Πολιτική cookies

Τελευταία τροποποίηση: 21 Σεπτεμβρίου 2021

Αυτή η Πολιτική cookies (στο εξής Πολιτική) σάς ενημερώνει σχετικά με τη χρήση των τεχνολογιών που αποθηκεύουν ή έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες στη συσκευή σας, όπως cookies, pixel, plugin κ.λπ., από την INTERTECH SA International Technologies (που αναφέρεται ως "εμείς", "εμάς") και ορισμένα εγκεκριμένα τρίτα μέρη που παρέχουν περιεχόμενο, διαφημίσεις ή άλλες λειτουργίες όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Για ευκολία, όλες αυτές οι τεχνολογίες αναφέρονται ως "cookies".

Η Πολιτική εξηγεί τι είναι τα cookies, ποιους τύπους cookies χρησιμοποιούμε και με ποια νομική βάση. Σας παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα σας (αν υπάρχουν), ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα cookies σύμφωνα με τον Γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ-GDPR) της ΕΕ και πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή έχετε κάποιο παράπονο. Αυτή η Πολιτική απαριθμεί ποια cookies τοποθετούνται και χρησιμοποιούνται, για ποιους σκοπούς και για ποιο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, η Πολιτική περιγράφει πώς μπορείτε να διαχειρίζεστε και να διαγράφετε τα cookies.

Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζουμε:

1. Τι είναι τα cookies;
2. Ποια είναι η νομική βάση μας;
3. Πώς τόσο εμείς όσο και ορισμένα εγκεκριμένα τρίτα μέρη χρησιμοποιούμε τα cookies και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και ποια είναι τα δικαιώματά σας;
4. Πώς μπορείτε να διαχειρίζεστε και να διαγράφετε τα cookies;
5. Επικοινωνήστε μαζί μας
6. Αλλαγές αυτής της Πολιτικής
7. Ο κατάλογος των cookies που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας

1. Τι είναι τα cookies;
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας και λειτουργούν ως αναγνωριστικό. Επιτρέπουν στον ιστότοπό μας να αναγνωρίζει τη συσκευή σας όταν αλληλεπιδρά με και επιστρέφει στην τοποθεσία μας στο Web, ειδικά όταν χρησιμοποιείτε το ίδιο πρόγραμμα περιήγησης με την πιο πρόσφατη επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας.
Ανάλογα με τη λειτουργία και τον σκοπό τους, τα cookies ταξινομούνται ως απολύτως απαραίτητα, απόδοσης, λειτουργικά και διαφημιστικά cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό, ανατρέξτε στην ενότητα 7.

Επιπλέον, τα cookies ταξινομούνται ως πρώτου μέρους ή ως cookies τρίτων. Τα cookies πρώτου μέρους τοποθετούνται από εμάς, ενώ τα cookies τρίτων τοποθετούνται από ιστότοπους τρίτων μερών όταν επισκέπτεστε τη δική μας τοποθεσία Web. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τρίτα μέρη, ανατρέξτε στην ενότητα 7.

Τα cookies μπορεί να είναι προσωρινά ή μόνιμα ανάλογα με τη διάρκειά τους. Τα προσωρινά cookies, ή cookies συνόδου, διαρκούν μόνο όσο η επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας και διαγράφονται όταν κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης. Αντιθέτως, τα μόνιμα cookies δημιουργούνται κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας και παραμένουν στη συσκευή σας αφού κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης ή επανεκκινήσετε τη συσκευή και μέχρι την προκαθορισμένη ημερομηνία λήξης τους, εκτός εάν τα διαγράψετε πριν από αυτή. Είναι ενεργά όταν επιστρέψετε στον ιστότοπό μας.

2. Ποια είναι η νομική βάση μας;
Βασιζόμαστε στο έννομο συμφέρον μας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω των απαραίτητων cookies πρώτου μέρους. Αυτά τα cookies είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπού μας και μας δίνουν τη δυνατότητα να παρέχουμε στους επισκέπτες μας τις υπηρεσίες που ζητούν, να επιτρέπουμε την επικοινωνία ή να συμμορφωνόμαστε με υποχρεώσεις ασφαλείας με βάση την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων.
Όλα τα άλλα προαιρετικά cookies θα χρησιμοποιούνται μόνο με τη συγκατάθεσή σας.

3. Πώς τόσο εμείς όσο και ορισμένα εγκεκριμένα τρίτα μέρη χρησιμοποιούμε τα cookies και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και ποια είναι τα δικαιώματά σας;
3.1 Cookies που ανήκουν σε και τοποθετούνται από την Panasonic
Στον βαθμό που τα cookies πρώτου μέρους και τα δεδομένα που συλλέγουμε μπορούν να θεωρούνται προσωπικά δεδομένα, εμείς ορίζουμε τα μέσα και τους σκοπούς αυτής της επεξεργασίας και είμαστε οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων κατά τον ΓΚΠΔ (GDPR). Αυτού του είδους η επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με την Πολιτική μας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η οποία εφαρμόζεται παράλληλα με αυτή την Πολιτική για τα cookies. Σας προτείνουμε να διαβάσετε την Πολιτική μας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπου θα μάθετε περισσότερα σχετικά με π.χ.:

- τους τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται μέσω των cookies (αν υπάρχουν),
- τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία δεδομένων. Αν εδρεύετε εντός ΕΕ/ΕΟΧ, αυτά περιλαμβάνουν το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα και τη λήψη αντιγράφων τους, το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση ή ενημέρωση ανακριβών δεδομένων, το δικαίωμα να αρνηθείτε ή να απαγορεύσετε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας υπό τους όρους που θέτει ο ΓΚΠΔ (GDPR) και το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων υπό όρους,
- αν εδρεύετε εντός ΕΕ/ΕΟΧ, τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en,
- το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκεύουμε/διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα,
- τα μέρη στα οποία αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, και
- την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων και, εάν ισχύει κάτι τέτοιο, χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη λογική στην οποία βασίζεται και τις επιπτώσεις της επεξεργασίας.

3.2 Cookies που ανήκουν σε και τοποθετούνται από τρίτους
Στον ιστότοπό μας έχουμε ενσωματώσει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων, plug-in και εφαρμογές, π.χ. για διαφημιστικούς σκοπούς ή για να έχετε τη δυνατότητα να κοινοποιείτε εύκολα περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο όσον αφορά τη χρήση αυτών των cookies από τους ιστότοπους τρίτων. Ανατρέξτε στην Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων καθενός από αυτούς για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς αξιοποιούν τα cookies. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τα τρίτα μέρη, ανατρέξτε στην ενότητα 7.

4. Πώς μπορείτε να διαχειρίζεστε και να διαγράφετε τα cookies;
4.1. Με εξαίρεση τα απαραίτητα cookies, μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας και να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, μεταβαίνοντας στις "ρυθμίσεις για τα cookies".
4.2. Μπορείτε να διαχειρίζεστε και να διαγράφετε τα προαιρετικά cookies, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Οι μέθοδοι για να το κάνετε αυτό ποικίλλουν ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης. Να θυμάστε ότι, αν μπλοκάρετε όλα τα cookies, κάποιες δυνατότητες και υπηρεσίες στον ιστότοπό μας ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, ενώ και οι διαφημίσεις που θα παρακολουθείτε θα είναι λιγότερο προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντά σας.
Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους διαχείρισης και διαγραφής των cookies για τα δημοφιλέστερα προγράμματα περιήγησης ακολουθώντας αυτούς τους συνδέσμους:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους διαχείρισης και διαγραφής των cookies, επισκεφθείτε τον ιστότοπο https://www.allaboutcookies.org/

5. Επικοινωνήστε μαζί μας
Αν έχετε απορίες σχετικά με το πώς εμείς, ως υπεύθυνοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων (αν υπάρχουν), χρησιμοποιούμε τα cookies στον ιστότοπό μας ή αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση info@intertech.gr

6. Αλλαγές αυτής της Πολιτικής
Κατά διαστήματα, ενδέχεται να επιφέρουμε αλλαγές σε αυτή την Πολιτική που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στις 21 Σεπτεμβρίου 2021. Οι αλλαγές αυτής της Πολιτικής θα δημοσιεύονται στον ιστότοπό μας και θα ισχύουν από την ημερομηνία της δημοσίευσής τους. Αυτή η Πολιτική ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 21 Σεπτεμβρίου 2021.
Αν οι αλλαγές μεταβάλουν ουσιαστικά τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα αναρτήσουμε ειδοποίηση στον ιστότοπό μας και θα ζητήσουμε ξανά τη συναίνεσή σας για τη χρήση των cookies. Επιστρέφετε συχνά για ενημερώσεις ή αλλαγές της Πολιτικής μας για τα cookies.