Retail Sales Price: Technics Online Price: Kjøpe SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Technics Where to Buy Out of Stock at Technics Online false false false

Høyttalersystem SB-G90

SB-G90

Grand Class

Uønsket vibrasjon fra høyttalerelementene og kabinettet har blitt effektivt eliminert. Gulvhøyttaleren oppnår et klart lydbilde og perfekt romlig gjengivelse.

Funksjoner

Høyttalersystem med punktlydkilde

Ett ideal ved reproduksjon av lyd med en perfekt romlig gjengivelse er å sikre at bølgefrontene som sendes ut fra høyttalerne, justeres i alle lytteposisjoner, det vil si at den gir et konsentrert lydfokus. I tillegg til å beholde lineærfasekonseptet har SB-G90 fått nyutviklede toveis koaksiale koner (inkludert mellomtone- og diskanthøyttaler) for gjengivelse med høy hastighet og forbedret følsomhet.

Fasepresisjonsdriver
(2-veis koaksialelement)

Illustration for structure of speaker unit
En stiv domemembran i eloksert aluminium med lav vekt brukes som diskantmembran. Driveren reproduserer et bredt frekvensområde på opptil 100 kHz ved å bruke en ny domeform optimalisert via simulering, og oppnår i tillegg større uniformitet i faseegenskapene ved å bruke en faseplugg. I tillegg bruker SB-G90 magnetiske kretser med underhengende talespoler med høy lineær driveffekt og magnetisk væske injisert mellom magnetene for å dempe temperaturøkning og med det sikre overlegen effektlinearitet. Disse egenskapene gir reproduksjon i det høye frekvensområdet med fantastiske detaljer og fylde.
På samme måte som i diskanthøyttaleren bruker mellomtonehøyttaleren også en stiv konusmembran i eloksert aluminium med lav vekt. Magnetkretsen oppnår lite forstyrrelser og forbedret drivkraft ved å bruke store magneter, kopperhetter og underhengende talespoler med høy lineær driveffekt. Konstruksjonen fra den sterke formstøpte rammen har i tillegg resonansspredende armer slik at til og med de svakeste unødvendige resonanslyder elimineres. Disse egenskapene gir en reproduksjon i mellomtoneområdet med utmerket presisjon og respons.
I tillegg bruker mellomtonemembranen en konusform der lydgenereringssenteret i aksial retning er nærmere lydgenereringssenteret til diskanthøyttaleren, og plasseringen av aksialretningen av domediskanthøyttaleren som er plassert i sentrum av mellomtonemembranen, er nøyaktig justert slik at lineær fasereproduksjon oppnås ved å integrere lyden innen hvert område uten tidsforsinkelse. Den innvendige enden av mellomtonemembranen har i tillegg en jevn og glatt form slik at lydegenskapene til diskanthøyttaleren ikke forringes, og membranen er konstruert slik at den leverer lyden som avgis fra diskanthøyttaleren, direkte til lytteområdet. Dette reproduserer mellomtoner og høye frekvenser med utmerket presisjon og respons og med et utmerket, klart lydbilde.

BDMA (Balanced Driver Mounting Architecture)

Concept of Balanced Driver Mounting Architecture
Med den konvensjonelle metoden for montering av høyttalerelementet til en støyskjerm, ble høyttalerens tyngdepunkt plassert utenfor støttepunktene slik at kraften som virket på talespolen ved drift av høyttaleren, produserte vibrasjon av hele høyttaleren. Dette produserte forvrengning av lydbølger som ble generert fra membranen, noe som førte til redusert lydkvalitet. I tillegg var montering av høyttalere til en støyskjerm en konfigurasjon som lett overførte vibrasjon fra selve høyttalerelementet til støyskjermen og derfor avga unødvendig lyd fra støyskjermen, som igjen førte til redusert lydkvalitet.

Med BDMA (Balanced Driver Mounting Architecture) monteres høyttalerelementet til en understøyskjerm som er festet inne i kabinettet i høyttalerens tyngdepunkt slik at vibrasjon fra høyttaleren elimineres. I og med at høyttaleren ikke er montert til støyskjermen på fronten, dempes i tillegg uønsket vibrasjon fra høyttaleren til støyskjermen. Det gjør det mulig å redusere lydforvrengning i lydbølgene som genereres fra membranen, og redusere uønsket vibrasjonslyd fra støyskjermen slik at det reproduseres et lydfelt med et utmerket naturtro og tydelig lydbilde som visualiserer de fineste detaljene i alle lyder.

16 cm long-stroke basshøyttaler med lav forvrengning

Graphic of 16cm Low-distortion Long-stroke Woofer
Basshøyttaleren har funksjoner som doble magneter som produserer robust drivkraft, og magnetiske kretser med overhengende talespoler med høy lineær driveffekt, kobberringer og korte aluminiumsringer. Denne nylig utviklede long-stroke-enheten reproduserer lave frekvenser over et bredt dynamisk område i tillegg til en fantastisk lav forvrengning og respons også for større oppgaver. Konstruksjonen til den sterke formstøpte rammen sprer i tillegg resonans slik at til og med de svakeste unødvendige resonanslyder elimineres. Og en stiv konusmembran i eloksert aluminium med lav vekt brukes til å sikre en uniform tone i mellomtoneområdet og for høye frekvenser.
Disse egenskapene reproduserer en robust, kraftig bass.

Nettverkskrets av høy kvalitet

Nettverkskretsens høye kvalitet ble skapt gjennom gjentatte designrunder og lytterunder for å kunne maksimere ytelsen til hvert enkelt element og oppnå godt balansert lyd. Deler med høy kvalitet, som en filmkondensator av polypropylen, en drosselspole med luftkjerne, og OFC-kabel brukt til tilkobling, ble nøye valgt ved å undersøke egenskapene de har.

For å hindre at lydvibrasjon som avgis til kabinettet fra høyttalerelementene, påvirker nettverket, er nettverket montert i sitt eget rom adskilt fra høyttalerelementene slik at lyden reproduseres med en atmosfærisk stemning.

Kabinett med høy stivhet

Illustration for dimention for SB-G90
Kabinettets styrke sikres inne i kabinettet ved å bruke en tverrkonstruksjon med understøyskjermer som høyttalerelementene er montert på, og paneler som gir horisontal forsterking. En egen understøyskjerm brukes til hvert høyttalerelement, noe som minimerer medsvingning mellom elementene. Differensiert bruk av absorberende akustiske materialer med en optimal plassering inne i kabinettet, demper i tillegg interne stående bølger og reduserer utilsiktet lyd som skyldes refleksjoner i kabinettet.
Flere lag med polyuretanbelegg på kabinettets overflate demper kabinettvibrasjonen slik at produksjonen av unødvendig dempes helt. Disse egenskapene reproduserer et omfattende lydfelt med et utmerket lydbilde.

Bli inspirert

Spesifikasjoner

Foto av Høyttalersystem SB-G90

Størrelse og vekt

Høyde
1114mm
Bredde
302mm
Dybde
375mm
Vekt
32kg

*Approx.

Høyttalersystem med punktlydkilde

Fasepresisjonsdriver (2-veis koaksialelement)

BDMA (Balanced Driver Mounting Architecture)

16 cm long-stroke basshøyttaler med lav forvrengning

Nettverkskrets av høy kvalitet

High-rigidity Cabinet

Emotive Acoustic Technology

 • Point Sound Source Speaker System
  Wide Range & Low Distortion Reproduction
  Phase Precision Driver (Coaxial 2-way Speaker Unit)
  16-cm Low Distortion Long Stroke Woofer
  High-quality Network Circuit
  Balanced Driver Mounting Architecture (BDMA)
  High-rigidity Cabinet

Technics Definitive Design

 • Black High Gloss Finish
  Magnet Fixed Fabric Grille

Type

 • 3-way 4-speaker Bass Reflex (including 2-way coaxial cone units for mid-range and tweeter)

Speaker Units

 • Woofer: 16 cm (6½") Cone type x 2
  Midrange / Tweeter: Coaxial, 16 cm (6½")
  Cone type x 1 and 2.5 cm (1") Dome type x 1

Crossover Frequencies

 • 480 Hz, 3.2 kHz

Frequency Range

 • 27 Hz - 100 kHz (-16 dB), 32 Hz - 85 kHz (-10 dB)

Sound Pressure Level

 • 88 dB /2.83 V (m)

Impedance

 • 4 Ω

Input Power (IEC)

 • 100 W (Rated), 200 W (Max)

Recommended Amp Power

 • 40 - 200 W (Speaker tested by IEC60268-5 Short Term Max Test)

Dimensions (W x H x D)

 • 302 x 1114 x 375 mm (including fabric grille, terminals and spikes)

Weight (per unit)

 • Approx. 32 kg

Accessories

 • Spike x 4, Spike shoe x 4, Spacer x 4, Base plate x 4, Base plate screw x 12, Rubber foot x 4, Operating Instructions x 1, Speaker net x 1, Cleaning cloth x 1

Produkter i forskjellige størrelser

Få kundestøtte