Võrguhelivõimendi SU-GX70

SU-GX70

Grand Class võrguhelivõimendi

Selgepiiriline elutoa helikeskus, mis võimaldab Technicsi täisdigitehnoloogiaid kasutades järgmise taseme integratsiooni kaudu videot, heli ja muusikat nautida.

Funktsioonid

Täisdigitaalne võimendi, JENO Engine (värinate kõrvaldamine ja müra kujundav optimeerimine)

Täisdigitaalne võimendi, JENO Engine (värinate kõrvaldamine ja müra kujundav optimeerimine)
SU-GX70 kasutab Technicsi tunnustatud digiaudiotehnoloogiat sisaldavat täisdigitaalset võimendit. Seadme digitaalne edastussüsteem töötleb signaale täisdigitaalselt kõigis etappides sisendist väljundini. Analoogedastusega võrreldes ohustab sellist süsteemi välisest mürast põhjustatud signaali halvenemine vähem ja see tagab täpsema signaaliedastuse. Täpsem signaali töötlemine ei anna tulemuseks mitte ainult suure eraldusvõimega heli, vaid säilitab ka analoogsalvestistele omase pehme tekstuuri.
Lisaks on JENO Engine’it kasutatud HDMI ARC-is (helitagastuskanal), mis on esmakordselt Technicsi tootesse paigaldatud. See aitab vähendada mis tahes digitaalsete helisignaalide edastamise ajal värina põhjustatud helikvaliteedi halvenemist (S/PDIF), tagades võrreldamatuid teleri heli selgustasemeid.

Ideaalne impulsskoste läbi LAPC (koormusega kohanduv faasi kalibreerimine)

Ideaalne impulsskoste läbi LAPC (koormusega kohanduv faasi kalibreerimine)
Kõlari takistus muutub iga sageduse puhul ja lõppvõimendilt nõutakse kõlarite käitamist sõltumata kõlari tehnilistest omadustest. Tavapärased digivõimendid on aga väljundetapis ühendatud kõlaritega läbi madalpääsufiltri, mistõttu avaldab kõlari takistus neile aga veelgi suuremat mõju. Kuigi tavavõimendite amplituudinäitajaid negatiivse tagasiside tulemusel parandati, polnud faasinäitajaid võimalik paremaks muuta.

Nii töötasimegi välja kõlari takistuse adaptiivse kohandamise algoritmi, mis korrigeerib kõlaritega ühendatud võimendi sageduse amplituudi-faasi näitajaid mõõtes digitaalse signaalitöötlemise kaudu ideaalset impulsskostet. Selline tehnika võimaldab tasandada amplituudi ja faasi sagedusnäitajaid, mida varem polnud võimendites võimalik saavutada, esitades samas rikka ruumilise väljendusega heli.

Kahe toiteahelaga süsteem

Kahe toiteahelaga süsteem
Võimendeid, digiahelaid ja teisi selliseid komponente sisaldavate helisüsteemide puhul on äärmiselt oluline vooluvarustuse lahendus. Võimendile kahjulike mõjude kõrvaldamiseks on SU-GX70 lõppvõimendi ahelatel eraldi toide, mis on kõigist teistest ahelatest eraldiseisev. Nii on tippklassi mudelitesse paigaldatud elektrolüütkondensaatorid kasutusel ka võimendi eraldi vooluvarustuses ja lõppvõimendi komponentides.

SU-GX70 kasutab umbes 130 kHz suurel kiirusel lülituvat vooluvarustust. Lülitussageduse suurendamisega väheneb muusika taasesitamise sagedusriba mürahäire. See võimaldab suure reageerivusega vooluvarustust muusikasignaalidele ja kõlari suurt potentsiaalset võimsust.

Kõrge kvaliteediga heli läbi madala mõjuga HDMI videoväljundi

Kõrge kvaliteediga heli läbi madala mõjuga HDMI videoväljundi
Selleks, et SU-GX70 saaks HDMI ARC (helitagastuskanal) kaudu helisignaale, tuleb tehnilistest spetsifikatsioonidest tulenevalt väljutada SU-GX70-st esmalt videosignaalid. Nende signaalide väljutamine võib põhjustada aga soovimatut müra.
Nii väljutataksegi SU-GX70-st videosignaale madalama määraga ja iga piksli värvi digiväärtus on seatud nulli. See tagav HDMI saate-/vastuvõtuseadmete vahel madala koormusega toimimise, mis hoiab ära videosignaalidest tekkiva soovimatu müra. Samuti vähendab see mis tahes halba mõju helikvaliteedile. Lisaks minimeerib signaalide telerist lühimat võimalikku marsruuti mööda JENO Engine’isse edastamine värina võimalikku mõju. Tegemist on Panasonicu/Technicsi, kui HDMI litsentsiaari, ainulaadse mehhanismiga.

Puhas võimenduse režiim

Puhas võimenduse režiim
Puhta võimenduse režiimis eemaldab võrgu- ja HDMI-ahelate toite väljalülitamine eemaldada seadmest ja antennist igasuguse müra. See tagab muusika veelgi selgemalt taasesitamise.
*Võrgu- ja HDMI-ahelaid on ka võimalik eraldi välja lülitada.

Diskreetseid võimendusahelaid kasutav analoogsisend

Diskreetseid võimendusahelaid kasutav analoogsisend
SU-GX70-s kasutatav diskreetne võimendusahel tehti ümber ja kohandati SU-R1000-s kasutatavast ahelast ning kasutust leidis samasugune sümmeetriline lahendus.
Samuti on kasutust leidnud SU-R1000-s kasutatutega samatasemelised kõrge kvaliteediga heliosad, nagu madala müratasemega FET-id, kiletakistid, kilekondensaatorid ja elektrolüütkondensaatorid. Sellisel moel on seade eelhäälestatud kõikidele üksikasjadele.

Ohtralt sisendvõimalusi, mitmekülgsed võrgufunktsioonid

Vastselt HDMI ARC-iga varustatud madala mõjuga HDMI videoväljund tagab kasutajatele kõrge kvaliteediga muusika ja videoallikast lähtuva heli nautimise.
Kõrge kvaliteediga muusika ja heli videoallikast

SU-GX70 toetab erinevaid muusikaallikaid, nagu raadio, analoogsisend (PHONO(MM)/LINE), optiline digisisend (näiteks teler), koaksiaal digisisend ja USB-sisend.
Toetab erinevaid muusikaallikaid

SU-GX70 suudab nutitelefoni, tahvelseadmesse või arvutisse salvestatud allikast kõrge lahutusvõimega muusikat juhtmeta taasesitada. See toetab mitte ainult Bluetooth®-i ja AirPlay2-e, vaid ka Spotify Connect®-i, veebiraadiot ja Chromecast built-in™-i, et laia valikut muusika voogesitusteenuseid oleks võimalik nautida vaid SU-GX70-ga.
Kõrge kvaliteediga heli juhtmevaba nautimine

Inspiratsioon

Tehnilised andmed

Suurus ja kaal

Kõrgus
98mm
Laius
430mm
Sügavus
368mm
Kaal
6.6kg

* Umbes
Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ja nende kasutamine Panasonic Corporationi poolt kuulub litsentsi alla. Muud kaubamärgid ja kaubamärginimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.
Märgise Works with Apple kasutamine tähendab, et tarvik on loodud töötama konkreetselt märgisel näidatud tehnoloogiaga ja on arendaja poolt sertifitseeritud, kui Apple’i jõudlusstandarditele vastav.
Apple ja AirPlay on ettevõtte Apple Inc. USA-s ja muudes riikides registreeritud kaubamärgid. See toode on ühilduv AirPlay 2-ga. Vajalik on iOS 11.4 või sellest uuem versioon.
Logo Wi-Fi CERTIFIED™ on ettevõtte Wi-Fi Alliance® sertifikaadimärk. Wi-Fi Protected Setup™ logo on Wi-Fi Alliance®-i kinnitusmärgis.
Google, Google Home ja Chromecast builtin on ettevõtte Google LLC kaubamärgid. Teatud keeltes ja riikides pole Google Assistant saadaval.

Täisdigitaalne võimendi, JENO Engine (värinate kõrvaldamine ja müra kujundav optimeerimine)

Ideaalne impulsskoste läbi LAPC (koormusega kohanduv faasi kalibreerimine)

Kahe toiteahelaga süsteem

Kõrge kvaliteediga heli läbi madala mõjuga HDMI videoväljundi

Puhas võimenduse režiim

Diskreetseid võimendusahelaid kasutav analoogsisend

Output Power

 • 40W+40W(1kHz,T.H.D.1.0%,8Ω,20kHz LPF)
  80W+80W(1kHz,T.H.D.1.0%,4Ω,20kHz LPF)

Load Impedance

 • 4Ω-16Ω

Frequency Response

 • PHONO (MM)

  • 20Hz - 20kHz ( RIAA DEVIATION ±1dB, 4Ω )
 • LINE

  • 20Hz - 40kHz ( -3dB, 4Ω )
 • DIGITAL

  • 20Hz - 80kHz ( -3dB, 4Ω )

Input Sensitivity / Input Impedance

 • PHONO (MM)

  • 2.0 mV / 47 kΩ
 • LINE

  • 200 mV / 23 kΩ

Analogue Input Terminal

 • LINE x 2
  PHONO (MM) x1

Digital Input Terminal

 • Optical digital x2
  Coaxial digital x1
  USB-A x1
  USB-B x1

Analogue Output Terminal

 • PRE OUT x1

Digital Output Terminal

 • HDMI ARC

Headphone Output

 • Yes, Stereo Φ6.3 mm

USB-A

 • USB Audio Class Specification

  • USB 2.0 High-speed
   USB Mass Storage class
 • iPod/iPhone/iPad

  • No
 • Support Codec

  • WAV
   • Yes (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384 kHz / 16, 24, 32 bit)
  • FLAC
   • Yes (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384 kHz / 16, 24 bit)
  • DSD
   • Yes (2.8 MHz, 5.6 MHz, 11.2 MHz)
  • AIFF
   • Yes (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384 kHz / 16, 24, 32 bit)
  • ALAC
   • Yes(32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384 kHz / 16, 24 bit)
  • AAC
   • Yes (32, 44.1, 48, 88.2, 96 kHz/16-320kbps)
  • MP3
   • Yes (32, 44.1, 48 kHz / 16-320 kbps)

PC(USB-B)

 • USB Audio Class Specification

  • USB 2.0 High-speed
   USB Audio Class 2.0, Asynchronous mode
 • Support Codec

  • LPCM
   • Yes (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 352.8, 384 kHz / 16, 24, 32 bit)
  • DSD
   • Yes (2.8 MHz, 5.6 MHz, 11.2 MHz)
 • DSD contol mode

  • ASIO Native mode, DoP mode

MQA Decorder

 • Yes

LAN(DMR)

 • WAV

  • Yes (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384 kHz / 16, 24, 32 bit)
 • FLAC

  • Yes (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384 kHz / 16, 24 bit)
 • DSD

  • Yes (2.8 MHz, 5.6 MHz, 11.2 MHz)
 • AIFF

  • Yes (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384 kHz / 16, 24, 32 bit)
 • ALAC

  • Yes (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384 kHz / 16, 24 bit)
 • AAC

  • Yes (32, 44.1, 48, 88.2, 96 kHz/16-320kbps)
 • MP3

  • Yes (32, 44.1, 48 kHz / 16-320 kbps)

Ethernet Interface

 • LAN (100BASE-TX/10BASE-T)

Wi-Fi

 • IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
  2.4 GHz band / 5 GHz band

Chromecast built-in

 • Yes

AirPlay 2

 • Yes

Bluetooth® (Support codec)

 • Yes (AAC, SBC)

Tuner

 • DAB/DAB+/FM

Power Supply

 • AC 220 V - 240 V,50/60 Hz

Power Consumption

 • 63W

Dimensions (W x H x D)

 • 430 mm × 98 mm × 368 mm

Weight

 • Approx. 6.6 kg

Accessories

 • AC Cord, DAB Indoor Antena, Remote Control, Batteries for Remote Control, Owner's Manual

Kasutajatugi

Võrguhelivõimendi SU-GX70