Retningslinjer for informasjonskapsler


Sist endret:
26.07.2021

Disse Retningslinjene for informasjonskapsler (Retningslinjer) gir deg informasjon om teknologier som lagrer eller har tilgang til informasjon på enheten din, som informasjonskapsler, piksler og plugins osv., og brukes av Panasonic Nordic, Filial till Panasonic Marketing Europe GmbH, Germany, adresse: Sundbybergsvägen 1, SE-171 73  Solna, Sweden (referert til som «vi», «oss» eller «Panasonic») og visse tillatte tredjeparter som leverer innhold, reklame eller andre funksjonaliteter når du besøker nettstedet vårt. For enkelthets skyld blir alle disse teknologiene referert til som «informasjonskapsler».

Retningslinjene forklarer hva informasjonskapsler er, hvilke type informasjonskapsler vi bruker og hva vårt juridiske grunnlag er. Du får også informasjon om hvordan personopplysninger (om noen ) brukes, hvilke rettigheter du har i forhold til informasjonskapsler i henhold til EUs Personvernforordning (GDPR) og hvordan du kan kontakte oss hvis du ønsker å utøve rettighetene dine eller har en klage. Retningslinjene lister opp informasjonskapslene som plasseres og brukes, hvilke formål de brukes til og hvor lenge de varer. I tillegg beskriver retningslinjene hvordan du kan administrere og slette informasjonskapsler.

Klikk på lenkene nedenfor for ytterligere informasjon om vår personvernpraksis:

1. Hva er informasjonskapsler?
2. Hva er vårt juridiske grunnlag?
3. Hvordan vi og visse tillatte tredjeparter bruker informasjonskapsler, behandler personopplysningene dine og hva slags rettigheter har du?
4. Hvordan kan du administrere og slette informasjonskapsler?
5. Ta kontakt
6. Endringer i retningslinjene
7. En liste over informasjonskapsler brukt på nettstedet vårt

1. Hva er informasjonskapsler?
Informasjonskapsler er små tekstfiler som fungerer som en identifikator og lagres på enheten din når du besøker nettstedet vårt. Informasjonskapsler lar nettstedet vårt gjenkjenne enheten din når den samhandler med og returnerer til nettstedet vårt, spesielt når du bruker samme nettleser som du gjorde sist du besøkte nettstedet vårt. Avhengig av funksjon og formål, klassifiseres informasjonskapsler som helt nødvendige, ytelsesbaserte, funksjonsbaserte og annonseringsbaserte informasjonskapsler. For mer informasjon om dette, kan du se i del 7.

I tillegg klassifiseres informasjonskapsler enten som førsteparts eller som tredjeparts informasjonskapsler. Førsteparts informasjonskapsler plasseres av oss, mens tredjeparts informasjonskapsler plasseres av en tredjeparts nettside mens du besøker nettstedet vårt. For mer informasjon om relevante tredjeparter, kan du se i del 7.

Informasjonskapsler kan være sesjonsavhengige eller faste informasjonskapsler avhengig av varigheten. Sesjonsavhengige informasjonskapsler er midlertidige informasjonskapsler som varer så lenge du besøker nettstedet vårt og blir slettet når du lukker nettleseren. Faste informasjonskapsler opprettes når du besøker nettstedet vårt. De forblir på enheten din, selv om du lukker nettleseren eller starter enheten på nytt, frem til angitt utløpsdato, med mindre du sletter dem før utløpsdatoen; de er aktive når du returnerer til nettstedet vårt.

2. Hva er vårt juridiske grunnlag?

Vi baserer på våre legitime interesser ved behandling av personopplysninger samlet inn gjennom våre førsteparts viktige informasjonskapsler. Disse informasjonskapslene er helt nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere, og gir oss muligheten til å gi besøkende på nettstedet vårt tjenestene de ønsker, muliggjør kommunikasjon eller overholde sikkerhetsforpliktelser under gjeldende databeskyttelseslov.
Alle andre ikke-essensielle informasjonskapsler brukes bare i henhold til ditt samtykke.

3. Hvordan vi og visse tillatte tredjeparter bruker informasjonskapsler, behandler personopplysningene dine og hva slags rettigheter har du?
3.1 Informasjonskapsler som eies og plasseres av Panasonic
I den utstrekning våre førsteparts informasjonskapsler og opplysningene vi samler inn med dem kvalifiserer som personopplysninger, avgjør vi virkemidlene og formålene med slik behandling og er dataansvarlig slik det er definert i GDPR. Slik behandling finner sted i samsvar med Personvernerklæringen som gjelder i tillegg til retningslinjer for informasjonskapsler. Vi oppfordrer deg til å lese Personvernerklæringen hvor du vil finne mer informasjon om f.eks.:
- hvordan vi bruker og beskytter personopplysninger samlet inn gjennom informasjonskapsler (om noen);
- dine databeskyttelsesrettigheter; hvis du er bosatt i EU/EEA, inkluderer dette rett til tilgang til personopplysninger og en kopi av disse, rett til å be om korreksjon eller oppdatering av unøyaktige personopplysninger, rett til å motsette seg eller begrense behandling av personopplysninger under bestemmelsene angitt i GDPR og rett til å be om sletting av personopplysninger under visse forhold;
- du kan sende inn en klage hos kompetente tilsynsmyndigheter hvis du er bosatt i EU/EEA via https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en;
- hvor lenge oppbevarer / beholder vi personopplysningene dine;
- til hvem og hvor utleverer vi personopplysningene dine til; og
- eksistensen av automatisert beslutningstaking og, der dette er tilfellet, nyttig informasjon om den underliggende logikken, viktigheten og konsekvensen av behandlingen.

3.2 Informasjonskapsler eid og plassert av tillatte tredjeparter
På nettstedet vårt har vi integrerte koblinger til tredjeparts nettsteder, plugins og programmer f.eks. til markedsføringsformål og deling av innhold i sosiale medienettverk på en enkel måte. Vi har ingen kontroll over hvordan disse tredjeparts nettstedene bruker disse informasjonskapslene, og refererer til deres personvernerklæringer for ytterligere informasjon om hvordan de bruker disse informasjonskapslene. For mer informasjon om tredjeparter, kan du se i del 7.

4. Hvordan kan du administrere og slette informasjonskapsler?
4.1. Bortsett fra viktige informasjonskapsler, kan du endre preferanser og trekke tilbake samtykke til informasjonskapsler til enhver tid ved å gå til «informasjonskapselinnstillinger».
4.2. Du kan administrere og slette ikke-essensielle informasjonskapsler ved å endre nettleserinnstillingene. Metodene for å gjøre dette varierer fra nettleser til nettleser. Vær oppmerksom på at dersom du blokkerer alle informasjonskapsler, kan det hende at noen av funksjonene og tjenestene på nettstedet vårt ikke kan leveres, og du vil motta markedsføring som er mindre tilpasset interessene dine.
Du kan innhente informasjon om hvordan du administrerer og sletter informasjonskapsler for de mest populære nettleserne ved å følge disse koblingene:

- Chrome
- Edge
- Firefox
- Internet Explorer
- Opera
- Safari

For ytterligere informasjon om hvordan du administrerer og sletter informasjonskapsler, kan du gå til https://www.allaboutcookies.org/

5. Ta kontakt
Hvis du har spørsmål om hvordan vi som dataansvarlig for dine personopplysninger (om noen) bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt, eller ønsker å utøve rettighetene dine, kan du kontakte oss på finance@eu.panasonic.com. Du kan også kontakte personvernombudet vårt på Data_Protection@eu.panasonic.com.

6. Endringer i retningslinjene
Vi kan fra tid til annen gjøre endringer i retningslinjene som først ble publisert den 02.08.2021. Endringer i retningslinjene blir publisert på nettstedet vårt og vil tre i kraft på publiseringsdatoen. Retningslinjene ble sist oppdatert den 02.08.2021.
Hvis endringene fører til vesentlige endringer i hvordan vi bruker informasjonskapsler, vil vi poste et varsel på nettstedet vårt og be om at du gir ditt samtykke til bruk av informasjonskapsler på nytt. Sjekk regelmessig for eventuelle oppdateringer eller endringer i våre retningslinjer for informasjonskapsler.