Ολοκληρωμένος στερεοφωνικός ενισχυτής
SU-R1000

SU-R1000

Reference Class

Η Technics συνεχίζει να επιδιώκει τον ιδανικό ήχο προκαλώντας νέες ηχητικές διαστάσεις με την χρήση ενός πλήρως ψηφιακού ενισχυτή.

Χαρακτηριστικά

JENO Engine

Το jitter είναι μια σημαντική αιτία παραμόρφωσης στα ψηφιακά συστήματα και προκαλείται από τον κακό συγχρονισμό των κεντρικών γεννητριών χρονισμού που χρησιμοποιούνται στην ψηφιακή-αναλογική μετατροπή. Για την εξάλειψη της υποβάθμισης του ήχου που προκαλείται από τo jitter η Technics έχει αναπτύξει ένα πρωτότυπο κύκλωμα μείωσης του φαινομένου, το οποίο περιλαμβάνει μια γεννήτρια clock στο σύστημα διαμόρφωσης θορύβου για τη μείωση τους στην περιοχή χαμηλών συχνοτήτων και έναν μετατροπέα ρυθμού δειγματοληψίας υψηλής ακρίβειας για την καταστολή τους στην περιοχή υψηλών συχνοτήτων. Έτσι, μειώνει τo jitter με ιδανικό τρόπο σε ολόκληρο το εύρος συχνοτήτων. Αυτό λειτουργεί με το πρωτότυπο κύκλωμα μετατροπής PWM (διαμόρφωση εύρους παλμών) υψηλής ακρίβειας, βελτιστοποιώντας την ταχύτητα διαμόρφωσης θορύβου, το βαθμό απόλυτης μέτρησης επανακβαντισμού και τη διαβάθμιση PWM, προκειμένου να μετατρέπονται σήματα υψηλής ανάλυσης σε PWM χωρίς να προκαλείται βλάβη στο δυναμικό εύρος. Αυτές οι τεχνολογίες επιτρέπουν στους ψηφιακούς ενισχυτές της Technics να αναπαράγουν τον ήχο με φυσικότητα και ακρίβεια.

ADCT
(Active Distortion Cancelling Technology)

ADCT (Active Distortion Cancelling Technology)
Η τεχνολογία Active Distortion Cancelling που αναπτύχθηκε πρόσφατα από την Technics εξάγει και αφαιρεί με ακρίβεια την παραμόρφωση στο στάδιο εξόδου ισχύος, η οποία δημιουργείται από την αντίθετη ηλεκτροκινητική δύναμη και τις πτώσεις τάσης του ηχείου. Στην αγορά ήχου Hi-Fi, όπου μπορεί να διαμορφωθεί απεριόριστος αριθμός συστημάτων ήχου συνδυάζοντας διάφορα προϊόντα, οι Hi-End ενισχυτές πρέπει να οδηγούν βέλτιστα μια ποικιλία ηχείων. Η τεχνολογία Active Distortion Cancelling Technology αφαιρεί με ακρίβεια την παραμόρφωση προσδιορίζοντας τη διαφορά μεταξύ της εξόδου του ακροδέκτη του ηχείου και της εξόδου JENO του ενισχυτή και στη συνέχεια εφαρμόζει διόρθωση στο ψηφιακό σήμα εξόδου, διορθώνοντας έτσι τη συμβατική σχεδίαση ενός ψηφιακού ενισχυτή. Αυτό παρέχει ισχυρή οδήγηση ηχείων και ακουστική ενέργεια, ενώ παράλληλα προσφέρει τα ανώτερα πλεονεκτήματα ενός ψηφιακού ενισχυτή, όπως χαμηλό θόρυβο, ακριβή εικόνα ήχου και εκτεταμένη ηχητική ατμόσφαιρα, ανεξάρτητα από τους τύπους των συνδεδεμένων ηχείων.

Aθόρυβο τροφοδοτικό προηγμένης ταχύτητας

Aθόρυβο τροφοδοτικό προηγμένης ταχύτητας
Ο SU-R1000 χρησιμοποιεί διακοπτόμενο τροφοδοτικό για να εξασφαλίσει σταθερή τροφοδοσία τάσης και ρεύματος που απαιτείται από τον ψηφιακό ενισχυτή. Σε ένα συμβατικό διακοπτόμενο τροφοδοτικό, ο χρόνος ενεργοποίησης της διακοπτικής λειτουργίας ελεγχόταν για τη σταθεροποίηση της τάσης, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη διακύμανση της διακοπτικής συχνότητας ανάλογα με το φορτίο, με αποτέλεσμα τη δημιουργία θορύβου διαμόρφωσης που επηρεάζει την ποιότητα του ήχου. Το Advanced Speed Silent Power Supply έχει εξαλείψει αυτόν τον θόρυβο καθορίζοντας τη συχνότητα μεταγωγής στη ζώνη των 400kHz. Επιπλέον, παρέχεται σε μεταγενέστερο στάδιο ένας ρυθμιστής εξαιρετικά χαμηλού θορύβου. Αυτό αποτρέπει τη μείωση της ρύθμισης που προκύπτει από τη σταθερή συχνότητα μεταγωγής και εμποδίζει την ανάμειξη του θορύβου στις υψηλές συχνότητες. Το αποτέλεσμα είναι ένα τροφοδοτικό υψηλής απόκρισης που οδηγεί στην καλύτερη απόδοση του ψηφιακού ενισχυτή.

Τέσσερις ανεξάρτητες μονάδες τροφοδοσίας

Picture of Pre Amplifier
Στον SU-R1000, κάθε εξάρτημα που περιλαμβάνει το τροφοδοτικό έχει μελετηθεί και αναθεωρηθεί επιμελώς για να παρέχει υψηλότερη ποιότητα ήχου. Επιπλέον, παρέχονται τέσσερις ανεξάρτητες μονάδες τροφοδοσίας για διαφορετικά μπλοκ κυκλωμάτων για περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας του ήχου. Δεδομένου ότι ο SU-R1000 είναι ένας ολοκληρωμένος ενισχυτής, τα εσωτερικά κυκλώματα αποτελούνται από ένα στάδιο προενίσχυσης και ένα στάδιο ενισχυτή ισχύος σε ένα συνδυασμό αναλογικών και ψηφιακών κυκλωμάτων. Το τμήμα Phono-EQ που επεξεργάζεται αναλογικά σήματα χαμηλής ισχύος είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στην επίδραση του θορύβου που μεταδίδεται μέσω της γραμμής τροφοδοσίας. Ο SU-R1000 χρησιμοποιεί ξεχωριστές μονάδες τροφοδοσίας για τα αναλογικά και τα ψηφιακά κυκλώματα στο στάδιο προενίσχυσης. Χρησιμοποιεί επίσης ξεχωριστές μονάδες τροφοδοσίας για το δεξί και το αριστερό κανάλι στο στάδιο του ενισχυτή ισχύος που απαιτεί μεγάλη ηλεκτρική ισχύ. Με τις τέσσερις ανεξάρτητες μονάδες τροφοδοσίας, ο SU-R1000 αποτρέπει τις παρεμβολές που προκαλούνται από τη γραμμή τροφοδοσίας μεταξύ των μπλοκ κυκλωμάτων και επιτυγχάνει υψηλό λόγο σήματος προς θόρυβο και εξαιρετικό διαχωρισμό.

Ψηφιακό/αναλογικό κύκλωμα εισόδου/εξόδου υψηλής ποιότητας

Ψηφιακό/αναλογικό κύκλωμα εισόδου/εξόδου υψηλής ποιότητας
Το τμήμα εισόδου phono και το τμήμα αναλογικής εισόδου διαθέτουν πλήρως διακριτό σχεδιασμό κυκλωμάτων. Η Technics υλοποίησε μια ιδανική, συμμετρική διάταξη κυκλώματος και πραγματοποίησε σχολαστική ρύθμιση. Τα νέα κυκλώματα αποτρέπουν τις παρεμβολές μεταξύ του δεξιού και του αριστερού καναλιού επιτυγχάνοντας εξαιρετικό διαχωρισμό καναλιών. Επιπλέον, το τμήμα εισόδου phono και το τμήμα εισόδου XLR χρησιμοποιούν πλήρως εξισορροπημένη μετάδοση για να εξασφαλίσουν πορεία σήματος υψηλής καθαρότητας με ελάχιστη επίδραση θορύβου. Το κύκλωμα εισόδου USB στο τμήμα ψηφιακής εισόδου είναι εξοπλισμένο με έναν πυκνωτή από υψηλής ποιότητας ruby mica και έναν βελτιωτή ισχύος με μη μαγνητικές αντιστάσεις metal φιλμ για την παρεμπόδιση του ηλεκτρικού θορύβου π.χ. από υπολογιστή και για την ελαχιστοποίηση της επίδρασης του εξωτερικού θορύβου. Ο μετατροπέας A/D ενσωματώνει ένα τσιπ υψηλής απόδοσης της Asahi Kasei Microdevices (AKM) για μετατροπή A/D υψηλής ακρίβειας. Έτσι, ο SU-R1000 αναπαράγει εξαιρετική ποιότητα ήχου από οποιαδήποτε αναλογική ή ψηφιακή πηγή.

Πλαίσιο και σχεδίαση υψηλής αντοχής

Πλαίσιο και σχεδίαση υψηλής αντοχής
Η αντοχή του πλαισίου έχει ενισχυθεί για να καταστείλει τους κραδασμούς του περιβλήματος που αποτελούν επίσης πηγή θορύβου. Το εσωτερικό πλαίσιο διαθέτει διαχωρισμένη δομή δυο τμημάτων. Στο επάνω τμήμα είναι τοποθετημένο το τμήμα του ενισχυτή ισχύος που αποτελείται από το κύκλωμα ενίσχυσης και το κύκλωμα τροφοδοσίας του. Εγκατεστημένο στο κάτω μέρος είναι το τμήμα προενίσχυσης που αποτελείται από το τμήμα αναλογικής εισόδου, συμπεριλαμβανομένου του ισοσταθμιστή phono, το τμήμα ψηφιακής εισόδου, καθώς και τα κυκλώματα τροφοδοσίας αυτών των κυκλωμάτων. Όχι μόνο το άνω και το κάτω τμήμα, αλλά και τα επιμέρους μπλοκ κυκλωμάτων διαχωρίζονται μεταξύ τους με ατσάλινες πλάκες. Αυτές οι ατσάλινες πλάκες χρησιμεύουν επίσης ως ενίσχυση για την αντοχή ολόκληρου του πλαισίου. Εξωτερικά, το μπροστινό πάνελ έχει πάχος 10 χιλ. ενώ τα πλευρικά και το επάνω πάνελ είναι κατασκευασμένα από πλάκες αλουμινίου πάχους 6 χιλ. Επιπλέον έχει βελτιωθεί η ακαμψία και η αντοχή στους κραδασμούς. H μόνωση που στηρίζει το πλαίσιο είναι κατασκευασμένη από χυτοσίδηρο με εξαιρετικά χαρακτηριστικά εξασθένησης σήματος. Συνολικά, τα παραπάνω εξαρτήματα και υλικά βελτιώνουν την ποιότητα των εσωτερικών σημάτων και εξαλείφουν τις επιδράσεις των εξωτερικών δονήσεων σε κορυφαία επίπεδα. Ακροδέκτες εισόδου και εξόδου από επιμελώς επιλεγμένα εξαρτήματα υψηλής ποιότητας
- Ακροδέκτες ηχείων σχεδιασμένοι για να επιτρέπουν τη σύνδεση καλωδίων ηχείων πολύ μεγάλης διατομής.
- Ακροδέκτες Y-lug για την εξασφάλιση αξιόπιστης σύνδεσης καλωδίων
- Ακροδέκτες εισόδου balanced καθώς και ακροδέκτες εισόδου PHONO XLR (αποκλειστικά για MC) κατασκευασμένοι από τη Neutrik
- Αναλογικοί ακροδέκτες εισόδου με επιχρυσωμένα, επεξεργασμένα ορειχάλκινα μέρη

Εκλεπτυσμένη σχεδίαση της Technics
- Ελκυστική πρόσοψη διακοσμημένη με φινίρισμα βουρτσισμένου αλουμινίου υψηλής ποιότητας και εξοπλισμένη με εμβληματικά μεγάλα όργανα σήματος με διπλές βελόνες
- Ο επιλογέας έντασης ήχου και το κουμπί επιλογής είναι κατασκευασμένα από συμπαγές αλουμίνιο και έχουν υποστεί περιστροφική επεξεργασία φινιρίσματος

Ακριβής καμπύλη EQ - Καθίσταται δυνατή χάρη στην υβριδική σχεδίαση αναλογικών/ψηφιακών κυκλωμάτων.

Ακριβής καμπύλη EQ - Καθίσταται δυνατή χάρη στην υβριδική σχεδίαση αναλογικών/ψηφιακών κυκλωμάτων.
Μια ακριβής καμπύλη EQ επιτυγχάνεται με ένα υβριδικό αναλογικό-ψηφιακό σύστημα. Το χαμηλοπερατό φίλτρο υψηλής ενίσχυσης (LPF) εκτελεί αναλογική επεξεργασία, ενώ οι υψηλές συχνότητες αυξάνονται μετά τη μετατροπή αναλογικού σε ψηφιακό. Η χρήση του LPF (χαμηλοπερατού φίλτρου) 40 dB στην αναλογική περιοχή, καταστέλλει την απώλεια bit κατά την επεξεργασία του ψηφιακού φίλτρου και οι υψηλές συχνότητες αυξάνονται με μεγάλη ακρίβεια στην ψηφιακή περιοχή επιτυγχάνοντας υψηλό λόγο σήματος προς θόρυβο.

Συλλογή

Προδιαγραφές

Μέγεθος και Βάρος

Ύψος
191mm
Πλάτος
430mm
Βάθος
459mm
Βάρος
22.8kg

*Περίπου

JENO Engine (Εξάλειψη jitter και βελτιστοποίηση διαμόρφωσης θορύβου)

ADCT (Active Distortion Cancelling Technology)

LAPC (Load Adaptive Phase Calibration)

Aθόρυβο τροφοδοτικό προηγμένης ταχύτητας

Τέσσερις ανεξάρτητες μονάδες τροφοδοσίας

Intelligent Phono EQ

Ακριβής ψηφιακή τεχνολογία

 • JENO Engine (Εξάλειψη jitter και βελτιστοποίηση διαμόρφωσης θορύβου)
  LAPC (Load Adaptive Phase Calibration)
  Αθόρυβο τροφοδοτικό προηγμένης ταχύτητας
  Γεννήτρια χρονισμού τροφοδοτούμενη από μπαταρία
  Τεχνολογία σήματος χωρίς θόρυβο
  Eξέλιξη στη σχεδίαση του τροφοδοτικού

Χαρακτηριστική σχεδίαση Technics

 • Πλαίσιο υψηλής αντοχής
  Διαμόρφωση τριών τμημάτων

Ισχύς εξόδου FTC

 • 150W + 150W ( 1kHz, T.H.D. 0.5 %, 8Ω, 20kHz LPF ),
  300W + 300W ( 1kHz, T.H.D. 0.5 %, 4Ω, 20kHz LPF)

Ευαισθησία εισόδου / αντίσταση εισόδου

 • LINE 200 mV / 22 kΩ, PHONO (MM) 2.5 mV / 47 kΩ, PHONO(MC) 300uV /100Ω

Απόκριση συχνότητας

 • LINE 5 Hz-80 kHz (-3 dB, 8 Ω),
  PHONO (MM) 20 Hz - 20 kHz (AΠΟΚΛΙΣΗ RIAA ±1 dB, 8 Ω)
  ΨΗΦΙΑΚΟ 5 Hz - 80 kHz (-3 dB, 8 Ω)

Αντίσταση φορτίου

 • 4 Ω-16 Ω

Ακροδέκτης αναλογικής εισόδου

 • LINE x 2 (LINE 1, LINE2), LINE XLR BALANCED x1, PHONO (MM/MC) x1, PHONO XLR BALANCED(MC) x1, MAIN IN x1, REC IN x1

Ακροδέκτης ψηφιακής εισόδου

 • Οπτικό ψηφιακό x2 (OPT 1, OPT 2), Ομοαξονικό ψηφιακό x2 (COAX 1, COAX 2), USB-B x2 (PC 1, PC 2)

Ακροδέκτης αναλογικής εξόδου

 • PRE OUTx1, REC OUT x1

Έξοδος ακουστικών

 • Ναι, Stereo Φ 6,3 χιλ.

Υποστήριξη κωδικοποιητή

 • USB 2.0 υψηλής ταχύτητας ,USB Audio Class 2.0, ασύγχρονη λειτουργία
 • PCM

  • Ναι (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384 kHz / 16, 24, 32 bit)
 • DSD

  • Ναι (2.8 MHz, 5.6 MHz, 11.2 MHz, 22.4 MHz* μόνο λειτουργία *ASIO Native)

Τροφοδοσία

 • AC 220-240 V, 50 Hz / 60 Hz

Ηλεκτρική κατανάλωση

 • 220 W

Διαστάσεις (Π x Υ x B)

 • 430 χιλ. × 191 χιλ. × 459 χιλ.

Βάρος

 • Περίπου 22,8 κιλά

Αξεσουάρ

 • Τηλεχειριστήριο, αρχείο βαθμονόμησης, καλώδιο ρεύματος, εγχειρίδιο χρήσης

Βρείτε υποστήριξη

Ολοκληρωμένος στερεοφωνικός ενισχυτής SU-R1000