Retail Sales Price: Technics Online Price: Kjøpe SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Technics Where to Buy Out of Stock at Technics Online false false false

Integrert stereoforsterker SU-G700

SU-G700

Grand Class

Technics' fullstendig integrerte forsterker gir en fullstendig overføring av musikkens energi

Funksjoner

Lydteknologi i referanseklassen med høy kvalitet

JENO-motoren arver lydteknologikonseptet fra referanseklassen, og overfører og behandler lydsignaler fullstendig digitalt og med minimalt jitter fra inngangstrinnet til utgangstrinnet. Adaptiv fasekalibrering av høyttalerbelastning (LAPC) sikrer ideelle forsterknings- og faseegenskaper for alle typer høyttalere. Den nylig utviklede vekslingsstrømforsyningen med lav forvrengning gir nøyaktig strømforsyning ved å dempe vekslende frekvenssvingninger som skyldes varierende belastning.

JENO-motor
(eliminering av jitter og optimalisering av støyproduksjon)

Konsept for JENO-motor, Blokkdiagram for digital forsterker
For å kunne overføre den store mengden lyddata som sendes til høyttalerne, riktig uten tap, bruker strømforsterkningsdelen i SU-G700 JENO-motoren, basert på designkonseptet til referansesystemer. For å løse problemet med forringet lydkvalitet på grunn av jitter, som skaper problemer for konvensjonelle digitale forsterkere, har SU-G700 en original jitterreduksjonskrets som eliminerer jitter over hele det hørbare frekvensområdet. I tillegg brukes en unik PWM-konverteringskrets (Pulse Width Modulation) med høy presisjon til PWM-konvertering, som er viktig for lydkvaliteten. Ved å optimere elementer som hastighet, grad og kvantiseringstall for lydforming via vår unike ekspertise, blir til og med data i det brede, dynamiske området som finnes i lydkilder med høy oppløsning, konvertert til PWM-signaler uten tap. Disse teknologiene reproduserer lyd med naturlige og fine detaljer, slik at det er mulig å oppfatte delikate nyanser i musikken.

LAPC
(Load Adaptive Phase Calibration)

Konsept for LAPC, Forstrekning og forsinkelser ved konvensjonelle forsterkere/LAPC
En høyttalers impedans endres for hver frekvens, og det kreves en strømforsterker til å drive høyttalere uten å bli påvirket av høyttalerens egenskaper. Konvensjonelle digitale forsterkere er imidlertid koblet til høyttalere via et lavpassfilter i utgangstrinnet slik at de påvirkes enda mer av høyttalerens impedanskarakteristikker. Og selv om amplitudekarakteristikkene til konvensjonelle forsterkere som skyldes negativ tilbakekobling, ble forbedret, kunne ikke fasekarakteristikkene forbedres. Derfor utviklet vi en adaptiv algoritme for optimering av høyttalerimpedans som korrigerer den ideelle impulsresponsen gjennom digital signalbehandling ved å måle fasekarakteristikkene for frekvensamplituden med høyttalere tilkoblet enheten. Denne nye teknikken jevner ut frekvenskarakteristikkene for amplitude og fase, noe som tidligere ikke har vært mulig med forsterkere. Resultatet blir lyd med en rik romlig gjengivelse.

Rask og stille hybrid strømforsyning

Konsept for rask og stille hybrid strømforsyning
Med en tradisjonell svingende strømforsyning endres den svingende frekvensen etter belastningsvariasjonen for å kunne kontrollere PÅ-tiden for å stabilisere utgående spenning. Denne svingningskomponenten i den vekslende frekvensen har en negativ innvirkning på lydkvaliteten. Den nylig utviklede strømforsyningen reduserer støykomponenten som er skadelig for lydkvaliteten, ved å fastsette den svingningsfrekvensen. I tillegg leveres det siste trinnet i den svingende strømforsyningen med en lineær regulator for å stabilisere utgående spenning. Den lineære regulatoren bruker tilpassede, høydefinisjons elektrolyttkondensatorer.
Og i tillegg reduserer resonansstrømforsyningen støynivået fra svingninger. Delene som brukes til absorbering av støy, som kondensatorer, ble nøye utvalgt. Alle mulige tiltak er iverksatt for å oppnå lav støy og reprodusere klar lyd.

Konfigurasjon med tre seksjoner

Graphic of Three-section Configuration
I integrerte forsterkere er det en rekke kretser, inkludert kretser som håndterer mikrosignaler fra innganger og de som håndterer sterk strøm, som utgangskretser og strømforsyningskretser. SU-G700 har en konstruksjon med tre seksjoner med partisjoner montert mellom kretsblokkene i henhold til signalnivået som håndteres. Dette eliminerer interferens mellom kretsblokker slik at en tydelig og klar lyd oppnås. På grunn av denne konstruksjonen demper kabinettets stivet i tillegg vibrasjonen fra elektriske deler, og dermed dempes forringelsen av lydkvaliteten.

PHONO-inngang med lav støy

Graphic of Low-noise PHONO Input
PHONO-inngangen oppnår lav støy ved å bruke en konfigurasjon med differensielle parallelltilkobling i et første trinn, Low-noise FET. I tillegg gir justering av forsterkning på fire nivåer valg av den beste forsterkningen i forhold til pickupsignalene. Dette muliggjør avspilling av analogt innspilte kvalitetslydkilder optimalt tilpasset brukerens miljø.

Klasse AA hodetelefonforsterker

Konsept for klasse AA hodetelefonforsterker, A: Spenningsforsterking utføres uten noen strømbelastning slik at innsignalet forsterkes korrekt. B: Den nødvendige strømmen leveres til belastningen i henhold til utgangsspenningen fra spenningsforsterkeren.
SU-G700 bruker en klasse AA hodetelefonforsterker med separate forsterkerkretser til spenningsforsterkning og strømforsterkning av lydsignalet. Spenningen forsterkes av en høykvalitets operasjonsforsterker, strømmen forsterkes av en operasjonsforsterker med mulighet for høy strømforsyning, og PWM-utsignalet fra JENO-motoren konverteres til analogt signal med høy presisjon slik at hodetelefonene drives ideelt. Det gjør det mulig å reprodusere musikk med lav forvrengning og et bredt frekvensområde uansett hvordan belastningsimpedansen fra hodetelefonene er.

Bli inspirert

Spesifikasjoner

Størrelse og vekt

Høyde
148mm
Bredde
430mm
Dybde
428mm
Vekt
12.3kg

*Approx.

JENO-motor (eliminering av jitter og optimalisering av støyproduksjon)

LAPC (Load Adaptive Phase Calibration)

Rask og stille hybrid strømforsyning

Konfigurasjon med tre seksjoner

PHONO-inngang med lav støy

Class AA Headphone Amplifier

Accurate Digital Technology

 • JENO Engine (Jitter Elimination and Noise-shaping Optimisation)
  LAPC (Load Adaptive Phase Calibration)
  High-speed Silent Hybrid Power Supply
  Battery Driven Clock Generator
  High-rigidity Metal Double Chassis

Noiseless Signal Technology

 • Digital Noise Isolation Architecture
  Optimally Activated Circuit System

Technics Definitive Design

 • High-rigidity Cabinet
  Three-section Configuration

FTC Output Power

 • 70 W + 70 W (1 kHz, T.H.D. 0.5 %, 8 Ω, 20 kHz LPF)
  140 W + 140 W (1 kHz, T.H.D. 0.5 %, 4 Ω, 20 kHz LPF)

Input Sensitivity / Input Impedance

 • LINE 200 mV / 22 kΩ, PHONO (MM) 2.5 mV / 47 Kω

Frequency Response

 • LINE 5 Hz - 80 kHz (-3 dB, 8 Ω),
  PHONO (MM) 20 Hz - 20 kHz (RIAA DEVIATION ±1 dB, 8 Ω),
  DIGITAL 5 Hz - 90 kHz (-3 dB, 8 Ω)

Load Impedance

 • 4 - 16 Ω

Analogue Input Terminal

 • LINE x 2 (LINE1 IN, LINE2 IN / MAIN IN) , PHONO (MM) x 1

Digital Input Terminal

 • Coaxial Digital x 2, Optical Digital x 2, USB-B (PC)

Analogue Output Terminal

 • PRE OUT x 1, LINE OUT x 1 (ANALOGUE SOURCE ONLY)

Headphone Output

 • Yes

USB-DAC (USB-B)

 • USB Audio Class 2.0, Asynchronous Mode

Support Codec

 • DSD

  • Yes (2.8224 MHz, 5.6448 MHz, 11.2896 MHz)
 • PCM

  • Yes (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384 kHz / 16, 24, 32 bit)

Power Supply

 • AC220-240 V, 50 Hz / 60 Hz

Power Consumption

 • 85 W

Dimensions (W x H x D)

 • 430 x 148 x 428 mm

Weight

 • Approx. 12.3 kg

Accessories

 • Remote Control, AC Cord, Owner's Manual

Produkter i forskjellige størrelser

Få kundestøtte

Integrert stereoforsterker SU-G700