Policy för cookies

Senast ändrad: 26.07.2021

Denna policy för cookies (Policy) ger dig information om användningen av tekniker som lagrar eller kommer åt information på din enhet, såsom cookies, pixlar och insticksprogram från Panasonic Nordic, Filial till Panasonic Marketing Europe GmbH, Germany, adress: Sundbybergsvägen 1, SE-171 73  Solna, Sweden (benämns ”vi”, ”oss” eller “Panasonic”) och viss behörig tredje part som tillhandahåller innehåll, annonser eller andra funktioner när du besöker vår webbplats. Av bekvämlighetsskäl benämns alla dessa tekniker som ”cookies”.

Den här policyn förklarar vad cookies är, vilka typer av cookies vi använder och vilka våra rättsliga grunder är. Den ger dig också information om hur dina personuppgifter (i tillämpliga fall) används, vilka dina rättigheter i förhållande till cookies är enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och hur du kan kontakta oss om du vill utöva dina rättigheter eller har ett klagomål. Den här policyn redovisar vilka cookies som finns placerade och används, för vilka syften och hur länge dessa cookies gäller. Dessutom beskriver den här policyn hur du kan hantera och radera cookies.

Klicka på länkarna nedanför om du vill ha ytterligare information om vår integritetspraxis:

1. Vad är cookies?
2. Vilka är våra rättsliga grunder?
3. Hur använder vi och viss behörig tredje part cookies och behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter har du?
4. Hur kan du hantera och radera cookies?
5. Kontakta oss
6. Ändringar i den här policyn
7. Lista över cookies som används på vår webbplats

1. Vad är cookies?
Cookies är små textfiler som lagras på din enhet när du besöker vår webbplats och fungerar som en identifierare. De gör att vår webbplats kan känna igen din enhet när den interagerar med och återvänder till vår webbplats, särskilt när du använder samma webbläsare som du gjorde förra gången du besökte vår webbplats.
Beroende på deras funktion och syfte klassificeras cookies som  nödvändiga, performance, functional and advertising cookies. För mer information om det här kan du besöka avsnitt 7.

Dessutom klassificeras cookies som antingen första part- eller tredjeparts-cookies Förstaparts-cookies placeras av oss medan tredjeparts-cookies placeras av en tredjepartswebbplats när du besöker vår webbplats. För mer information om aktuell tredje part kan du besöka avsnitt 7.

Cookies kan antingen vara sessions-cookies eller beständiga cookies beroende på deras livslängd. Sessions-cookies är tillfälliga cookies som endast fungerar under ditt besök på vår webbplats och raderas när du stänger din webbläsare. Beständiga cookies skapas däremot när du besöker vår webbplats och stannar kvar på din enhet efter att du stängt din webbläsare eller startar om din enhet fram till det inställda utgångsdatumet, om du inte raderar dem före utgångsdatum. De är aktiva när du återvänder till vår webbplats.

2. Vilka är våra rättsliga grunder?
Vi förlitar oss på våra legitima intressen för att behandla personuppgifter som samlats in via våra nödvändiga förstaparts-cookies. Dessa cookies är helt nödvändiga för att vår webbplats ska fungera och gör att vi kan förse besökarna på vår webbplats med de tjänster de begär, för att möjliggöra kommunikation eller för att uppfylla säkerhetsförpliktelser enligt tillämplig dataskyddslag.
Alla övriga icke nödvändiga cookies används endast med ditt samtycke.

3. Hur använder vi och viss behörig tredje part cookies och behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter har du?
3.1 Cookies som ägs och placeras av Panasonic
I den utsträckning våra förstaparts-cookies och de uppgifter vi samlar in med dem, kvalificeras som personuppgifter, bestämmer vi medel och syften med sådan behandling och är dataskyddsombud enligt definitionen i GDPR. Sådan behandling äger rum i enlighet med vår integritetspolicy som tillämpas utöver den här policyn för cookies. Vi uppmuntrar dig att läsa vår integritetspolicy där du hittar med information om t.ex.:
- hur vi använder och skyddar dina personuppgifter som samlas in genom cookies (i tillämpliga fall),
- dina dataskyddsrättigheter; om du finns i EU / EES inkluderar dessa rätten att få tillgång till dina personuppgifter och få en kopia av dem, rätten att begära korrigering eller uppdatering av eventuella felaktiga personuppgifter, rätten att invända mot eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter enligt de villkor som anges i GDPR och rätten att begära radering av dina personuppgifter under vissa villkor,
- om du finns i EU / EES, hur du kan göra invändningar till den behöriga övervakande myndigheten, https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en,
- hur länge vi lagrar/sparar dina personuppgifter,
- till vem och vart vi lämnar ut dina personuppgifter, samt
- förekomsten av automatiserat beslutsfattande och, i förekommande fall, användbar information kring den underliggande logiken och vikten och konsekvenserna av behandlingen.

3.2 Cookies som ägs och placeras av behörig tredje part
På vår webbplats har vi integrerade länkar till webbplatser som tillhör tredje part, insticksprogram och program t.ex. för marknadsföring och, till exempel för att låta dig på ett enkelt sätt dela innehåll i sociala medier. Vi har ingen kontroll över dessa tredjeparts-webbplatser och hur deras cookies används, och hänvisar till deras integritetspolicyer för mer information om hur de använder dessa cookies. För mer information om tredje part kan du besöka avsnitt 7.

4. Hur kan du hantera och radera cookies?
4,1. Förutom för nödvändiga cookies kan du ändra dina inställningar och ta tillbaka ditt samtycke till cookies närsomhelst genom att gå till “Cookie-inställninga”.
4,2. Du kan hantera och radera icke-nödvändiga cookies genom att ändra dina webbläsarinställningar. Hur man gör det varierar mellan olika webbläsare. Tänk på att om du blockerar alla cookies kanske vissa funktioner och tjänster på vår webbplats inte fungerar för dig och du kanske får annonser som inte alls passar dina intressen.
Information om hur du hanterar och raderar cookies i de vanligaste webbläsarna får du genom att följa de här länkarna:

- Chrome: hantera och radera cookies här eller här

- Edge: hantera och radera cookies här eller här

- Firefox: hantera och radera cookies här eller här

- Internet Explorer: hantera och radera cookies här eller här

- Opera: hantera och radera cookies här eller här

- Safari: hantera och radera cookies här

Vill du veta mer om hantering och radering av cookies, besök då https://www.allaboutcookies.org/

5. Kontakta oss
Om du har frågor om hur vi som personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter (i tillämpliga fall) använder cookies på vår webbplats eller om du behöver utnyttja dina rättigheter kan du kontakta oss på finance@eu.panasonic.com. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på Data_Protection@eu.panasonic.com.

6. Ändringar i den här policyn

Vi kan emellanåt genomföra ändringar i den här policyn, som först publicerades 02.08.2021. Ändringar i den här policyn publiceras på vår webbplats och träder i kraft på publiceringsdatumet. Den här policy uppdaterades senast 02.08.2021.
Om ändringarna på ett väsentligt sätt påverkar vårt sätt att använda cookies publicerar vi ett meddelande på vår webbplats och begär ditt samtycke igen för användningen av cookies. Återvänd hit regelbundet för att se uppdateringar av eller ändringar i vår policy för cookies.