Tingimused

Alljärgnevalt on toodud Panasonic Estonia kodulehekülje www.panasonic.ee kasutustingimused ning teiepoolne jätkuv antud lehe kasutamine tähendab nendega nõustumist.

 

Kui pole märgitud teisiti, on käesoleva veebilehe ja selle lehekülgede sisu kaitstud autoriõigusega ning ühtegi nende osa ei tohi mistahes kujul reprodutseerida või muul viisil kasutada ilma Panasonicu eelneva kirjaliku loata, välja arvatud kooskõlas allpool sätestatud järgmise tingimusega.

 

Leheküljel nähtaval oleva teksti võite välja printida või alla laadida isiklikuks mittekaubanduslikuks otstarbeks, k.a. (kuid mitte ainult) struktuuri, üldise stiili ja programmikoodi.

 

Kuigi veebilehel www.panasonic.ee olevat informatsiooni kontrollitakse hoolikalt, ei võta Panasonic Estonia endale vastutust võimalike vigade või väljajätmiste eest. Konstruktsioon, tehnilised andmed ja hinnad võivad muutuda ilma ette teatamata.