Integritetspolicy

 

Gällande svensk och europeisk lagstiftning kring personligt dataskydd ålägger oss att informera dig om vår dataskyddspraxis och hur cookies används på denna webbplats ("Webbplats"). Denna policy beskriver hur vi samlar in, bearbetar, använder och skyddar information kring personliga och materiella omständigheter om dig som identifierad eller som identifierbar individ, som vi samlar in via denna Webbplats ("Personuppgifter"). Alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som samlas in genom din användning av Webbplatsen, är föremål för denna policy och genom att tillhandahålla sådana personuppgifter, samtycker du till villkoren i policyn. Webbplatsen drivs av Panasonic Nordic, Filial till Panasonic Marketing Europe GmbH Germany, Sundbybergsvägen 1 B, 171 73 Solna, SWEDEN("Panasonic", "vi", "vår" eller "oss") och fungerar som registeransvarig för personuppgifter.

 

Vi skyddar dina personuppgifter


Vi använder oss av de organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder som krävs, för att skydda de personuppgifter som står under vår kontroll, såsom access, överföringar, inmatning och tillgänglighet samt dataseparation. Tyvärr kan vare sig dataöverföring via Internet eller datalagringssystem garanteras vara 100 % säker. Om du har anledning att tro att din kommunikation med oss inte längre är säker (om du till exempel upplever att säkerheten för de konton som du har hos oss är utsatt för risk), vänligen meddela oss om problemet omedelbart genom att kontakta oss (se Kontakta oss, nedan).

 

Lagring av insamlad information


Vi kommer att spara dina personuppgifter endast under den tid som krävs för att uppfylla de respektive syften som anges i denna policy eller i övrig kommunikation med dig, såvida lagen inte kräver en längre lagringsperiod, men under alla omständigheter inte längre än lagen tillåter. Därefter kommer dina personuppgifter att tas bort och/eller skickas tillbaka i enlighet med gällande lagstiftning.

 

Barns användning av webbplatsen


Webbplatsen riktar sig inte till, och bör inte användas av personer under sexton (16) års ålder och vi undanber oss personuppgifter via Webbplatsen från dessa personer.

Minderåriga måste ha uttryckligt medgivande från föräldrar eller målsmän innan webbplatsen används eller personuppgifter delas.

 

Insamling av personuppgifter


För att kunna hantera dina förfrågningar och uppfylla dina önskemål, samlar Panasonic in de personuppgifter du lämnar via kontakt- och registreringsformulär och liknande på denna Webbplats:
 

• När du registrerar ett personligt konto hos oss (t ex namn, e-postadress, födelsedatum, lösenord)
• När du beställer produkter eller utökade garantier via vår Webbplats (t ex ditt namn, postadress, telefonnummer, födelsedatum, bankuppgifter)
• När du registrerar ditt produktköp hos oss och/eller när du registrerar en garanti
• När du skickar e-post till Panasonics e-postadress som anges på Webbplatsen (t ex namn, e-postadress och andra personuppgifter som du väljer att inkludera i respektive e-post)
• När du registrerar dig eller deltar med inlägg i sociala medier såsom chat, forum eller anslagstavlor (t ex namn, användarnamn, lösenord, e-postadress, födelsedatum och kontaktuppgifter samt information som du väljer att dela via inlägg i sådana sociala medier, inklusive video och bilder)
• När du registrerar dig till eller deltar i tävlingar, utlottningar, spel och liknande som erbjuds på Webbplatsen (t ex namn, användarnamn, lösenord, e-postadress, födelsedatum, kontaktuppgifter och andra personuppgifter som du väljer att inkludera)
• När du prenumererar på våra reklamutskick och nyhetsbrev (t ex namn, e-postadress, postnummer)


Om du prenumererar på våra reklamutskick och nyhetsbrev, kan du när som helst välja bort kommande utskick.

Personuppgifter som du lämnar i samband med att du deltar i online-spel, lotterier, tävlingar eller liknande kampanjer, kan delas med tredjepartssponsorer av lotterier, tävlingar, gratis utlottningar och liknande kampanjer som kan identifieras under varje utlottning, tävling, gratis utlottning eller liknande aktivitet.

 

Syftet med insamlingen av personuppgifter


När du lämnar personuppgifter till oss, kan syftet med insamling och bearbetning av särskilda personuppgifter anges.

Efter ditt uttryckliga medgivande används dina personuppgifter till följande ändamål:
 

• För att behandla dina frågor och för att uppfylla dina önskemål
• För att kunna hantera och utföra dina produktbeställningar från oss
• För att kunna kommunicera med dig med anledning av ditt konto eller dina beställningar
• För att göra det möjligt för dig att delta i våra utskick på sociala medier, som chat, forum eller anslagstavla och för att kunna skicka innehåll till dig
• För att kunna låta dig delta i lotterier, tävlingar, gratis utlottningar och liknande kampanjer
• För att kunna kommunicera reklam och nyhetsbrev som du har efterfrågat
• För att skicka viktig information om Webbplatsen till dig, ändringar i våra villkor, policy och annan administrativ information
• För att kunna skicka ut viktig information som gäller Webbplatsen, ändringar i våra villkor,
• För att administrera aktiviteter som kan ha regler som innehåller mer information om hur vi använder och lämnar ut dina personuppgifter. Vi föreslår därför att du läser reglerna noga
• För vår affärsverksamhet, till exempel dataanalys, revision, utveckling av nya produkter och tjänster, förbättringar av vår Webbplats och våra tjänster, för identifiering av användartrender och för att mäta effekten av våra marknadsföringskampanjer
• För ändamål vi anser vara nödvändiga eller lämpliga: (a) enligt gällande lagstiftning, (b) för att uppfylla rättsliga åtaganden eller krav, (c) för att svara på förfrågningar från offentliga och statliga myndigheter, (d) för att upprätthålla våra villkor, (e) för att skydda vår eller något av våra dotterbolags verksamhet (dvs företag inom Panasonic-koncernen ("Dotterbolag")), (f) för att skydda våra och/eller våra dotterbolags rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom, dig eller andra, samt (g) för att vi ska kunna driva en rättslig process eller begränsa eventuella skadeverkningar.


Om det ändamål som du gav ditt medgivande till är uppfyllt, eller inte längre fortsätter, kommer dina personuppgifter att raderas.

 

Känsliga personuppgifter


Vi ber er att inte ge oss några känsliga personuppgifter (t.ex. personnummer, information om socialbidrag eller uppgifter relaterade till ras eller etniskt ursprung, sexuell läggning, politiska åsikter, religion eller annan övertygelse, hälsa, kriminell bakgrund eller medlemskap i fackförening) på eller via Webbplatsen eller på annat sätt. Panasonic samlar bara in eller behandlar känsliga personuppgifter kring hantering av ditt bankkonto, eftersom dessa krävs för fakturering och bara om uppgifterna frivilligt lämnats av användaren.

 

Kategorier av mottagare


Efter ditt uttryckliga medgivande kan dina personuppgifter lämnas ut endast till följande mottagare, för de respektive ändamål som anges nedan, och som du har samtyckt till:
 

• Våra Dotterbolag, det vill säga bolag inom Panasonic-koncernen, för ändamål som beskrivs i denna policy,
• Våra tredjepartsleverantörer, vilka kan vara skrivna också utanför den Europeiska Unionen eller det Europeiska Ekonomiska samarbetsområdet och som tillhandahåller tjänster såsom webbhotell, dataanalys, tillhandahållande av infrastruktur, IT-tjänster, kundtjänst, e-post leverans, revisionstjänster, och andra liknande tjänster, så att de kan tillhandahålla dessa tjänster. Om en sådan tredjepartsleverantör är skriven utan för EU eller EES, där lagstiftningen är mindre restriktiv, kommer vi att säkerställa en adekvat säkerhetsnivå för respektive kontrakterad relation.
• Tredje part i händelse av omorganisation, sammanslagning, försäljning, samriskföretag, överlåtelse, överföring eller annan avyttring av hela eller någon del av vår verksamhet, våra tillgångar eller vårt lager (bland annat i samband med konkurs eller liknande förfarande).
• Vem som helst för ändamål som vi anser vara nödvändiga eller lämpliga: (a) enligt gällande lagstiftning, (b) för att uppfylla rättsliga åtaganden, (c) för att svara på förfrågningar från offentliga och statliga myndigheter, (d) för att upprätthålla våra villkor, (e) för att skydda vår eller något av våra Dotterbolags verksamhet, (f) för att skydda våra rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom, och/eller våra Dotterbolag, dig, eller andra.
• För att vi ska kunna driva rättslig process eller begränsa eventuella skadeverkningar.


Personuppgifter kan även lämnas av dig på någon av våra anslagstavlor, chat, profilsidor, bloggar och andra tjänster som vi tillhandahåller, där du även har möjlighet att lägga upp information och material. Observera att all information som du lägger upp eller delar med dig av genom dessa tjänster kommer att bli offentlig och kan bli tillgängliga för besökare på Webbplatsen och för allmänheten. Vi uppmanar dig att vara mycket försiktig med att lämna ut dina personuppgifter eller annan information på Webbplatsen.

 

Dina rättigheter


Du har när som helst rätt att invända mot eller avböja insamling, bearbetning och användning av dina personuppgifter, inklusive be om att få personuppgifter raderade, genom att skicka en erinran till följande adress:

Panasonic Nordic, 
Filial till Panasonic Marketing Europe GmbH Germany 
Sundbybergsvägen 1 B
171 73 Solna 
SWEDEN

 

Det är dock inte möjligt att utföra användarenkäter utan att samla in, bearbeta och använda dina personuppgifter.

Du har också rätt att begära och få information om behandlingen av dina personuppgifter. Skicka din förfrågan till följande adress:

Panasonic Nordic, 
Filial till Panasonic Marketing Europe GmbH Germany 
Sundbybergsvägen 1 B
171 73 Solna 
SWEDEN


Om du hittar felaktigheter i dina personuppgifter, om dessa är ofullständiga eller vilseledande, kommer vi att ändra uppgifterna på din begäran. 

 

Andra uppgifter som vi samlar in


Vi samlar även in andra uppgifter från dig, varav en del kanske inte avslöjar just din identitet, till exempel:
 

• Webbläsarinformation
• Information som samlas in via cookies, pixeltaggar och annan teknik
• Köpvanor
• Demografisk information och annan information som du tillhandahåller och
• Samlad information.


Vi kan samla in andra uppgifter på en mängd olika sätt, bland annat:
 

Genom din webbläsare: Viss information samlas in av de flesta webbläsare, till exempel din Media Access Control (MAC)-adress, datortyp (Windows eller Macintosh), skärmupplösning, version av operativsystem och webbläsartyp/-version. Vi använder denna information för att se till att webbplatsen fungerar korrekt.
Genom användning av cookies: Se vår Cookies policy.
Genom användning av pixeltaggar och liknande tekniker: Pixeltaggar (kallas även ”web beacons” eller ”clear GIFs”) kan användas vid vissa Webbsidor och HTML-formaterade e-postmeddelanden för att bland annat spåra en Webbplatsanvändare eller e-postmottagares aktiviteter, mäta effekten av våra marknadsföringskampanjer samt för att sammanställa statistik om Webbplatsens användning och svarsfrekvenser.
Din IP-adress: Din IP-adress är ett nummer som automatiskt tilldelas den dator som du använder med genom internetleverantör (ISP). En IP-adress identifieras och loggas automatiskt i våra serverloggfiler varje gång en användare besöker webbplatsen, tillsammans med tiden för besöket och sidan/sidorna som besöktes. Vi använder IP-adresser till exempel för att beräkna Webbplatsens användarnivåer, för att hjälpa till att diagnostisera problem och för administreringen av Webbplatsen.
Från dig: information, t.ex. var du befinner dig, samt annan information, som till exempel vilka kommunikationsvägar du föredrar, samlas endast om du uppger det frivilligt.

 

Länkar till tredje parts webbplatser


Denna policy avser inte, och vi tar inte ansvar för, integritet, information, eller andra förehavanden av tredje part, inklusive om tredje part använder en webbplats som innehåller en länk till vår Webbplats, Även om Panasonic endast försöker länka till webbplatser som har samma höga standard vad gäller sekretess som Panasonic, ansvarar vi inte för innehåll, säkerhet eller sekretessåtgärder på andra webbplatser. Vi uppmanar dig att läsa integritetspolicyn, sekretesspolicyn och policyn för cookies som visas på dessa webbplatser för information om hur dina personuppgifter kan komma att användas.

 

Ändringar i integritetspolicyn


Vi förbehåller oss rätten att ändra i vår policy vid behov. Vi råder dig därför att regelbundet titta igenom policydokumentet för eventuella ändringar. Innan policyn ändras kommer vi att informera dig och, vid behov, be dig om ditt uttryckliga medgivande för en fortsatt behandling av dina personuppgifter. De senaste ändringarna i policyn gjordes den 4 mars 2014.

 

Kontakta oss


Om du har några frågor om hur dina personuppgifter samlas in, bearbetas eller används, eller om du vill justera, blockera, protestera, få tillgång till, återkalla ditt samtycke till policyn eller om du vill radera någon av dina personuppgifter, vänligen kontakta:
 

Panasonic Nordic, 
Filial till Panasonic Marketing Europe GmbH Germany 
Sundbybergsvägen 1 B
171 73 Solna 
SWEDEN


Eller via e-post: support.se@eu.panasonic.com