Privaatsustingimused

Panasonic’u andmekaitsetingimused

 

Käesolevate Andmekaitsetingimuste eesmärk on edastada Teile informatsiooni selle kohta, kuidas me kasutame Teie kohta kogutud isiklikku teavet (edaspidi "Isikuandmed"; mõistet on täpsemini selgitatud allpool). Oleme oma tegevust püüdnud selgitada piisavalt üksikasjalikult, kuid samas lühidalt, eesmärgiga anda Teile teavet Isikuandmete töötlemise põhimõtete kohta.

 

Andmekaitsetingimused kehtivad nende teenuste, seadmete, toodete, veebilehtede või rakenduste osas, mille osutamise või kasutamise käigus Teie Isikuandmeid töödeldakse (edaspidi "Teenused") ning Andmekaitsetingimusi kohaldatakse sõltumata sellest, kas Te kasutate meie teenuseid arvuti, mobiiltelefoni, tahvelarvuti, televiisori või muu seadmega.

 

Lisateabe saamiseks meie Andmekaitsetingimuste kohta klõpsake allolevatel linkidel:

 

1. Kes me oleme?

 

2. Mis on Isikuandmed?

 

3. Milliseid Isikuandmeid Panasonic Teie kohta kogub?

    A. Teie poolt otse edastatavad Isikuandmed

    B. Teave Teenuste kasutamise kohta

    C. Kolmandalt osapoolelt saadud Isikuandmed

    D. Muud viisid, kuidas me võime Teie Isikuandmeid koguda

 

4. Millisel õiguslikul alusel me Teie Isikuandmeid töötleme?

 

5. Kuidas me Teie Isikuandmeid kasutame?

 

6. Kellele ja kus me Teie Isikuandmeid avaldame?

 

7. Mida me teeme Teie Isikuandmete turvalisuse tagamiseks?

 

8. Millised on Teie õigused ja kuidas neid õigusi teostada?

 

9. Isikuandmete säilitamine - kui kaua me Teie andmeid säilitame/hoiustame?

 

10. Kolmanda osapoole lingid ja tooted meie Teenuste kasutamisel

 

11. Kolmanda poole funktsioonid meie veebisaidil

 

12. Küpsised

 

13. Teie valikud (nt turundusega seotud e-kirjad või muu)

 

14. Laste isikuandmed

 

15. Muudatuste tegemine Andmekaitsetingimustes

 

16. Kontakteeruge meiega/Lisateave

 

1. Kes me oleme?

 

I. Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Marketing Europe GmbH (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce aadress Varssavi, ul. Wołoska Äriregistri säilitatakse ringkonnakohus pealinn Varssavi, 13. Commercial Division of National kohturegistrist all KRS nr 0000352843, Tax ID No. (NIP) 107-00-16-099, Statistilised ID (REGON ) 142 346 837 (edaspidi “Panasonic”, aga ka “Meie“);

 

II. Me oleme osa Panasonic Corporation korporatsioonist, peakontori asukohaga Kadoma, Osaka prefektuur, Jaapan;

 

III. Meil on mitmeid tütarettevõtteid, kelle kontaktandmed võite leida siit: http://www.panasonic.com/global/corporate/profile/group-companies.html#renketsu.

 

2. Mis on Isikuandmed?

 

Käesolevate Andmekaitsetingimuste tähenduses on "Isikuandmed" igasugune teave, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga (nagu Teie). Isikuandmeteks loetakse teavet, mis võimaldab Teid tuvastada ning võib sisaldada Teie nime, aadressi, telefoninumbrit, fotosid, makseteavet, Teie poolt soetatud Panasonic’u toote/seadme identifitseerimisnumbrit, asukohaandmeid, veebiidentifikaatorit (nt küpsised ja Teie IP-aadress). Teave, mille abil ei ole Teid otseselt võimalik tuvastada, kuid mida meil on võimalik Teiega seostada, kvalifitseerub samuti Isikuandmeteks.

 

3. Milliseid Isikuandmeid Panasonic Teie kohta kogub?

 

A. Teie poolt otse edastatavad Isikuandmed. Mõnede meie poolt osutatavate Teenuste kasutamisel on lubatav/nõutav, et Te edastaksite meile oma Isikuandmeid.

 

I. Panasonic’u konto loomine meie veebilehel, veebirakendustes või e-poodides

 

Kui Te loote Panasonic’u veebilehel või rakenduses (näiteks My Panasonic või „e-Shop“) kasutajakonto, palume Teil esitada teatud Isikuandmeid, nagu Teie sugu, eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, sünnikuupäev ja elukohariik. Nõutavate Isikuandmete liik ja kogus võib erineda sõltuvalt Teenusest, mida Te soovite kasutada. Kui Te loote Panasonic’u toodete ostmiseks e-poe konto, palume Teilt Teie tellimuse töötlemiseks edastada oma aadress [arveldusaadress ja makseandmed]. Oma kasutajakonto kasutamisel peate sisestama oma e-postiaadressi ja salasõna.

 

Panasonic’u toodete või seadmete ostmine Panasonic’u veebilehel

 

Kui ostate toote või seadme Panasonic’u veebilehel, kogume me Teie Isikuandmeid nagu näiteks Teie nimi, e-postiaadress ja telefoninumber, et saaksime Teie tellimust töödelda ja täita. Me ei vaata ega salvesta Teie maksekaardi andmeid.

 

Kui registreerite toote või seadme Panasonic’uga

 

Juhul, kui Te soovite kasutada teatud funktsioone või hüvesid nagu laiendatud garantiid või kampaaniaid, on Teil võimalik soovi korral registreerida enda Panasonic’u toode või seade. Selleks, et Teil oleks võimalik registreerida oma Toode või seade võime koguda Teie Isikuandmeid, nagu Teie nimi, aadress, telefoninumber, e-postiaadress ja informatsioon Teie Panasonic’u toote või seadme kohta, nagu selle seerianumbrid (või tuvastusinformatsioon teiste toodete/seadme kohta) ja ostukuupäev. Juhul, kui Te kasutate Panasonic Smart Home tooteid ja teenuseid, tutvuge informatsiooniga, mis on välja toodud 1. Lisas.

 

II. Kui Te võtate ühendust Panasonic’uga

 

Kui Te võtate meiega ühendust Panasonic’u veebilehe kaudu või võtate ühendust meie klienditoe esindajatega e-posti, live-jututoa, telefoni teel või isiklikult, võime koguda Teie Isikuandmeid nagu Teie nimi, aadress, telefoninumber, e-postiaadress ning muid vajalikke kontaktandmeid; samuti võime me koguda andmeid Teie Panasonic’u toodete või teenuste kohta, nagu nende Toodete seerianumbrid ning ostukuupäevad. Samuti võime luua logisid/aruandeid, mis on vajalikud toote või seadme toimimisega seotud probleemide diagnoosimisel ja probleemiga seotud teabe hankimisel. Me kasutame sellist informatsiooni eesmärgiga pakkuda Teile kasutajatuge. Me võime pääseda ligi Teie „My Panasonic“ kontole või mistahes muudele asjakohastele Panasonic kontodele eesmärgiga pakkuda Teile abi või nõu, mida Te olete meilt palunud. Samuti võime me salvestada ning üle vaadata Teie kommunikatsiooni meie kasutajatoe esindajatega (näiteks juhtudel, kui Te võtate meiega ühendust telefoni teel), meie töötajate väljaõppe ja probleemide lahendamise efektiivsuse tõstmise eesmärgil, samuti on meil õigus vaadata ja töödelda mistahes informatsiooni, mida Te olete meile edastanud vabatahtlikult täidetavate kasutajaküsimustike vahendusel. Me salvestame ja töötleme üksnes selliseid vestlusi Teiega, milliste salvestamine ja töötlemine on lubatud kehtiva õigusega ning me teavitame Teid sellisest salvestamisest ja töötlemisest esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui käesolevas punktis kirjeldatud salvestamise alguses. 

 

III. Sõnumiseinad ja foorumid

 

Mõnedel Panasonic’u veeblehtedel ja rakendustel on „sõnumiseinad“, foorumid, online-vestlusfunktsioonid, blogid ja muud sarnased funktsioonid, mis võimaldavad Teil postitada teavet, sõnumeid ja mistahes muid materjale („Kommuunipostitused“). Juhul, kui Te avaldate selliste teenuste kasutamisel oma Isikuandmeid, soovitame Teil olla väga ettevaatlik, kuna Teie Isikuandmed võivad saada avalikkusele kättesaadavaks ja olla meie veebilehtede kasutajate ja üldsuse külastajatele kättesaadav.

 

Kommunipostitustes osalemiseks kogume Teie teatud Isikuandmeid, mis sisaldavad Teie nime, kasutajanime, parooli, e-posti aadressi, sünnikuupäeva ja kontaktandmeid (nt e-posti aadress, telefoninumber) ja teatud juhtudel Teie poolt kasutatava toote või seadme teavet, näiteks mudeli- ja seerianumber ja muu teave, mida otsustate enda Kommunipostitustes edastada.

 

IV. Kampaaniad, mängud, auhinnarahad ja võistlused

 

Kui osalete meie poolt korraldatud (auhinna)võistlustel, veebimängudes või muudes veebipõhistes kampaaniates nagu näiteks „raha tagasi “-kampaania ("Tegevused"), võime kasutada Teie poolt edastatud Isikuandmeid Tegevuste haldamiseks. Sellisteks Isikuandmeteks võivad olla Teie eesnimi, perekonnanimi, aadress, e-posti aadress, sünnikuupäev ja elukohariik.

 

Juhul, kui mistahes Tegevuste läbiviimise tingimused on vastuolus käesolevate Andmekaitsetingimustega, kohalduvad Tegevuste läbiviimise tingimused ning me soovitame Teil enne Tegevustes osalemist hoolikalt tutvuda mistahes Tegevuste läbiviimise tingimustega.

 

V. Tellimused ja uudiskirjad

 

Me kogume Teie Isikuandmeid kui Te tellite meie reklaamikommunikatsiooni ja uudiskirju. Selliste Isikuandmetena kogume me Teie e-posti aadressi, eesnime, perekonnanime ja sugu. Me edastame Teile ainult sellist turundusteenuseid ja reklaamikommunikatsiooni, mille edastamine on kooskõlas kehtiva õigusega ning mille saamist olete Te meilt sõnaselgelt taotlenud.

 

VI. Kui Te lisate Isikuandmeid Panasonic’u veebilehel või veebirakendusel

 

Lisaks ülaltoodule, võime me koguda Teie kohta selliseid Isikuandmeid, mida Te edastate digitaalse sisu üleslaadimisel (nt videod või fotod) meie veebilehele või veebirakendustele. Sellistel puhkudel võime me koguda Teie Isikuandmeid eesmärgiga avaldada Teie poolt üleslaetud digitaalse sisu meie veebilehtedel või veebirakendustel Teie nimi, e-posti aadress, arveldamise andmed tõendusmaterjalina (nt veebipõhiste kampaaniate korraldamise ja haldamise eesmärgil) ning mistahes muid Isikuandmeid, mis sisalduvad Teie poolt üles laetud digitaalses sisus. Sellise digitaalse sisu kogumine toimub üksnes kooskõlas kehtiva õigusega.

 

B. Teave Teenuste kasutamise kohta

 

Me võime koguda informatsiooni Teie poolt Teenuste kasutamise kohta Teie Panasonic’u seadmel/tootel asuva tarkvara kaudu, samuti muudel viisidel, või Teie poolt meie veebipõhiste rakenduste kasutamise kohta. Näiteks võime me koguda alljärgnevad teavet:

 

I. Teave seadmete/toodete kohta – Tooted/seadmed nagu näiteks Teie riistvara mudelid, seadmete traadita võrguliidese MAC-aadress ja mobiiltelefoni number, mida Te kasutate seadmel juhul, kui võtate ühendust Panasonic’u klienditeenindusega, mobiilsidevõrgu teave, teavet Teie mobiilsideoperaatori kohta, Teie poolt kasutatavate mobiilirakenduste kohta, ajavööndi seadistused ja muid unikaalsed seadme tunnused, IP-aadress, operatsioonisüsteemi andmed ja andmed Teie toote/seadme seadete kohta, mida Te kasutate Teenuste kasutamiseks.

 

II. Andmed sisselogimise kohta - näiteks Teenuse kasutamise aeg ja kestus, Teenuste sisestatud otsingupäringutingimused ja Teie seadmesse (nagu Teie arvuti, mobiiltelefoni või tahvelarvuti) määratud küpsistele või veebirakendustesse salvestatud teave.

 

III. Asukohateave - näiteks Teie toote või seadme GPS-teave või teave lähedalasuvate WiFi-pääsupunktide ja võrgupostide kohta, mida Teie seadmed võivad teatud Teenuste kasutamise ajal teatud viisil edastada. Mõned meie asukohapõhised Teenuste kasutamiseks on vaja Teie Isikuandmeid. Kui soovite selliseid Teenuseid kasutada, palutakse sellisel juhul Teie nõusolekut Teie Isikuandmete kasutamiseks. Võite igal ajal oma nõusoleku tagasi võtta, muutes enda seadeid seadmel/tootel.

 

IV. Häälteave – näiteks Teie häälkäskluste salvestised, mida me häälestame ja salvestame enda serverites ajal, mil Te häälkäsklusi kasutate.

 

V. Muu teave – teave Teenuste kasutamise kohta, nt teave Teie kasutatavate rakenduste kohta, teave Teie poolt külastatavate veebilehtede kohta ning teave selle kohta, kuidas Te reageerite materjalile, mida Teile meie Teenuste kaudu pakutakse.

 

C. Kolmandalt osapoolelt saadud andmed

 

Me võime saada Teie Isikuandmeid kolmandatelt osapooltelt (st teistest ettevõtetest), lisateabe saamiseks palun tutvuge alljärgneva teabega:

 

I. Avalikest allikatest pärinev teave

 

Me võime saada Teie Isikuandmeid avalikult kättesaadavatest allikatest ning kombineerida neid muu informatsiooniga, mida me Teie kohta saame tingimusel, et sellise teabe saamine on kooskõlas kehtivate seadustega.

 

II. Kui logite oma kontole kasutades Teie sotsiaalmeedia logimisandmeid

 

Me võime saada teavet Teie kohta sotsiaalvõrgustikest, kui otsustate luua ühenduse meiega nende veebilehtede kaudu.

 

Teil on võimalik registreerida enda Panasonic’u konto ning sellele sisse logida, kasutades oma Facebooki [või muud sotsiaalvõrgustikku – nt Instagram, Youtube] kontot. Kui Te seda teete, lubate Te Facebookil [või muudel sotsiaalvõrgustikel - Instagram, Youtube'i konto], et jagada Teie sotsiaalmeedia kontoga seotud isikuandmeid meiega. Sellisteks Isikuandmeteks võib olla Teie nimi, sugu, üldine asukoht, link Teie Facebooki (või muu sotsiaalmeedia platvormi) profiilile, Teie ajavöönd, sünnikuupäev, Teie profiilipilt, Teie "meeldimised" ja Teie sõprade loend. Selliseid Isikuandmeid kogub Facebook (või mõni muu sotsiaalmeediaplatvorm) ja Isikuandmete edastamisel meile töödeldakse neid Andmekaitsetingimuste kohaselt.

 

Soovitame Teil tutvuda Facebooki (või muu sotsiaalmeediaplatvormi) toimimisega, et teada saada, kuidas Te saate oma Facebooki kontol talletatud Isikuandmeid hallata, samuti seda, millistel tingimustel Facebook Teie Isikuandmeid meiega jagada saab.

 

4. Millisel õiguslikul alusel me Teie Isikuandmeid töötleme?

 

Meil ei ole lubatud Isikuandmeid töödelda, kui me ei saa tugineda kehtivale õiguslikule alusele. Seetõttu me töötleme Teie Isikuandmeid üksnes juhul kui:

I. Te olete meile andnud selleks sõnaselge nõusoleku;

II. Teie Isikuandmete töötlemine on vajalik meie lepinguliste kohustuste täitmiseks või lepingu sõlmimiseks vajalike meetmete rakendamiseks Teie taotlusel;

III. Teie Isikuandmete töötlemine on vajalik meie juriidiliste kohustuste ja nõuete täitmiseks;

IV. Teie Isikuandmete töötlemine on vajalik Teie eluliste huvide kaitsmiseks

V. Teie Isikuandmete töötlemine on vajalik meie õigustatud huvide elluviimiseks, kui selliseid huvid ei kaalu üles Teie põhiõiguste ja -vabadustega seotud huvisid. Selliseks õigustatud huviks on:

    I. meie huvi kasutada kulutõhusaid teenuseid (nt me võime kasutada teatud teenusepakkujate veebiplatvorme);

    II. meie huvi tagada meie IT-süsteemide, ülesehituse ja võrkude turvalisus;

    III. meie huvi tagada meie korporatsiooni ja sotsiaalse vastutuse eesmärkide saavutamine.

 

5. Kuidas me Teie Isikuandmeid kasutame?

 

Teie Isikuandmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel:

 

I. Kasutajakonto loomine meie veebilehtedel, rakendustes või e-poodides – selleks, et Teil oleks võimalik luua kasutajaprofiil meie veebilehtedel, rakendustes või e-poodides ning selleks, et võimaldada Teil logida sellistele veebilehtedele, rakendustesse ja e-poodidesse

II. Toodete/seadmete registreerimine – Teie või Teie seadme või toote registreerimine mõne meie Teenuse või selle funktsiooni kasutamise jaoks;

III. Internetiostud – selleks, et hõlbustada meie poolt pakutavate teenuste internetipõhist ostmist meie e-poe veebilehe või muu rakenduse kaudu ning pakkuda vajadusel mistahes abi tellimuse sooritamisel, näiteks abi ostu lõpuleviimisel tehniliste raskuste korral;

IV. Meie Teenuste pakkumine – selleks, et võimaldada Teile meie Teenuseid või mistahes muud Teie poolt soovitud funktsiooni, sealhulgas võimaldada meil vastavalt Teiega sõlmitud mistahes lepingutele täita oma kohustusi (näiteks toote või seadme garantii);

V. Uuringud – selleks, et uurida Teie arvamust või tähelepanekuid meie pakutavate Teenuste kohta ja selleks, et läbi viia muid uuringuid;

VI. Isikustatud ja suunatud sisu – selleks, et pakkuda isikustatud sisu ja teha soovitusi, mis põhinevad Teie varasemal tegevusel seoses meie Teenuste pakkumisega. Me võime kasutada Teie Isikuandmeid selleks, et efektiivsemalt suunata oma Teenuseid, digitaalset sisu, soovitusi, reklaame ja sideteenuseid (selle kohta leiate lisateavet sektsiooni „Küpsised“ alt);

VII. Turundustegevused – selleks, et pakkuda Teile infolehti ja muid sideteenuseid posti, e-posti, telefoni ja/või tekstisõnumi (SMS) teel. Turundustegevusi pakutakse Teile ainult juhul, kui olete selleks oma nõusoleku andnud või kui meil on õigus turundustegevuseks Andmekaitsetingimustele kohaldatavate seaduste alusel.

VIII. Kasutajate profileerimine – selleks, et ette ennustada Teie huvisid ja võimaldada Teile otseturundust selle ennustuse alusel;

IX. Reklaam - selleks, et pakkuda Teile reklaame, sealhulgas kohandatud reklaamide ja sponsoreeritud sisu pakkumine ja reklaamsideteenuste edastamine;

X. Kasutajate- ja turuanalüüsid – selleks, et hinnata ja analüüsida meie turgu, kliente, tooteid, seadmeid ja muid teenuseid (sealhulgas küsides Teie arvamust meie toodete ja teenuste kohta ning kliendiuuringute läbiviimist);

XI. Statistika – selleks, et koostada anonüümne, koondatud statistika meie Teenuste kasutamise kohta. Nimetatud anonüümset statistikat võib jagada kolmandate isikutega;

XII. Teenuste parandamine – selleks, et arendada ja täiustada uusi ning olemasolevaid Panasonic’u tooteid, teenuseid, soovitusi, reklaame ja muid sideteenuseid ning saada lisateavet Teie eelistuste kohta;

XIII. Klienditugi – selleks, et pakkuda kliendituge Teie seadmele, tootele või muude võimalike Teie päringute lahendamine (nt kaebuste käsitlemine);

XIV. Äritegevuse eesmärgil – selleks, et jälgida äritegevust ja pidada siseregistreid;

XV. Kommentaaride avaldamine – kui Te laete meie veebilehele või rakendustesse üles toodete või seadete arvustusi, kommentaare või digitaalset sisu või kui Te olete vastanud vabatahtlikule küsitlusele, võime Teie kommentaarid ühendada, avaldada või avalikustada kaasaarvatud ka meie enda reklaamides;

XVI. Turvalisus  selleks, et kaitsta meie kliente (näiteks rämpsposti vältimiseks või meie Teenuste kasutajate petmise ärahoidmiseks) või selleks, et korraldada ja säilitada meie Teenuste turvalisust (näiteks ennetada või lõpetada rünnakut meie süsteemidele või võrkudele) või selleks, et kaitsta Panasonic’u õigusi või vara, sealhulgas jõustada meie teenuste kasutamist reguleerivaid tingimusi või lepinguid;

XVII. Juriidilised kohustused – selleks, et täita meie juriidilisi kohustusi vastavalt Euroopa Liidu liikmesriikide sisestele regulatsioonidele või Euroopa Liidu õigusele;

XVIII. Konkursid ja kampaaniad – selleks, et korraldada Tegevusi ja registreerida Teie osalemist nendel tegevustel seaduses lubatud viisidel. Samuti selleks, saaksime anda Teie Isikuandmeid meie partneritel ja sponsoritele, kes on Tegevuste korraldamisega seotud;

XIX. Koolitused – selleks, et koolitada töötajaid ning tagada töötajate kvaliteedikindlus, eelkõige seoses klienditoe töötajate esindajatega;

XX. Uuendused – selleks, et Teiega suhelda, muuhulgas seoses Teie konto, profiilide või tehingutega, mis Te olete meie juures teinud, andes Teile olulist teavet Teie toodete, seadmete, rakenduste või muude teenuste kohta, saates Teile teadaandeid oluliste muudatuste kohta meie Andmekaitsetingimustes;

XXI. Isikuandmete kombineerimine – selleks, et kombineerida Isikuandmeid, mis me oleme Teilt kogunud, näiteks eesmärgiga võimaldada Teile paremat kliendituge ja rohkem isikustatud tugi- jm teenuseid;

XXII. Äriühingute tehingud – selleks, et hallata ettevõttega seotud äritehinguid, sealhulgas meie ettevõtte ümberkorraldamine, ühinemine, üleminek, võõrandamine, ühisettevõtte asutamine, loovutamine või muud käsutustehingud kogu või osa Panasonic’u ettevõtte, vara või aktsiate, sealhulgas, kuid mitte ainult seoses pankroti- või muu sarnase menetlusega.

 

6. Kellele ja kus me Teie Isikuandmeid avaldame?

 

Me ei avalda Teie Isikuandmeid kolmandatele isikutele nende iseseisva turundustegevuse või äriliste eesmärkide tarbeks ilma Teie nõusolekuta. Samas me võime avaldada Teie Isikuandmeid järgnevatele üksustele:

 

A. Kolmandatest isikutest Isikuandmete vastuvõtjad

 

I. Sidusettevõtted

Võime Teie Isikuandmeid üle kanda teistele Panasonic’u sidusettevõtetele selleks, et võimaldada Teile teenuseid, mida Te vajate või muid teenuseid/abi Teie soovil. Kõik Panasonic’u sidusettevõtted on kohustatud järgima Andmekaitsetingimustes sätestatud isikuandmete kaitse põhimõtteid.

 

II. Volitatud partnerid

Me võime edastada Teie Isikuandmeid meie hoolikalt valitud äripartneritele, kaasaarvatud mobiilioperaatoritele. Need partnerid võivad Teie Isikuandmeid kasutada selleks, et pakkuda Teile soovitud Panasonic’u Teenuseid (näiteks videomaterjali), teha ennustusi Teie huvide kohta ja pakkuda Teile sponsoreeritud materjale, reklaame ja muid materjale.

 

III. Teenusepakkujad

Me kasutame kolmandatest isikutest teenusepakkujate teenuseid selleks, et aidata meil hallata kindlaid tegevusi ja teenuseid, näiteks Teie ostude täitmist ja toodete kohaletoimetamist, tegevuste haldamist, krediitkaardimaksete töötlemist, postisaadetiste ja e-kirjade saatmist, kaasaarvatud tekstisõnumite (SMS) saatmist, reklaamide võimaldamist, meie Teenuste kasutamise analüüsimist, turunduskampaaniate tõhususe jälgimist, tagada kasutajate ühendamisvõimalus nende sotsiaalvõrgustike kasutajatega, võimaldada pettusekontrolli teenuseid ja klienditoe teenuseid. Me võime Teie Isikuandmeid jagada selliste kolmandatest isikutest teenusepakkujatega ainult selleks, et võimaldada neil teenuste osutamist meie volitusel ja need kolmandatest isikutest teenusepakkujad tegutsevad ainult vastavalt meie juhistele. Näiteks on sellised kolmandatest isikutest teenusepakkujad, kelle teenuseid me kasutame, järgnevad:

a. E-posti teenuse pakkujad – pilveteenuseid ettevõtetelt [nt näiteks Oracle'i Eloqua] kasutatakse abistamaks meid e-kirjade saatmisel Teile vastavalt Teie turunduseelistustele;

b. Analüütikateenuste pakkujad – analüütikateenuste pakkujad aitavad meil mõista Teie toodete/seadmete ja muude teenuste kasutamist, et saaksime enda Teenuseid arendada ja parandada. Analüütikateenuste pakkujad, mida me kasutame, on Google Analytics. Lisateavet saate lugeda allpool, „Küpsiste“ sektsiooni juurest.

 

IV. Sotsiaalvõrgustiku teenuste pakkujad

Me võime edastada Teie Isikuandmeid, nagu näiteks Teie e-posti aadressi, teatud sotsiaalvõrgustiku teenuste pakkujatele selleks, et nad saaksid meie sotsiaalmeedia lehtedel kuvada meie Teenustega seotud reklaame. Me edastame Teie Isikuandmeid sotsiaalvõrgustiku teenuste pakkujatele kooskõlas Teie turunduseelistuste ning kehtiva õigusega.

 

V. Kolmandad isikud, kui seadus seda nõuab või selleks, et kaitsta meie Teenuseid

Me avaldame Teie Isikuandmed kolmandatele isikutele juhul, kui selline kohustus tuleneb meile seadusest või selleks, et osaleda õigustoimingutes ja -menetlustes, sealhulgas selleks, et vastata õiguskaitseorganitele või muudele riigiasutustele. Lisaks avaldame Teie Isikuandmed juhul, kui see on vajalik meie klientide kaitseks (näiteks rämpsposti vältimiseks või meie Teenuste kasutajate pettuste ärahoidmiseks) ja selleks, et hallata ja hooldada meie Teenuste turvalisust (näiteks ennetada või lõpetada rünnakut meie süsteemidele või võrkudele) või selleks, et kaitsta Panasonic’u õigusi või vara, sealhulgas jõustada meie teenuste kasutamist reguleerivaid tingimusi või lepinguid.

 

VI. Anonüümne statistika

Me valmistame ette ja arendame anonüümseid koond- või üldandmeid ja statistikat mitmetel põhjustel (nagu on märgitud käesolevas Andmekaitsetingimustes). Kuna nimetatud andmed on anonüümsed (s.t Teid ei ole võimalik andmekogust tuvastada), ei loe me selliseid andmeid Isikuandmeteks. Selliseid anonümiseeritud andmeid võime me jagada mistahes kolmandate isikutega (näiteks meie sidusettevõtete, partneritega, reklaamijatega ja teistega).

 

VII. Muud osapooled Teie nõusolekul või Teie juhiste alusel

Me võime avaldada Teie Isikuandmeid Andmekaitsetingimustes märkimata jäänud kolmandatele isikutele juhul, kui Te olete meile selleks andnud oma nõusoleku või Teie juhised.

 

Mitmed Panasonic’u Teenused võimaldavad Teil üles laadida ja jagada teatud Isikuandmeid, näiteks sõnumeid, fotosid, videoid ja muud sisu. Isikuandmeteid, mida Te laete üles ja jagate avalikult juurdepääsetavas profiilis, võivad vaadata ja neile juurde pääseda teised isikud. Seetõttu peate olema Panasonic’u Teenuste kasutamisel ettevaatlik.

 

B. ISIKUANDMETE RAHVUSVAHELINE EDASTAMINE

 

Isikuandmeid, mida me Teilt kogume, võidakse salvestada ja töödelda Teie piirkonnas või võidakse Teie Isikuandmeid üle kanda, salvestada või muul viisil töödelda väljapool Euroopa Majanduspiirkonda (edaspidi "EMP"), sealhulgas, kuid mitte ainult, Kanadas ja Jaapanis või mõnes muus riigis, mis ei paku andmekaitse piisavat taset nagu on tunnustanud Euroopa Komisjon ja kus Panasonic’ul või selle sidusettevõtetel, tütarettevõtetel või teenusepakkujatel on asutused.

 

Kui Teie Isikuandmed edastatakse väljapoole EMP-i või riiki, mille andmekaitse piisavat taset ei ole Euroopa Komisjon tunnustanud, on meie kohustuseks tagada, et Isikuandmete edastamisel on võetud kasutusele asjakohased kaitsemeetmed ning tingimused, millega Teie kaitstavad õigused ja tõhusad õiguskaitsevahendid on tagatud. Me tagame Isikuandmete edastamisel kolmandatesse riikidesse sobivad kaitsemeetmed, nagu näiteks asjakohased edastuslepingud ja -mehhanismid (nt siduvad kontsernisisesed eeskirjad või Euroopa Komisjoni poolt välja töötatud standardsed andmekaitseklauslid), selleks, et tagada kolmandates riikides asuvate vastuvõtjate poolt Teie Isikuandmete piisav kaitse. Teil on õigus küsida meilt sellega seoses informatsiooni ning saada koopiaid meie poolt kasutusele võetud andmekaitsemeetmete kohta, edastades selleks vastavasisulise taotluse kontaktidele, mis on märgitud Andmekaitsetingimuste „Kontakteeruge meiega“/“Lisateave“ sektsioonides, mis on kättesaadavad allpool.

 

7. Mida me teeme Teie Isikuandmete turvalisuse tagamiseks?

 

D. Üldist

 

Panasonic on võtnud kasutusele sobivad füüsilised ja tehnilised meetmed, et kaitsta meie teenustega seoses kogutud Isikuandmeid. Nimetatud füüsilised ja tehnilised meetmed võtavad arvesse:

 

I. nüüdisaegse tehnika ja tehnoloogia taset;

II. selle rakendamise maksumust;

III. andmete laadi ja;

IV. töötlemise riske.

 

Nimetatu eesmärgiks on järelikult kaitsta Teie Isikuandmete juhusliku või õigusvastase hävimise või muutmise, juhusliku kaotsimineku, volitamata avaldamise või juurdepääsu eest ning teiste õigusvastaste töötlemisviiside eest.

 

Samas tuleks meeles pidada, et kuigi me oleme võtnud kasutusele asjakohased meetmed Teie Isikuandmete maksimaalseks kaitseks, ei ole ükski veebisait, toode, seade, võrgurakendus, andmete edastamise meetod, arvutisüsteemi või traadita ühendus täiesti turvaline ning seega ei saa me garanteerida Teie Isikuandmete täielikku turvalisust.

 

B. Krüpteerimine

 

Kõik Isikuandmed, mida Te meile avaldate, hoiustatakse meie turvalistelt meie serverites. Mistahes maksetehingud, mis on teostatud meie või valitud kolmandast isikust maksete töötlemise teenust pakkuva teenusepakkuja poolt, krüpteeritakse tehnoloogiaga „Secured Sockets Layer“. Kui me oleme Teile andnud (või kui Te olete valinud) salasõna, mis võimaldab Teile ligipääsu teatud Teenustele, nagu näiteks Teie Panasonic’u profiilile või Teie e-poe kasutajale, olete Teie ise vastutav salasõna konfidentsiaalsuse eest ja me palume, et Te ei jagaks oma salasõnu teiste isikutega.

 

C. Teised turvameetmed

 

Infoturve, sealhulgas Isikuandmete kaitse, on korraldatud Panasonic’u globaalses programmis nimega "Infoturbe haldamine" (inglise keeles „Information Security Management“, edaspidi „ISM“). Selle eesmärk, standardid ja rakendusmeetmed on korraldatud ülemaailmselt kehtiva poliitika, standardite ja juhistega. Kõiki Kesk-Euroopa IT-süsteeme hinnatakse väliselt ja neile kohalduvad ISO 27001 sertifikaadi alusel kohaldatavatele infoturbehalduse eeskirjad. Programm järgib kõikides osades tugevalt iga-aastast PDCA (Plan-Do-Check-Act) lähenemisviisi, et tagada kõikide andmete (sh Teie Isikuandmete) konfidentsiaalsus, rikkumatus ja kättesaadavus kogu informatsiooni elutsükli jaoks alates kogumisest kuni nimetatud andmete hävitamiseni.

 

D. Sotsiaalmeedia ja foorumite kasutamine

 

Teatud Teenused hõlmavad sotsiaalseid võrgustikke, jututuoa või foorumi funktsioone. Te peaksite ise veenduma selles, et neid eelnevaltnimetatud funktsioone kasutades Te ei esitaks sellist isiklikku teavet, mille puhul Te ei soovi, et seda näeksid, koguksid või kasutaksid teised isikud.

 

8. Millised on Teie õigused ja kuidas neid õigusi teostada?

 

A. Millised on Teie õigused?

 

Panasonic kogub, salvestab ja töötleb Teie Isikuandmeid kooskõlas Teie õigustega vastavalt kehtivatele andmekaitseseadustele.

 

Vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele on Teil õigus saada juurdepääsu oma Isikuandmete koopiale, õigus taotleda mistahes ebatäpsete Isikuandmete parandamist ning õigus esitada vastuväiteid Teie Isikuandmete töötlemisele kehtivas õiguses ettenähtud alusel.

 

Teil on samuti õigus taotleda enda Isikuandmete kustutamist ning juhul, kui Te olete meile andnud nõusoleku enda andmete töötlemiseks, on Teil õigus oma nõusolek igal ajahetkel tagasi võtta (ilma, et selline nõusoleku tagasivõtmine enne nõusoleku tagasivõtmist mõjutaks Teie nõusoleku alusel toimunud Isikuandmete töötlemise seaduslikkust). Lisaks on Teil teatud juhtudel õigus enda Isikuandmete ülekandmiseks. Selle õiguse sisuks on Teie õigus taotleda meile edastatud andmete tagastamist struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ja nende Isikuandmete edastamist kolmandatele isikutele (kui see on tehniliselt võimalik) ilma, et meie seda takistaks ning Teie poolse kohustusega järgida Teile kehtivaid konfidentsiaalsusstandardeid.

 

B. Teie õiguste teostamine

 

Kui Te soovite teostada ülalmainitud õigusi, võtke palun meiega ühendust, kasutades selleks Andmekaitsetingimuste lõpus välja toodud kontaktandmeid.

 

C. Kaebused

 

Kui Te ei ole rahul enda Isikuandmete töötlemise viisiga või arvate, et Teie privaatsusõigusi on rikutud, palume Teil meiega ühendust võtta, kasutades selleks Andmekaitsetingimuste lõpus esitatud kontaktandmeid. Alternatiivselt võite esitada kaebuse pädevale järelevalveasutusele, eelkõige liikmesriigis, kus on Teie alaline elukoht, töökoht või väidetava rikkumise toimumiskoht.

 

9. Andmete säilitustähtaeg – kui kaua me Teie Isikuandmeid säilitame/hoiustame?

 

Me säilitame Teie Isikuandmeid nii kaua, kuni nimetatud Isikuandmed on vajalikud nendel eesmärkidel, mille jaoks need koguti käesoleva Andmekaitsetingimuste kohaselt, kuid välja arvatud juhul, kui Isikuandmete pikem säilitustähtaeg on vajalik kehtiva õiguse kohaselt. Kui Teie Isikuandmeid ei ole enam vaja nendel eesmärkidel, mille jaoks neid koguti või kui kehtiv õigus seda nõuab, siis Teie Isikuandmed kustutatakse ja/või tagastatakse Teile kooskõlas kehtivate seadustega.

 

10. Ühendused kolmandate isikutega ja meie Teenustega seotud tooted

 

Meie veebilehed, rakendused ja tooted võivad sisaldada ühendusi muude kolmandate isikute veebilehtedele, mida Panasonic ei halda ja meie veebisaidid või Teie toode ja seadmed võivad sisaldada rakendusi, mida Te saate alla laadida kolmandatelt osapooltelt. Need ühendatud saidid ja rakendused ei kuulu Panasonic’u kontrolli alla ja seetõttu pole Panasonic vastutav nende kolmandate isikute privaatsuspõhimõtete või mistahes ühendatud veebisaitide, veebirakenduste ja rakenduste sisu eest. Kui Te otsustate kasutada kolmanda osapoole veebisaite või rakendusi, siis mistahes kolmanda osapoole ühendatud veebisaidi või rakenduse poolt isikuandmete kogumise ning töötlemise viis allub nimetatud kolmanda osapoole kehtivatele andmekaitsetingimustele ja privaatsuspõhimõtetele. Me soovitame Teil tungivalt võtta aega, et vaadata üle mistahes taoliste kolmandate osapoolte andmekaitsetingimused, kellele Te esitate ena isikuandmeid.

 

11. Kolmanda poole funktsioonid meie veebisaidil

 

Meie veebisaitidel on ka funktsioone, näiteks kolmandate poolte poolt läbi nende APIde manustatud videoid, mis on seotud API kasutustingimustega. Olenevalt, kuidas te nende funktsioonidega suhtlete, võidakse nimetatud kolmandate pooltega jagada teie teavet. Funktsioonide kasutamise kohta lisateabe saamiseks külastage vastava kolmanda poole veebisaiti.

 

A. YouTube

 

Meie veebisaitidel kasutatakse videote esitamiseks YouTube API teenuseid. Lisateavet teenuse funktsioonide ja teenuste kohta leiab YouTube'i teenusetingimustest ning teie teabe kasutamise kohta Google'i privaatsuspõhimõtetest.

 

12. Küpsised

 

A. Mis on küpsised?

 

Panasonic, samuti ka teatud teised kolmandad osapooled, kes pakuvad meie Teenustes sisu, reklaami või muid funktsioone, võivad meie Teenuste teatud valdkondades kasutada küpsiseid ja muid tehnoloogiaid. Küpsised on väikesed failid, mis salvestatakse Teie IT-seadmesse. Küpsiste kasutamine on internetis stardiks. Me võime kasutada küpsiseid selleks, et salvestada Teie eelistusi ja seadeid, aidata Teid sisselogimisel, võimaldada suunatud reklaame ja analüüsida veebilehe toiminguid.

 

Palun pidage meeles, et Te saate oma veebibrauseri seadeid muuta nii, et see teavitab Teid, kui sellele saadetakse küpsised. Kui Te ei soovi küpsiseid vastu võtta, siis Te võite ka keelduda kõikide küpsiste kasutamisest, kui aktiveerite enda veebibrauseri asjakohased sätted. Palun pidage aga meeles, et kui Te valite kõikidest küpsistest keeldumise, ei pruugi mõned Teenuste funktsioonid olla Teile ligipääsetavad või ei pruugi korralikult töötada. Te saate ka kustutada neid küpsiseid, mis Teile juba on varasemalt saadetud.

 

B. Täiendav teave küpsiste kohta

 

Lisateabe saamiseks küpsiste kohta, mh kuidas Panasonic ja teised kolmandad osapooled neid kasutavad ja üksikasju selle kohta, kuidas küpsistest saab keelduda, palun vaadake meie „Küpsiste kasutamise tingimusest“ („Cookie Policy“).

 

13. Teie valikud (näiteks turundusega seotud e-kirjad või muud valikud)

 

Meie ja teised Panasonic’u sidusettevõtted võivad Teie Isikuandmeid kasutada [näiteks Teie kontaktandmed (näiteks eesnimi, perekonnanimi, sugu, aadress, e-posti aadress, telefoninumber)], et saata posti, e-posti, telefoni ja/või tekstisõnumi (näiteks SMS) teel Teile turundusega seotud kommunikatsioonimaterjale Panasonic’u toodete, seadmete ja muude teenuste kohta kooskõlas Teie e-posti ja Teie kontakti eelistustega Teie Panasonic’u kontol (sisesta link) või kui Te olete teisiti nõus.

 

Kui Te ostate Panasonic’u tooteid või seadmeid, võtate ühendust meie klienditoe esindajaga, loote meie mistahes Teenuse (nt My Panasonic või e-poe) konto või profiil või tellite („Subscribe“) meie informatsiooni jm teavet meie Teenuste kohta, võidakse Teile anda võimalus nõusoleku alusel saada turundusega seotud korrespondentsi (või, kui see on kehtiva õiguse alusel võimalik, sellest loobuda) .

 

Me ei jaga Teie Isikuandmeid kolmandate isikutega nende kolmandate isikute otseturunduse eesmärgil.

 

Me võime kasutada Teie Isikuandmeid selleks, et isikustada ja suunata oma turunduskommunikatsiooni selleks, et kindlustada võimalikult suures ulatuses turustamisega seonduva korrespondentsi relevantsus Teie jaoks.

 

Et loobuda Panasonic’u turustamisega seonduva korrespondentsist, uuendage My Panasonic kontol oma e-posti aadressi ja kontaktieelistusi või klikkige mistahes turunduse või reklaami e-mailil, mille meilt saate, nuppu „Tühista tellimus“ („Unsubscribe“).

 

14. Laste Isikuandmed

 

I. Kes on laps?

Panasonic määratleb lapsena isikut, kes on noorem kui 16 aastat või sellest nooremat isikut, millise vanuse määratlevad täpsemalt kohaldatavad andmekaitseseadused.

 

II. Kas me kogume laste Isikuandmeid?

Me ei kogu teadlikult ega meelega lastelt isikuandmeid või isikuandmeid laste kohta, välja arvatud juhul, kui nimetatud laste Isikuandmete kogumiseks on olemas lapsevanema või eeskostja nõusolek. Kui me kogume laste isikuandmeid, siis rakendame alati mõistlikke jõupingutusi, et kontrollida lapsevanema või volitatud eestkostja nimetatud nõusoleku olemasolu.

 

III. Mida me teeme siis, kui lapsed on meile edastanud Isikuandmeid?

Kui me saame teadlikuks asjaolust, et meile edastatud Isikuandmed on seotud lapsega ilma, et lapse Isikuandmete edastamiseks oleks olemas vanema või eestkostja nõusolek, siis rakendame mõistlikke jõupingutusi, et:

• need isikuandmed kustutataks esimesel võimalusel; või

• kui isikuandmete kustutamine ei ole võimalik, siis kindlustame selle, et lapse Isikuandmeid ei kasutataks mitte ühelgi eesmärgil ega ei avaldataks neid andmeid ühelegi kolmandale isikule.

 

IV. Vanema või eestkostja päring

Kui Te olete lapsevanem või eestkostja ning Teil on küsimusi seoses Teie lapse isikuandmete töötlemisega Panasonic’u poolt, siis palun võtke meiega ühendust, kasutades selleks Andmekaitsetingimuste lõpus esitatud kontaktandmeid.

 

15. Muudatuste tegemine Andmekaitsetingimustes

 

Panasonic jätab endale õiguse teha Andmekaitsetingimustes muudatusi. „Viimati uuendatud“ kuupäev Andmekaitsetingimuste lõpus viitab ajahetkele, millal tingimusi viimati uuendati ja mistahes muudatused jõustuvad sellest hetkest, kui muudetud tingimused meie poolt avaldatakse.

 

Kui Andmekaitsetingimustes tehtud muudatused on olulised ja juhtudel, kui seda nõuavad kehtivad seadused, siis taotleme muudatuste jõustumiseks Teie nõusolekut. Vastavasisulise teate edastame me Teile kas e-maili teel või postitades teate muudatustest kas Panasonic’u kodulehele või muude asjakohaste vahendite kaudu.

 

16. Kontakteeruge meiega/Lisateave

 

Kui olete andnud nõusoleku teie Isikuandmete töötlemiseks, võib teil olla õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, kontakteerudes meiega kasutades alljärgnevaid kontaktandmeid või e-posti teel edastatava turundusmaterjali korral mistahes meie turundusmeili "Tühistan tellimuse" („Unsubscribe“) linki kasutades:

 

I. Kirja teel:

 

Panasonic Marketing Europe GmbH (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce aadress Varssavi, ul. Wołoska

 

II. Telefoni teel:

 

Esmaspäev-reede: 09.00 - 17.00

Telefoni teel: 00 37 2622 5397
 

Viimati uuendatud:[Märts] 2018