Δικτυακός ενισχυτής ήχου SU-GX70

SU-GX70

Δικτυακός ενισχυτής Grand Class

Το απόλυτο κέντρο ήχου για το σαλόνι που επιτρέπει την απρόσκοπτη απόλαυση βίντεο, ήχου και μουσικής μέσω ενσωματωμένων χαρακτηριστικών ανωτέρου επιπέδου χρησιμοποιώντας πλήρως τις ψηφιακές τεχνολογίες της Technics.

Χαρακτηριστικά

Πλήρως ψηφιακός ενισχυτής, Επεξεργαστής JENO Engine
(Εξάλειψη jitter και βελτιστοποίηση διαμόρφωσης θορύβου)

Πλήρως ψηφιακός ενισχυτής, Επεξεργαστής JENO Engine (Εξάλειψη jitter και βελτιστοποίηση διαμόρφωσης θορύβου)
O SU-GX70 χρησιμοποιεί έναν πλήρως ψηφιακό ενισχυτή που ενσωματώνει τη φημισμένη τεχνολογία ψηφιακού ήχου της Technics. Το ψηφιακό σύστημα μετάδοσης επεξεργάζεται τα σήματα πλήρως ψηφιακά σε όλα τα στάδια από την είσοδο έως την έξοδο. Σε σύγκριση με την αναλογική μετάδοση, το σύστημα αυτό είναι λιγότερο ευαίσθητο στην υποβάθμιση του σήματος που προκαλείται από εξωτερικό θόρυβο, εξασφαλίζοντας ακριβέστερη μετάδοση. Η ακριβής επεξεργασία σήματος όχι μόνο παρέχει ψηφιακό ήχο υψηλής ανάλυσης, αλλά διατηρεί επίσης τον απαλό ήχο που παράγουν οι αναλογικές ηχογραφήσεις.
Επιπλέον, έχει χρησιμοποιηθεί ο επεξεργαστής JENO Engine στο HDMI ARC (Audio Return Channel), το οποίο έχει εγκατασταθεί για πρώτη φορά σε προϊόν της Technics. Αυτό συμβάλλει στη μείωση οποιασδήποτε υποβάθμισης της ποιότητας του ήχου που προκαλείται από το jitter κατά τη μετάδοση των ψηφιακών σημάτων ήχου (S/PDIF), εξασφαλίζοντας απαράμιλλα επίπεδα ευκρίνειας στον τηλεοπτικό ήχο.

Ιδανική παλμική απόκριση μέσω LAPC (Βαθμονόμηση φάσης προσαρμογής φορτίου)

Ιδανική παλμική απόκριση μέσω LAPC (Βαθμονόμηση φάσης προσαρμογής φορτίου)
Η αντίσταση των ηχείων αλλάζει με κάθε συχνότητα και απαιτείται ένας ενισχυτής ισχύος για την οδήγηση των ηχείων ώστε να μην επηρεάζεται από τα χαρακτηριστικά του ηχείου. Ωστόσο, οι συμβατικοί ψηφιακοί ενισχυτές συνδέονται με τα ηχεία μέσω ενός χαμηλοπερατού φίλτρου στο στάδιο εξόδου, οπότε επηρεάζονται ακόμη πιο έντονα από τα χαρακτηριστικά της αντίστασης των ηχείων. Επιπρόσθετα, αν και τα χαρακτηριστικά πλάτους των συμβατικών ενισχυτών λόγω αρνητικής ανάδρασης βελτιώθηκαν, τα χαρακτηριστικά φάσης δεν μπόρεσαν να βελτιωθούν.

Έτσι, αναπτύξαμε έναν αλγόριθμο προσαρμοζόμενης βελτιστοποίησης της σύνθετης αντίστασης των ηχείων, ο οποίος πραγματοποιεί διόρθωση της ιδανικής κρουστικής απόκρισης μέσω ψηφιακής επεξεργασίας σήματος, μετρώντας τα χαρακτηριστικά πλάτους-φάσης συχνότητας του ενισχυτή με τα συνδεδεμένα ηχεία. Αυτή η τεχνική επιτρέπει την εξομάλυνση των χαρακτηριστικών συχνότητας του πλάτους και της φάσης, η οποία δεν είχε επιτευχθεί προηγουμένως από τους ενισχυτές, ενώ παράλληλα παρέχει έναν ήχο με πλούσια έκφραση.

Σχεδίαση ανεξάρτητης διπλής τροφοδοσίας

Σχεδίαση ανεξάρτητης διπλής τροφοδοσίας
H σχεδίαση του τροφοδοτικού είναι εξαιρετικά σημαντική σε συστήματα ήχου που περιέχουν ενισχυτές, ψηφιακά κυκλώματα και άλλα παρόμοια εξαρτήματα. Για να εξαλειφθούν τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις στον ενισχυτή, o SU-GX70 είναι εξοπλισμένο με αποκλειστικό τροφοδοτικό για τα κυκλώματα του τελικού ενισχυτή, το οποίο είναι ανεξάρτητο από όλα τα άλλα κυκλώματα. Ως εκ τούτου, οι ίδιοι ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές που είναι εγκατεστημένοι σε μοντέλα υψηλών προδιαγραφών έχουν χρησιμοποιηθεί στο τροφοδοτικό του ειδικού ενισχυτή και στα εξαρτήματα του ενισχυτή ισχύος.

O SU-GX70 χρησιμοποιεί ένα τροφοδοτικό υψηλής ταχύτητας μεταγωγής περίπου 130 kHz. Με την αύξηση της συχνότητας μεταγωγής, μειώνονται οι παρεμβολές θορύβου στο εύρος ζώνης αναπαραγωγής μουσικής. Αυτό επιτρέπει την παροχή ενέργειας με υψηλή απόκριση για τα μουσικά σήματα και σημαντική δυνατότητα οδήγησης ηχείων.

Ήχος υψηλής ποιότητας μέσω εξόδου βίντεο HDMI χαμηλής παρεμβολής

Ήχος υψηλής ποιότητας μέσω εξόδου βίντεο HDMI χαμηλής παρεμβολής
Για να μπορέσει o SU-GX70 να λάβει σήματα ήχου μέσω του HDMI ARC (Audio Return Channel), λόγω των προδιαγραφών, πρέπει πρώτα να εξέλθουν σήματα βίντεο από τον SU-GX70. Ωστόσο, η έξοδος αυτών των σημάτων μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητο θόρυβο.
Ως εκ τούτου, τα σήματα βίντεο εξάγονται από τον SU-GX70 με χαμηλότερο ρυθμό και η ψηφιακή τιμή του χρώματος κάθε pixel ρυθμίζεται στο μηδέν. Αυτό διασφαλίζει λειτουργία χαμηλού φορτίου μεταξύ του πομπού και του δέκτη HDMI, αποτρέποντας οποιαδήποτε ανεπιθύμητη δημιουργία θορύβου από τα σήματα βίντεο. Αυτό μειώνει επίσης τυχόν επιπτώσεις στην ποιότητα του ήχου. Επιπλέον, η μετάδοση των σημάτων από την τηλεόραση στoν επεξεργαστή JENO Engine μέσω της συντομότερης δυνατής διαδρομής ελαχιστοποιεί κάθε περαιτέρω επίπτωση από το jitter. Αυτός είναι ένας μηχανισμός που κατέχει μόνο η Panasonic/Technics ως δικαιοπάροχος HDMI.

Λειτουργία καθαρής ενίσχυσης (Pure Amplification)

Λειτουργία καθαρής ενίσχυσης (Pure Amplification)
Στη λειτουργία Pure Amplification (Καθαρή ενίσχυση), η διακοπή της τροφοδοσίας ρεύματος στα κυκλώματα δικτύου και HDMI απομακρύνει κάθε θόρυβο από τη συσκευή ή την κεραία. Αυτό εξασφαλίζει αναπαραγωγή μουσικής με ακόμη καλύτερη ευκρίνεια.
*Τα κυκλώματα δικτύου και HDMI μπορούν επίσης να απενεργοποιηθούν μεμονωμένα.

Αναλογική είσοδος με χρήση κυκλωμάτων διακριτών ενισχυτών

Αναλογική είσοδος με χρήση κυκλωμάτων διακριτών ενισχυτών
Το κύκλωμα του διακριτού ενισχυτή που χρησιμοποιείται στον SU-GX70 επανασχεδιάστηκε και προσαρμόστηκε από το κύκλωμα που χρησιμοποιήθηκε στον SU-R1000 και χρησιμοποιήθηκε η ίδια συμμετρική διάταξη.
Επιπλέον, έχουν υιοθετηθεί και άλλα εξαρτήματα ήχου της ίδιας υψηλής ποιότητας με αυτά που χρησιμοποιούνται στον SU-R1000, όπως FET χαμηλού θορύβου, αντιστάσεις λεπτού φιλμ, πυκνωτές φιλμ και ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές. Με αυτόν τον τρόπο, η συσκευή έχει ρυθμιστεί προσέχοντας κάθε λεπτομέρεια.

Απεριόριστες επιλογές εισόδου, ποικίλες λειτουργίες δικτύου

Εξοπλισμένη με HDMI ARC, η έξοδος βίντεο HDMI χαμηλής παρεμβολής εξασφαλίζει στους χρήστες τη δυνατότητα να απολαμβάνουν μουσική και ήχο υψηλής ποιότητας από την πηγή βίντεο.
Μουσική και ήχος υψηλής ποιότητας από την πηγή βίντεο

Ο SU-GX70 υποστηρίζει μια ποικιλία πηγών μουσικής, όπως ραδιόφωνο, αναλογική είσοδο (PHONO(MM)/LINE), οπτική ψηφιακή είσοδο (όπως τηλεόραση), ομοαξονική ψηφιακή είσοδο και είσοδο USB.
Συμβατό με μια ποικιλία μουσικών πηγών

Ο SU-GX70 μπορεί να αναπαράγει μουσική υψηλής ανάλυσης ασύρματα από την πηγή που είναι αποθηκευμένη σε smartphone, tablet ή υπολογιστή. Υποστηρίζει όχι μόνο Bluetooth® και AirPlay2, αλλά και Spotify Connect®, Internet radio και Chromecast built-in™, ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών streaming μουσικής μόνο με τον SU-GX70.
Απόλαυση ήχου υψηλής ποιότητας ασύρματα

Συλλογή

Προδιαγραφές

Μέγεθος και Βάρος

Ύψος
98mm
Πλάτος
430mm
Βάθος
368mm
Βάρος
6.6kg

*Περίπου.


Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι καταχωρισμένα εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την Panasonic Corporation γίνεται με άδεια χρήσης. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες είναι των αντίστοιχων κατόχων τους.
Η χρήση του σήματος Works with Apple σημαίνει ότι ένα αξεσουάρ έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί ειδικά με την τεχνολογία που προσδιορίζεται στο σήμα και έχει πιστοποιηθεί από τον προγραμματιστή ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple.
Η Apple και το AirPlay είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατοχυρωμένα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Αυτό το προϊόν είναι συμβατό με το AirPlay 2. Απαιτείται iOS 11.4 ή νεότερη έκδοση.
Το λογότυπο Wi-Fi CERTIFIED™ είναι σήμα πιστοποίησης της Wi-Fi Alliance®. Το λογότυπο Wi-Fi Protected Setup™ είναι σήμα πιστοποίησης της Wi-Fi Alliance®.
Τα Google, Google Home και Chromecast builtin είναι εμπορικά σήματα της Google LLC. Το Google Assistant δεν είναι διαθέσιμο σε ορισμένες γλώσσες και χώρες.

Πλήρως ψηφιακός ενισχυτής, Επεξεργαστής JENO Engine
(Εξάλειψη jitter και βελτιστοποίηση διαμόρφωσης θορύβου)

Ιδανική παλμική απόκριση μέσω LAPC (Βαθμονόμηση φάσης προσαρμογής φορτίου)

Σχεδίαση ανεξάρτητης διπλής τροφοδοσίας

Ήχος υψηλής ποιότητας μέσω εξόδου βίντεο HDMI χαμηλής παρεμβολής

Λειτουργία καθαρής ενίσχυσης (Pure Amplification)

Αναλογική είσοδος με χρήση κυκλωμάτων διακριτών ενισχυτών

Ισχύς εξόδου

 • 40W+40W(1kHz,T.H.D.1.0%,8Ω,20kHz LPF)
  80W+80W(1kHz,T.H.D.1.0%,4Ω,20kHz LPF)

Αντίσταση φορτίου

 • 4Ω-16Ω

Απόκριση συχνότητας

 • Πικάπ (κεφαλή MM)

  • 20Hz - 20kHz ( ΑΠΟΚΛΙΣΗ RIAA ±1dB, 4Ω )
 • LINE

  • 20Hz - 40kHz ( -3dB, 4Ω )
 • ΨΗΦΙΑΚΗ

  • 20Hz - 80kHz ( -3dB, 4Ω )

Ευαισθησία εισόδου / Αντίσταση εισόδου

 • Πικάπ (κεφαλή MM)

  • 2.0 mV / 47 kΩ
 • LINE

  • 200 mV / 23 kΩ

Υποδοχές αναλογικών εισόδων

 • LINE x 2
  PHONO (MM) x1

Υποδοχές ψηφιακών εισόδων

 • Οπτικό ψηφιακό x2
  Ομοαξονικό ψηφιακό x1
  USB-A x1
  USB-B x1

Υποδοχές αναλογικών εξόδων

 • PRE OUT x1

Υποδοχές ψηφιακών εξόδων

 • HDMI ARC

Έξοδος ακουστικών

 • Ναι, Stereo Φ6,3 χιλ.

USB-A

 • Προδιαγραφές USB Audio Class

  • USB 2.0 High-speed
   USB Mass Storage class
 • iPod/iPhone/iPad

  • Όχι
 • Υποστηριζόμενα Codec

  • WAV
   • Nαι (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384 kHz / 16, 24, 32 bit)
  • FLAC
   • Ναι (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384 kHz / 16, 24 bit)
  • DSD
   • Ναι (2.8 MHz, 5.6 MHz, 11.2 MHz)
  • AIFF
   • Nαι (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384 kHz / 16, 24, 32 bit)
  • ALAC
   • Nαι (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384 kHz / 16, 24 bit)
  • AAC
   • Nαι (32, 44.1, 48, 88.2, 96 kHz/16-320kbps)
  • MP3
   • Nαι (32, 44.1, 48 kHz / 16-320 kbps)

PC (USB-B)

 • Προδιαγραφές USB Audio Class

  • USB 2.0 High-speed
   USB Audio Class 2.0, Asynchronous mode
 • Υποστηριζόμενα Codec

  • LPCM
   • Ναι (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 352.8, 384 kHz / 16, 24, 32 bit)
  • DSD
   • Ναι (2.8 MHz, 5.6 MHz, 11.2 MHz)
 • Λειτουργία ελέγχου DSD (Direct Stream Digital)

  • ASIO Native mode, DoP mode

Αποκωδικοποιητής MQA

 • Ναι

LAN (DMR)

 • WAV

  • Nαι (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384 kHz / 16, 24, 32 bit)
 • FLAC

  • Ναι (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384 kHz / 16, 24 bit)
 • DSD

  • Ναι (2.8 MHz, 5.6 MHz, 11.2 MHz)
 • AIFF

  • Nαι (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384 kHz / 16, 24, 32 bit)
 • ALAC

  • Ναι (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384 kHz / 16, 24 bit)
 • AAC

  • Nαι (32, 44.1, 48, 88.2, 96 kHz/16-320kbps)
 • MP3

  • Nαι (32, 44.1, 48 kHz / 16-320 kbps)

Διασύνδεση Ethernet

 • LAN (100BASE-TX/10BASE-T)

Wi-Fi

 • IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
  2.4 GHz band / 5 GHz band

Ενσωματωμένο Chromecast

 • Ναι

AirPlay 2

 • Ναι

Bluetooth® (Υποστηριζόμενο codec)

 • Nαι (AAC, SBC)

Ραδιοφωνικός δέκτης

 • DAB/DAB+/FM

Τροφοδοσία ρεύματος

 • AC 220 V - 240 V,50/60 Hz

Κατανάλωση ενέργειας

 • 63W

Διαστάσεις (Π x Υ x B)

 • 430 χιλ. × 98 χιλ. × 368 χιλ.

Βάρος

 • Περίπου 6,6 κιλά

Αξεσουάρ

 • Καλώδιο ρεύματος, εσωτερική κεραία DAB, τηλεχειριστήριο, μπαταρίες για το τηλεχειριστήριο, εγχειρίδιο χρήσης

Βρείτε υποστήριξη