Warunki korzystania z serwisu

Save

 

Użytkownik korzystający z brytyjskiego serwisu Panasonic www.technics.com/uk wyraża zgodę na poniższe zasady i warunki.

O ile nie określono inaczej, zawartość niniejszego serwisu i jego stron jest chroniona prawem autorskim i żadna ich część nie może być powielana w jakiejkolwiek formie lub wykorzystywana w inny sposób niż po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Panasonic lub zgodnie z warunkami określonymi poniżej.

Mogą Państwo wydrukować lub pobrać widoczny w serwisie tekst do celów osobistych i niekomercyjnych, w tym między innymi strukturę, ogólny styl i kod programu.

Wszelkie informacje, których mogą nam Państwo dostarczyć z jakiegokolwiek powodu, zostaną zachowane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z 1984 i 1998 r. Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności.

Dokładamy wszelkich starań w związku z prezentowaniem informacji w serwisie www.technics.com/uk, jednakże Panasonic UK Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia. Wzornictwo, specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Wszystkie zdjęcia i filmy monitorów i odbiorników TV są symulowane i zamieszczone wyłącznie w celach poglądowych.

Siedziba:
Panasonic UK – oddział firmy Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic House,
Willoughby Road,
Bracknell, Berkshire,
RG12 8FP,
Firma zarejestrowana w Anglii i Walii – numer oddziału BR015033