Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

 

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη του Ιστοχώρου υπόκειται στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης. Σε κάθε περίπτωση η Panasonic ή/και η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο. Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες του Ιστοχώρου παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του Ιστοχώρου συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Η Panasonic ή/και η Εταιρεία συλλέγει προσωπικά στοιχεία, δηλ. στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο, ιδίως: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι οι επισκέπτες/ χρήστες του Ιστοχώρου εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά, όπως της εγγραφής του προϊόντος σας Panasonic. H Panasonic ή/και η Εταιρεία ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που εσείς έχετε παράσχει κατά την εγγραφή για να σας ενημερώσει για το λανσάρισμα νέων προϊόντων, τεχνολογιών, διαγωνισμών ή προσφορών, που ίσως βρείτε ενδιαφέρουσες.

Εκτός από τις λεπτομέρειες που παρέχετε κατά την εγγραφή, ενδέχεται να συλλεχθούν και να τύχουν επεξεργασίας πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας βάσει της χρήσης του Ιστοχώρου, περιλαμβανομένης της ανάλυσης κίνησης του Ιστοχώρου και άλλα στατιστικά στοιχεία, που δύναται να προωθηθούν σε ευυπόληπτα τρίτα μέρη (για την εκτέλεση στατιστικής ανάλυσης, διαχείριση επικοινωνιών κ.λπ.). Αυτές οι στατιστικές δεν περιέχουν πληροφορίες που θα επιτρέψουν στα τρίτα μέρη να σας αναγνωρίσουν προσωπικά.

Η Panasonic ή/και η Εταιρεία δεν θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών του Ιστοχώρου σε άλλους τρίτους, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη/ χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Ο επισκέπτης/ χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον διαχειριστή του Ιστοχώρου προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή τη διαγραφή του (Αφροδίτης 24, 16777, Ελληνικό Αττικής, τηλ. 2109692300).

Λειτουργίες τρίτων στον ιστοχώρο μας

Οι ιστοχώροι μας περιλαμβάνουν επίσης λειτουργίες, όπως ενσωματωμένο βίντεο, που παρέχεται από τρίτους μέσω των δικών τους API και οι οποίες δεσμεύονται από τους όρους χρήσης των εν λόγω API. Ανάλογα με τον τρόπο διάδρασής σας με τις λειτουργίες αυτές, τα στοιχεία σας ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε αυτούς τους παρόχους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους χρήσης των λειτουργιών, επισκεφθείτε τον ιστοχώρο κάθε παρόχου.

A. YouTube

Οι υπηρεσίες API του YouTube χρησιμοποιούνται για την αναπαραγωγή βίντεο στους ιστοχώρους μας. Μπορείτε να βρείτε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις λειτουργίες της υπηρεσίας στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών του YouTube, ενώ σχετικά με τη χρήση των στοιχείων σας στην Πολιτική Απορρήτου της Google.