Köp Köp nu Återförsäljare Handla från Technics Återförsäljare Slut i lager i Technics Online Store /se/aterforsaljare.html false false SB-G90M2E-K false

Golvhögtalare SB-G90M2

SB-G90M2

Grand Class högtalare

Funktioner

Avancerat element med fasprecision

Avancerat element med fasprecision
För att återge musik med en stor och luftig ljudbild krävs att kanterna på ljudvågorna som kommer från högtalaren är linjära när de når lyssnaren, oavsett lyssningsposition. En av de mest ideala metoderna för att åstadkomma detta är att använda en teknik som går under begreppet ”point sound source” i dagligt tal punktljudkälla.
För att kunna återge musiken med ”point sound source”-tekniken, har vi använt oss av koaxial-principen. Den unika linjära faspluggen skapar tillsammans med ett relativt platt ”Smooth Flow”-membran, med en slät kantform, en linjär ljudbild med så lite ljudreflexer som möjligt.
SB-G90M2 är en 2-vägs koaxial-högtalare som utvecklats för att återge mellanregister och diskant med prioritet på utplaceringen av ljudbilden och med en ljudkvalitet som kan förmedla följsamhet och känslor i musiken, genom Technics lösningar för att åstadkomma en punktljudkälla med högsta faslinjäritet.

Linjär fasplugg

Linjär fasplugg
Den unika akustiska pluggen, som är placerad på diskantmembranets framsida, ger en högupplöst ljudåtergivning och en bred ljudscen.
Spetsen på den linjära faspluggen är gjord av ett högvärdigt mässingsmaterial med hög densitet. Det förhindrar att pluggen vibrerar, som en effekt av vibrationerna i mellanregistret, vilket resulterar i ett klart ljud med låg distorsion.

"Smooth Flow" membran

När ljudvågor rör sig längs en oregelbunden yta bryts vågkanterna upp på grund av ytans ojämnheter, vilket påverkar frekvensomfånget på ett negativt sätt. Detta gäller särskilt egenskaperna hos höga frekvenser med höga frekvenser.
Den del av koaxial-elementet som återger mellanregistret är ett relativt platt membran, med släta kanter som minskar ljudreflexerna och minimerar de störningar som strålar ut från membranet, vilket resulterar i utmärkt frekvenssvar, utmärkta fasegenskaper och bred spridning.
Det här är en konfiguration som resulterar i en bred ljudbild och ett mjukt, fylligt mellan- och diskantregister.

Stationär konstruktion

För att kunna återge musiken med ett högt dynamikförhållande har alla oönskade ljud helt eliminerats.
Det är anledningen till att arkitekturen optimerats genom en balanserad elementmontering taget från den tidigare SB-G90- modellen. Genom en omfattande CAE*-analys och en nyutvecklad baffel har monteringen av högtalarelementen ytterligare förbättrats mot den tidigare modellen. Dessutom förstärktes vridstyvheten i hela högtalarkabinettet för att dra nytta av konstruktionen med balanserad arkitektur. Stabiliteten och formgivningen för samtliga ingående delar i det koaxiala högtalarelementet granskades noggrant för att hitta och eliminera, så mycket som möjligt, av oönskade vibrationer och distorsion. Dessutom skapades en ny och helt unik struktur med ljudkanaler inuti kabinettet, som på ett effektivt sätt släcker ut stående vågor som annars ger lådresonans.
* Computer Aided Engineering

Elementupphängning med balanserad arkitektur

Elementupphängning med balanserad arkitektur
Oönskade vibrationer som skapas i högtalarens frontplatta har ytterligare reducerats genom att vi förbättrat portarna för basreflexsystemet med hjälp av CAE. Vi har också låtit baselementet gå igenom bottenplattan för ökad styvhet. Dessutom har själva basreflexportarna fått en bättre distribution av ljudet, med ökad respons som följd. Koaxialelementets baffel är också separerad från baselementets fäste för att eliminera oönskad överföring av vibrationer.
Sammantaget skapar detta en tredimensionell ljudbild, med en krispig klarhet.

Struktur för att släcka ut stående vågor

Struktur för att släcka ut stående vågor
En typ av resonans som kallas stående vågor uppstår ofta vid vissa specifika frekvenser inne i högtalarlådan beroende på högtalarens storlek. Det vanligaste sättet att undvika stående vågor är att fylla högtalarlådan med ljudabsorberande dämpmaterial. Men eftersom dämpmaterialen också absorberar ljud av olika frekvenser, inte bara de som orsakar stående vågor, påverkas också högtalarens dynamik och förmåga att återge ett levande ljud.
Som ett motdrag har vi byggt en ljudledande struktur i botten av högtalaren som kanaliserar de stående vågorna. De ljuddämpande materialen placeras där det kanaliserade ljudet rör sig som snabbast. Detta eliminerar de stående vågorna och oönskade resonanser på ett effektivt sätt med minsta möjliga mängd ljudabsorberande material (Patenterat av Technics).
Denna struktur gör det möjligt för högtalarna att förmedla all den information som är nödvändig för att kunna återge musiken med ett levande och naturligt ljud i bas- och mellanregistren.

Andra teknologier

På insidan av högtalarkabinettet har högtalarfästena kombinerats med en extra förstärkningsplatta i sidled för att ge en robust konstruktion som eliminerar oönskad resonans.
Vridstyvt kabinett

För att åstadkomma en så exakt ljudbild som möjligt har olika mekaniska delar som distansbrickor och trådhylsor tagits fram för att eliminera oönskade vibrationer och störningar.
Noga utprövade och optimerade komponenter

Två långslagiga 16 cm baselement har monterats. Magnetiska kretsar med dubbla magneter, lång talspole och kopparring skapar ett kraftfullt driv.
Långslagigt 16 cm woofer-element med låg distorsion

Baselementet respektive elementet för diskant och mellanregister drivs av separata slutsteg för att undvika påverkan från basen på de övriga registren. Det ger en klar och transparent ljudåtergivning.
Högtalarterminal för Bi-Wiring

Bli inspirerad

Specifikationer

Foto av Golvhögtalare SB-G90M2

Storlek och vikt

Höjd
1114mm
Bredd
292mm
Djup
366mm
Vikt
35kg

*Cirka

Avancerat precisionselement med linjär fasplugg

"Smooth Flow"-membran

Dämpad konstruktion och elementmontering med balanserad arkitektur

Stabilt högtalarkabinett med patenterad struktur som släcker ut stående vågor

Långslagigt 16 cm baselement med låg distorsion

Högtalarterminal för Bi-Wiring

Type

 • 3-way 4-speaker Bass Reflex (coaxial 2-way midrange/built-in tweeters)

Speaker Units

 • Woofer

  • 16 cm (6½") Cone type x 2
 • Midrange / Tweeter

  • 16 cm (6½") Cone type x 1 / 2.5 cm (1") Dome type x 1

Impedance

Input Power (IEC)

 • 100 W (Rated), 200 W (Max)

Recommended Amp Power

 • 40 - 200 W (Speaker tested by IEC60268-5 Short Term Max Test)

Sound Pressure Level

 • 86 dB / 2.83 V (m)
  83 dB / W(m)

Frequency Range

 • 33Hz - 90kHz (-10dB)

Crossover Frequencies

 • 500Hz, 3.4kHz

Dimensions (W x H x D)

 • 292 mm × 1114 mm × 366 mm (including spikes)

Weight (per unit)

 • Approx. 35 kg

Accessories

 • Spike x 4, Spike shoe x 4, Spacer x 4, Base plate x 4, Base plate screw x 12, Rubber foot x 4, Short wieres x 2, Speaker net x 1, Cleaning cloth x 1, Owner's Manual x 1,

Recensioner

RECENSIONER

 • Ljud & Bild den 26 mars 2022

  ’’Enorm ljudbild med oerhört fyllig klang och mycket dynamisk bas. Massor av spelglädje och engagemang.’’

Få support

Golvhögtalare SB-G90M2