Köp Köp nu Återförsäljare Handla från Technics Återförsäljare Slut i lager i Technics Online Store false false false

Högtalarsystem SB-G90

SB-G90

Grand Class

Oönskade vibrationer från högtalarelement och kåpa har eliminerats. Golvhögtalaren ger en klar ljudbild och ett rikt spatialt uttryck.

Funktioner

Högtalarsystem med Point Sound Source-teknik

Ett ideal vid återgivning av ljud med fullt spatialt uttryck är att säkerställa att utsända ljudvågor från högtalarna är i linje vid varje lyssningsposition, det vill säga ger en punktljudkälla. SB-G90 tillvaratar det linjära faskonceptet men har nyutvecklade tvåvägs koaxiala konenheter (för mellanregister och diskant) som inriktar sig på återgivning i hög hastighet med förbättrad hög känslighet.

Phase Precision Driver
(koaxial 2-vägs högtalarenhet)

Illustration for structure of speaker unit
Ett lätt, vridstyvt domemembran i anodiserad aluminium används för diskantmembranet. Med en ny kupolform som optimerats genom simulering kan drivelementet återge ett brett frekvensområde på upp till 100 kHz, och en fasplugg gör att det även kan uppnå större likformighet i fasegenskaper. Dessutom använder SB-G90 upphängda höglinjära talspolar, där magnetisk vätska har injicerats i de magnetiska luckorna för att dämpa temperaturhöjningen, vilket säkerställer överlägsen effektlinjäritet. Dessa funktioner ger återgivning av högfrekvensområdet med överlägsna detaljer och skönhet.
Liksom diskanten använder mellanregistret ett anodiserat, lätt och vridstyvt konmembran i aluminium. Den magnetiska kretsen uppnår låg distorsion och förbättrad driveffekt genom att använda stora magneter, kopparlock och höglinjära upphängda talspolar. Stödstrukturen i den starka formgjutna ramen dämpar även resonans, och eliminerar därvid även det minsta onödiga resonansljud. Dessa funktioner möjliggör återgivning av mellanregister med utmärkt precision och respons.
Mellanregistermembranet är konformat och dess ljudalstringscentrum i axiell riktning ligger närmare ljudalstringscentrum på diskanten och domediskantens placering i mitten av mellanregistermembranet är exakt justerad i axiell riktning, för att på så sätt åstadkomma linjär fasreproduktion genom att ljudet i varje område integreras utan fördröjning. Vidare har den inre kanten på mellanregistermembranet en jämn form så att det inte uppstår någon försämring av diskantens ljudegenskaper, och membranet är konstruerat så att ljud som avges från diskanten levereras direkt till lyssningsutrymmet. Detta återger mellanregister och diskant med enastående precision och respons, liksom utmärkt klarhet i ljudbilden.

BDMA (Balanced Driver Mounting Architecture)

Concept of Balanced Driver Mounting Architecture
Med konventionell montering av en högtalarenhet på en baffel låg högtalarenhetens tyngdpunkt på avstånd från stödpunkterna och den kraft som verkade på röstspolen när högtalaren drevs skapade vibrationer i hela högtalarenheten. Detta skapade distorsion i ljudvågorna som alstrades av membranet, vilket resulterade i försämring av ljudkvaliteten. Montering av högtalarenheten vid baffeln är även en konfiguration som lätt överför vibrationer i själva högtalarenheten till baffeln och onödiga vibrationsljud produceras från baffeln, med en ytterligare försämring av ljudkvaliteten som följd.

Med Balanced Driver Mounting Architecture är högtalarenheten monterad på en sub-baffel inuti kabinettet vid högtalarenhetens tyngdpunkt, vilket dämpar vibrationer från högtalarenheten. Och eftersom högtalarenheten inte är monterad på baffeln på framsidan, dämpas överföring av oönskade vibrationer från högtalarenheten till baffeln. Detta gör det möjligt att minska distorsion i ljudvågorna som alstras från membranet och minska oönskade vibrationsljud från baffeln, för återgivning av ett ljudfält med utmärkt ljudbild med imponerande realism och klarhet, vilket möjliggör visualisering av de fina detaljerna i varje ljud.

16 cm woofer med låg distorsion och lång slaglängd

Graphic of 16cm Low-distortion Long-stroke Woofer
Högtalarens woofers har funktioner som dubbla magneter som ger en robust driveffekt, och magnetiska kretsar med upphängda talspolar med höglinjära element, kopparringar och korta aluminiumringar. Denna nyutvecklade enhet med lång slaglängd ger en lågfrekvent återgivning med stort dynamiskt omfång samt utmärkt låg distorsion och respons även för en stor svängning. Stödstrukturen i den starka formgjutna ramen dämpar resonans och eliminerar därvid även det minsta onödiga resonansljud. Och ett lätt, vridstyvt anodiserat konmembran i aluminium används för att säkerställa enhetlighet i tonen med mellanregister och höga frekvenser.
Dessa funktioner reproducerar en robust och kraftfull bas.

Högkvalitativ nätverkskrets

En nätverkskrets med hög precision skapades genom upprepad lyssning och designändringar, för att maximera prestanda för varje högtalarenhet och uppnå ett välbalanserat ljud. Högkvalitativa delar, såsom en polypropenfilm-kondensator, en drossel med luftkärna och OFC-ledning som används för anslutning har noga utvalts genom att analysera deras egenskaper.

För att ljudvibrationer som högtalarenheterna avger in i kabinettet inte ska påverka nätverket, är nätverket installerat i ett eget fack avskilt från högtalarenheterna, vilket möjliggör ljudåtergivning med en atmosfärisk känsla.

Vridstyvt kabinett

Illustration for dimention for SB-G90
Kabinettets styrka säkerställs med en korskonstruktion med sub-bafflar på vilka högtalarelementen är monterade, samt horisontella förstärkningspaneler. En separat sub-baffel används för varje högtalarenhet, vilket minimerar resonanssvängningar mellan högtalarenheterna. Med differentierad användning av två typer av absorberande akustiska material med optimal placering inuti kabinettet, dämpas interna stående vågor och minskas tillfälliga ljud som orsakas av reflektioner i kabinettet.
Dessutom finns det flera polyuretan (PU)-beläggningar på kabinettets yta, vilket dämpar vibrationer i kabinettet, och därmed grundligt dämpar alstring av onödigt ljud. Dessa funktioner återger ett vidsträckt ljudfält med utmärkt ljudbild.

Bli inspirerad

Specifikationer

Foto av Högtalarsystem SB-G90

Storlek och vikt

Höjd
1114mm
Bredd
302mm
Djup
375mm
Vikt
32kg

*Approx.

Högtalarsystem med Point Sound Source-teknik

Phase Precision Driver (koaxial 2-vägs högtalarenhet)

Arkitektur med balanserad elementupphängning (BDMA)

16 cm woofer med låg distorsion och lång slaglängd

Högkvalitativ nätverkskrets

High-rigidity Cabinet

Emotive Acoustic Technology

 • Point Sound Source Speaker System
  Wide Range & Low Distortion Reproduction
  Phase Precision Driver (Coaxial 2-way Speaker Unit)
  16-cm Low Distortion Long Stroke Woofer
  High-quality Network Circuit
  Balanced Driver Mounting Architecture (BDMA)
  High-rigidity Cabinet

Technics Definitive Design

 • Black High Gloss Finish
  Magnet Fixed Fabric Grille

Type

 • 3-way 4-speaker Bass Reflex (including 2-way coaxial cone units for mid-range and tweeter)

Speaker Units

 • Woofer: 16 cm (6½") Cone type x 2
  Midrange / Tweeter: Coaxial, 16 cm (6½")
  Cone type x 1 and 2.5 cm (1") Dome type x 1

Crossover Frequencies

 • 480 Hz, 3.2 kHz

Frequency Range

 • 27 Hz - 100 kHz (-16 dB), 32 Hz - 85 kHz (-10 dB)

Sound Pressure Level

 • 88 dB /2.83 V (m)

Impedance

 • 4 Ω

Input Power (IEC)

 • 100 W (Rated), 200 W (Max)

Recommended Amp Power

 • 40 - 200 W (Speaker tested by IEC60268-5 Short Term Max Test)

Dimensions (W x H x D)

 • 302 x 1114 x 375 mm (including fabric grille, terminals and spikes)

Weight (per unit)

 • Approx. 32 kg

Accessories

 • Spike x 4, Spike shoe x 4, Spacer x 4, Base plate x 4, Base plate screw x 12, Rubber foot x 4, Operating Instructions x 1, Speaker net x 1, Cleaning cloth x 1

Produkter med olika storlekar

Få support