Küpsiste kasutamise poliitika


Viimati muudetud
09.07.2021

Käesolev küpsiste kasutamise poliitika (edaspidi poliitika) annab teile vajalikku teavet ettevõtte Panasonic Marketing Europe GmbH, registreeritud asukohaga Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Saksamaa, tegutsedes kohaliku filiaali Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce, registreeritud asukohaga Wołoska 9, 02-673 Varssavi, vahendusel poolt (viidatud kui „meie” või „Panasonic”) ja mõnede teile meie veebilehte külastades sisu, reklaame või muid funktsioone pakkuvate usaldusväärsete kolmandate isikute poolt kasutatavate tehnoloogiate kohta, mis salvestavad teie seadmesse teavet või pääsevad sellele ligi, nagu küpsised, pikslid, pistikprogrammid jne. Mugavuse huvides viidatakse nendele tehnoloogiatele kui „küpsistele“.

Käesolev poliitika selgitab, mis on küpsised, millist tüüpi küpsiseid me kasutame ja millised on küpsiste kasutamise õiguslikud alused. Samuti annab käesolev poliitika teile teavet selle kohta, kuidas teie isikuandmeid (olemasolu korral) kasutatakse, millised on EL-i isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt teie õigused seoses küpsistega ja kuidas te meiega ühendust saate, kui soovite oma õigusi kasutada või kaebust esitada. Käesolevas poliitikas loetletakse, milliseid küpsiseid, millisel eesmärgil ja kui kauaks paigaldatakse ja kasutatakse. Lisaks kirjeldatakse käesolevas poliitikas, kuidas te saate küpsiseid hallata ja kustutada.

Klõpsake allolevatel linkidel, et saada rohkem teavet meie privaatsustavade kohta.

1. Mis on küpsised?
2. Millised on küpsiste kasutamise õiguslikud alused?
3. Kuidas meie ja mõned volitatud kolmandad osapooled küpsiseid kasutame ja teie isikuandmeid töötleme ning millised on teie õigused?
4. Kuidas saate küpsiseid hallata ja kustutada?
5. Kontakt
6. Muudatused käesolevas poliitikas
7. Meie veebisaidil kasutatavate küpsiste loetelu

1. Mis on küpsised?
Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse veebisaidi külastamisel teie arvutisse ja mis toimivad identifikaatorina. Küpsised võimaldavad meie veebisaidil teie seadme ära tunda, kui see meie veebisaidiga suhtleb ja uuesti veebisaidi avab, eriti siis, kui kasutate sama brauserit, mida viimati meie veebisaiti külastades.
Olenevalt küpsiste funktsioonist ja otstarbest liigitatakse need rangelt vajalikeks, toimivus-, funktsionaalseteks ja reklaamiküpsisteks. Põhjalikumat teavet selle kohta leiate osast 7.

Lisaks liigitatakse küpsised esimese osapoole ja kolmanda osapoole küpsisteks. Esimese osapoole küpsised paigaldatakse meie poolt, kolmanda osapoole küpsised paigaldatakse kolmanda osapoole veebisaidi poolt, kui te meie veebisaiti külastate. Põhjalikumat teavet asjakohaste kolmandate osapoolte kohta leiate osast 7.

Olenevalt kestusest võivad küpsised olla seansi- või püsiküpsised. Seansiküpsised on ajutised küpsised, mis kestavad ainult veebisaidi külastamise vältel ja need kustutatakse brauseri sulgemisel. Püsiküpsised luuakse veebisaidi külastamise ajal ja need jäävad teie seadmesse ka pärast brauseri sulgemist või seadme taaskäivitamist kuni kehtivusaja lõpuni, kui te neid enne seda ära ei kustuta; need küpsised on aktiivsed, kui te meie veebisaiti uuesti külastate.

2. Millised on küpsiste kasutamise õiguslikud alused?

Esimese osapoole hädavajalike küpsiste kaudu kogutud isikuandmete töötlemisel toetume oma õigustatud huvile. Need küpsised on rangelt vajalikud meie veebisaidi toimimiseks ja veebisaidi külastajatele nende poolt nõutavate teenuste pakkumiseks, et võimaldada sidet või täita andmekaitsealastes õigusaktides ette nähtud turvalisuse nõudeid.
Kõiki muid mittehädavajalikke küpsiseid kasutatakse ainult teie nõusolekul.

3. Kuidas meie ja mõned volitatud kolmandad osapooled küpsiseid kasutame ja teie isikuandmeid töötleme ning millised on teie õigused?

3.1 Küpsised, mille omanik ja paigaldaja on Panasonic
Niivõrd, kui meie esimese osapoole küpsised ja meie poolt koos nendega kogutavad andmed vastavad isikuandmete määratlusele, määrame me kindlaks nende töötlemise vahendid ja eesmärgid ning oleme andmete vastutavad töötlejad, nii nagu see on isikuandmete kaitse üldmääruses määratletud. Andmete selline töötlemine on lisaks käesolevale küpsiste kasutamise poliitikale ka vastavuses meie privaatsuspoliitikaga. Soovitame teil lugeda meie privaatsuspoliitikat, kust leiate põhjalikumat teavet näiteks järgneva kohta:
- kuidas me kasutame ja kaitseme küpsiste kaudu kogutud isikuandmeid (olemasolu korral);
- teie andmekaitseõigused; kui asute Euroopa Liidus/Euroopa Majanduspiirkonnas, kuuluvad nende õiguste alla õigus pääseda ligi oma isikuandmetele ja saada neist koopia, õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist või mittetäielike isikuandmete täiendamist, õigus esitada oma isikuandmete töötlemisele vastuväiteid või seda piirata vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud tingimustele ning õigus nõuda teatud tingimustel oma isikuandmete kustutamist;
- kuidas saate Euroopa Liidus/Euroopa Majanduspiirkonnas asudes esitada kaebust pädevale järelevalveasutusele, https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en;
- kui kaua me teie isikuandmeid säilitame/hoiame;
- kellele ja kus me teie isikuandmeid avaldame;
- automatiseeritud otsuste tegemise ulatus, ja sellisel juhul ka sisuline teave töötlemise loogika ning tähtsuse ja tagajärgede kohta.

3.2 Küpsised, mille omanikud ja paigaldajad on volitatud kolmandad osapooled
Meie veebisaiti on integreeritud lingid kolmandate osapoolte veebisaitidele, pistikprogrammid ja rakendused näiteks turunduse eemärgil, ning näiteks võimaldamaks teil sisu hõlpsalt sotsiaalmeediavõrgustikes jagada. Me ei oma kontrolli selle üle, kuidas need kolmanda osapoole veebisaidid neid küpsiseid kasutavad; põhjalikumat teavet nende küpsiste kasutamise kohta leiate nende privaatsuspoliitikast. Põhjalikumat teavet kolmandate osapoolte kohta leiate osast 7.

4. Kuidas saate küpsiseid hallata ja kustutada?
4.1. Kui hädavajalikud küpsised välja arvata, saate muuta oma eelistusi ja tühistada küpsistega nõusoleku menüüs „küpsiste sätted”.
4.2. Mittehädavajalikke küpsiseid saate hallata ja kustutada, muutes oma brauseri sätteid. Sätete muutmise meetodid olenevad brauserist. Pidage meeles, et kui te blokeerite kõik küpsised, ei pruugi meie veebisaidi teatud funktsioonide ja teenusete kasutamine võimalik olla ning teile näidatakse reklaame, mis ei ole teie huvidega kohandatud.
Nende linkide alt saate teavet küpsiste haldamise ja kustutamise kohta kõige populaarsemates brauserites:

- Chrome
- Edge
- Firefox
- Internet Explorer
- Opera
- Safari

Põhjalikumat teavet küpsiste haldamise ja kustutamise kohta leiate https://www.allaboutcookies.org/

5. Kontakt
Kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas me teie isikuandmete vastutava töötlejana (olemasolu korral) oma veebisaidil küpsiseid kasutame või soovite oma õigusi kasutada, võtke meiega ühendust aadressil Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce, registreeritud asukohaga Wołoska 9, 02-673 Varssavi, https://support-ee.panasonic.eu/ ,+37 2622 5397.

Lisaks võite võtta ühendust meie andmekaitseametnikuga: Panasonic Marketing Europe GmbH, Data Protection Officer, Hagenauerstrasse 43, D-65203 Wiesbaden; email: Data_Protection@eu.panasonic.com

6. Muudatused käesolevas poliitikas
Võime teha aeg-ajalt muudatusi käesolevas poliitikas, mis avaldati esmakordselt 09.07.2021. Käesoleva poliitika muudatused avaldatakse meie veebisaidil ja hakkavad kehtima avaldamise kuupäevast. Käesolevat poliitikat uuendati viimati 09.07.2021
Kui muudatused muudavad olulisest küpsiste kasutamise viisi, teavitame sellest oma veebisaidil ja palume teil küpsiste kasutamisega uuesti nõustuda. Külastage meie veebisaiti sageli, et tutvuda meie küpsiste kasutamise poliitika võimalike uuenduste või muudatustega.