Köp Köp nu Återförsäljare Handla från Technics Återförsäljare Slut i lager i Technics Online Store /se/aterforsaljare.html false false SE-R1E-S false

Stereoslutsteg SE-R1

SE-R1

Reference Class

En ny hög prestandastandard för digitala förstärkare genom användning av de senaste komponenterna och innovativa tekniker.

Funktioner

JENO Engine
(Jitter Elimination och Noise Shaping Optimization)

Koncept för JENO-motor,Blockdiagram över digital förstärkare,Utgång för R1 JENO-motor
För att eliminera ljudförsämringar orsakade av jitter har Technics utvecklat en unik krets för jitterreducering. Kretsen består av en klockgenerator som tar bort jitter i de lägre frekvensregistren och en förstklassig omvandlare av samplingsfrekvenser som dämpar jitter i de högre registren. Det gör att störande jitter elimineras på ett idealiskt sätt genom hela frekvensomfånget.
För att lösa problemen med PWM-omvandlingen har Technics tagit fram högklassig PWM-konverter. Vi har använt unik know-how för att konstruera en krets som optimerar brusform, grad- och kvantiseringtal, och PWM-gradering för att på så sätt konvertera högupplösta signaler till PWM-signaler utan att dynamikomfånget försämras. Detta är ny teknik som gör att Technics digitala förstärkare kan återge en verklighetstrogen ljudbild med hög detaljeringsgrad och musikens alla nyanser.

GaN-FET Driver
(hypersnabba transistorer med låg impeda)

Blockdiagram över digital förstärkare,GaN/MOS-FET-egenskaper,Bild på kretskort till effektförstärkare/GaN-FET
Technics använder hypersnabba GaN (gallium nitrit) FET-transistorer med extremt lågt motstånd i aktivt läge. MOSFET-transistorn gör det möjligt att bygga en strömstark single push-pull-konstruktion och vi har tack vare detta kunnat reducera signalvägarna för starkström inuti konstruktionen. Det har resulterat i en enastående linjär ljudåtergivning oberoende av ljudnivån.

LAPC
(Load Adaptive Phase Calibration - lastanpassad faskalibrering)

Konceptet LAPC,Förstärkning och fördröjning med konventionell förstärkare/LAPC
En högtalares impedans kan variera en hel del genom olika delar av frekvensomfånget. Vi har analyserat förstärkarens frekvenssvar vid olika amplituder och faser vid högtalarlast och lyckats utveckla en algoritm som optimerar högtalarimpedansen och som med hjälp av DSP ger ett idealiskt impulssvar. Baserad på den nya algoritmen kalibreras både amplitud och fas/frekvensresponsen, vilket tidigare inte har varit möjligt med konventionella förstärkare. Resultatet är en ljudåtergivning med stor dynamik.

Technics Digital Link
(unik digital signalöverföring)

Konceptet Technics digitallänk,Blockdiagram över Technics digitallänk mellan SU-R1 och SE-R1
Technics Digital Link är en teknik som helt eliminerar volymkontrollen från försteget. I stället skickar den en ljudvolymsignal tillsammans med ljudsignalen till slutsteget. Slutsteget är utrustat med en särskild krets som reducerar effekterna av jitter i signalöverföringen och styr ljudvolymen precis innan konverteringen till PWM-signaler. Den nya överföringstekniken kallas Technics Digital Link och har stöd för ljudsignaler på upp till 384 kHz/32-bit och säkerställer total kanalseparation genom separat överföring av vänster respektive höger kanal.
Med Technics Digital Link har vi lyckats åstadkomma en närmast idealisk förstärkarkonfiguration med en mer exakt amplitud i överföringen av ljudsignaler mellan för- och slutsteg, vilket bland annat medför en högre kanalseparation och superb återgivning av svaga ljudsignaler.

Snabb och tyst strömförsörjning

Kopplingsschema för tyst, linjärt nätaggregat med hög hastighet
För att högtalarna ska kunna återge en exakt ljudbild av alltifrån starka signaler som ger dynamiska och kraftfulla ljud, till svaga signaler som uttrycker fina nyanser, måste förstärkaren ha en tyst strömförsörjning som har kapacitet att svara snabbt på en ständigt växlande ljudsignal utan att tappa kraft.
Normalt består strömförsörjningen hos en vanlig förstärkare av en transformator med hög kapacitet samt en likriktarkrets. Efter att ha studerat olika sätt att åstadkomma idealisk spänning och vågform på strömmen, utvecklade vi en speciell typ av choke-input likriktarkrets och en diskret stabiliserad strömförsörjningskrets. Det är teknik av det här slaget som vi integrerat i förstärkaren för att den ska kunna driva dina högtalare med kontrollerad kraft under alla omständigheter.

Batteridriven klockgenerator

På Technics använder vi oss av en batteridriven klockgenerator som tidigare använts med stor framgång i våra analoga förstärkare. Resultaten har visat en förbättrad precision, en större fysisk närvaro i ljudet samt en fantastiskt rymlig dynamik.

Construction Dual Mono-konstruktion

Illustration of internal structure
Vänster och höger kanal är helt separerade för att undvika överhörning och konstruktionen bidrar också till den idealiska viktfördelningen. För optimal strömförsörjning är alla kretsar från och med andra lindningen i huvudtransformatorn uppdelade i vänster respektive höger kanal. Övriga delar och komponenter har också delats upp separat vänster/höger för enastående kanalseparation och stor dynamik.

Bli inspirerad

Specifikationer

Foto av Stereoslutsteg SE-R1

Storlek och vikt

Höjd
241mm
Bredd
480mm
Djup
567mm
Vikt
54kg

JENO Digital Engine eliminerar störande jitter och sänker brusnivån

GaN-FET Driver - hypersnabba transistorer

LAPC (Load Adaptive Phase Calibration) faskalibrering av högtalarsignalen

Technics Digital Link ger förlustfri signalöverföring

High-speed Silent Linear Power Supply - snabb och tyst strömförsörjning

Batteridriven klockgenerator

Accurate Digital Technology

 • JENO Engine (Jitter Elimination and Noise-shaping Optimization)
  GaN-FET Driver
  LAPC (Load Adaptive Phase Calibration)
  Technics Digital Link
  High-speed Silent Linear Power Supply
  Battery Driven Clock Generator
  Dual Mono Construction
  High Rigidity Metal Double Chassis

Technics Definitive Design

 • Aluminium Plain Miter Joint
  White LED Illuminated Large Level Meter
  Symmetric Structure

Output Power

 • 150 W + 150 W (1 kHz, T.H.D. 0.5%, 8 Ω, 20 kHz LPF)
  300 W + 300 W (1 kHz, T.H.D. 0.5%, 4 Ω, 20 kHz LPF)

Input Sensitivity / Input Impedance

 • UNBALANCED 1.2 V / 47 kΩ, BALANCED 1.2 V / 47 kΩ

Frequency Response

 • 1 Hz - 90 kHz (-3 dB, 8 Ω)

THD+N

 • 0.05 % (1 kHz, 75 W, 8 Ω, 20 kHz LPF)

Load Impedance

 • A or B, Bi-wiring: 4-16 Ω, A + B: 8-16 Ω

Analogue Input Terminal

 • UNBALANCED x 1, BALANCED x 1

Digital Input Terminal

 • Technics Digital Link x 1

Power Supply

 • AC220-240 V, 50 Hz/60 Hz

Power Consumption

 • 210 W

Dimensions (W x H x D)

 • 480 x 241 x 567 mm

Weight

 • Approx. 54 kg

Accessories

 • AC Cords, Operating Instructions

Produkter med olika storlekar

Få support