO (MM)

  • 20 Hz – 20 kHz (odchýlka RIAA ±1 dB, 4 Ω)
 • LINE

  • 20 Hz – 40 kHz (–3 dB, 4 Ω)
 • DIGITAL

  • 20 Hz – 80 kHz (–3 dB, 4 Ω)

Vstupná citlivosť / vstupná impedancia

 • PHONO (MM)

  • 2,0 mV / 47 kΩ
 • LINE

  • 200 mV / 23 kΩ

Konektor analógového vstupu

 • LINE × 2
  PHONO (MM) × 1

Konektor digitálneho vstupu

 • Optický digitálny × 2
  Koaxiálny digitálny × 1
  USB-A × 1
  USB-B × 1

Konektor analógového výstupu

 • PRE OUT × 1

Konektor digitálneho výstupu

 • HDMI ARC

Výstup na slúchadlá

 • Áno, stereofónny Φ 6,3 mm

USB-A

 • Špecifikácia USB Audio Class

  • USB 2.0 High Speed
   Trieda veľkokapacitného zariadenia USB
 • iPod/iPhone/iPad

  • Nie
 • Podporovaný kodek

  • WAV
   • Áno (32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192, 352,8, 384 kHz / 16, 24, 32 bitov)
  • FLAC
   • Áno (32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192, 352,8, 384 kHz / 16, 24 bitov)
  • DSD
   • Áno (2,8 MHz, 5,6 MHz, 11,2 MHz)
  • AIFF
   • Áno (32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192, 352,8, 384 kHz / 16, 24, 32 bitov)
  • ALAC
   • Áno (32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192, 352,8, 384 kHz / 16, 24 bitov)
  • AAC
   • Áno (32, 44,1, 48, 88,2, 96 kHz/16 – 320 kb/s)
  • MP3
   • Áno (32, 44,1, 48 kHz / 16 – 320 kb/s)

PC (USB-B)

 • Špecifikácia USB Audio Class

  • USB 2.0 High Speed
   USB Audio Class 2.0, asynchrónny režim
 • Podporovaný kodek

  • LPCM
   • Áno (32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192, 352,8, 384 kHz / 16, 24, 32 bitov)
  • DSD
   • Áno (2,8 MHz, 5,6 MHz, 11,2 MHz)
 • Režim ovládania DSD

  • Natívny režim ASIO, režim DoP

Dekodér MQA

 • Áno

LAN (DMR)

 • WAV

  • Áno (32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192, 352,8, 384 kHz / 16, 24, 32 bitov)
 • FLAC

  • Áno (32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192, 352,8, 384 kHz / 16, 24 bitov)
 • DSD

  • Áno (2,8 MHz, 5,6 MHz, 11,2 MHz)
 • AIFF

  • Áno (32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192, 352,8, 384 kHz / 16, 24, 32 bitov)
 • ALAC

  • Áno (32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192, 352,8, 384 kHz / 16, 24 bitov)
 • AAC

  • Áno (32, 44,1, 48, 88,2, 96 kHz/16 – 320 kb/s)
 • MP3

  • Áno (32, 44,1, 48 kHz / 16 – 320 kb/s)

Rozhranie Ethernet

 • Sieť LAN (100BASE-TX/10BASE-T)

Wi-Fi

 • IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
  Pásmo 2,4 GHz / 5 GHz

Chromecast built-in

 • Áno

AirPlay 2

 • Áno

Bluetooth® (podporovaný kodek)

 • Áno (AAC, SBC)

Tuner

 • DAB/DAB+/FM

Napájanie

 • Striedavé napätie 220 – 240 V, 50/60 Hz

Spotreba energie

 • 63 W

Rozmery (š × v × h)

 • 430 mm × 98 mm × 368 mm

Hmotnosť

 • Približne 6,6 kg

Príslušenstvo

 • Sieťový kábel, interiérová anténa DAB, diaľkový ovládač, batérie do diaľkového ovládača, návod na obsluhu

Podpora a servis

Sieťový zosilňovač zvuku SU-GX70