Slapukų politika

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 09.07.2021

Šioje Slapukų politikoje (Politika) pateikiama informacija apie technologijų, kurios išsaugo arba pasiekia informaciją Jūsų įrenginyje, pvz., slapukų, pikselių, papildinių ir t. t. naudojimą, kurį vykdo  „Panasonic Marketing Europe GmbH“, kurios buveinė: yra Hagenauer Strasse 43, 65203 Vysbadenas,, veikianti per vietinį skyrių „Panasonic Marketing Europe GmbH“ (Uždaroji akcinė bendrovė) Lenkijos skyrius, kurio buveinė yra: Wołoska 9, 02-673 Varšuva (toliau - „mes“ arba „Panasonic“) ir tam tikros įgalintos trečiosios šalys, kurios Jums lankantis mūsų svetainėje teikia turinį, reklamas ar kitas funkcijas. Patogumo sumetimais visos šios technologijos toliau vadinamos slapukais.

Šioje Politikoje paaiškinama, kas yra slapukai, kokio tipo slapukus ir kokiu teisiniu pagrindu mes naudojame. Joje taip pat pateikiama informacija, kaip Jūsų asmens duomenys (jei tokie yra) naudojami, kokias teises slapukų atžvilgiu turite pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR) ir kaip galite susisiekti su mumis, jei pageidaujate pasinaudoti savo teisėmis ar turite skundų. Šioje Politikoje taip pat nurodoma, kokie slapukai įrašomi ir naudojami, kokiais tikslais tai daroma ir kiek laiko jie saugomi. Be to, šioje Politikoje pateikiama informacija, kaip tvarkyti ir ištrinti slapukus.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie mūsų privatumo praktinius aspektus spustelėkite toliau pateiktas nuorodas:

1. Kas yra slapukai?
2. Koks yra mūsų teisinis pagrindas?
3. Kaip mes ir tam tikros įgalintos trečiosios šalys naudoja slapukus ir tvarko Jūsų asmens duomenis bei kokios yra Jūsų teisės?
4. Kaip galite tvarkyti ir ištrinti slapukus?
5. Susisiekite su mumis
6. Šios Politikos pakeitimai
7. Mūsų svetainėje naudojamų slapukų sąrašas

1. Kas yra slapukai?
Slapukai yra maži tekstiniai failai, išsaugomi Jūsų įrenginyje Jums apsilankius mūsų svetainėje ir veikiantys kaip identifikatoriai. Jie leidžia mūsų svetainei atpažinti Jūsų įrenginį šiam sąveikaujant su svetaine ir sugrįžus į ją, ypač jei naudojatės ta pačia naršykle kaip ir paskutinį kartą lankydamiesi mūsų svetainėje. Priklausomai nuo jų funkcijos, slapukai skirstomi į griežtai būtinus, našumo, funkcinius ir reklaminius. Daugiau informacijos apie tai rasite 7 skirsnyje.

Be to, slapukai gali būti pirmosios šalies arba trečiųjų šalių. Lankantis mūsų svetainėje pirmosios šalies slapukus įrašome mes, o trečiųjų šalių slapukus – trečiosios šalies svetainė, kai Jūs apsilankote mūsų svetainėje. Daugiau informacijos apie atitinkamas trečiąsias šalis rasite 7 skirsnyje.

Priklausomai nuo veikimo trukmės slapukai gali būti sesijos arba ilgalaikiai. Sesijos slapukai yra laikini slapukai, veikiantys tik apsilankymo mūsų svetainėje metu - jie ištrinami uždarius naršyklę. Ilgalaikiai slapukai, priešingai, sukuriami Jums apsilankius mūsų svetainėje ir išlieka Jūsų įrenginyje užvėrus naršyklę ir perkrovus įrenginį, kol baigiasi nustatytas jų galiojimo laikas arba jei ištrinate juos prieš pasibaigiant jų galiojimui; šie slapukai aktyvuojasi Jums sugrįžus į mūsų svetainę.

2. Koks yra mūsų teisinis pagrindas?

Tvarkydami asmens duomenis, surinktus naudojantis mūsų pirmosios šalies būtinaisiais slapukais, mes remiamės savo teisėtais interesais. Šie slapukai yra griežtai būtini, kad mūsų svetainė veiktų ir mes galėtume teikti svetainės lankytojams jų prašomas paslaugas, įgalinti bendravimą ir laikytis saugumo įsipareigojimų pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus.
Visi kiti nebūtini slapukai bus naudojami tik gavus Jūsų sutikimą.

3. Kaip mes ir tam tikros įgalintos trečiosios šalys naudoja slapukus ir tvarko Jūsų asmens duomenis bei kokios yra Jūsų teisės?
3.1 Slapukai, priklausantys ir įrašomi „Panasonic“
Tiek, kiek mūsų pirmosios šalies slapukai ir jų pagalba surenkami duomenis laikomi asmens duomenimis, mes nustatome tokio tvarkymo priemones ir tikslus bei esame duomenų valdytojais kaip apibrėžta BDAR. Toks tvarkymas atliekamas remiantis mūsų Privatumo politika, kuri taikoma kartu su šia Slapukų politika. Raginame Jus perskaityti mūsų Privatumo politiką, kurioje rasite daugiau informacijos apie, pvz.:
- tai, kaip naudojame ir saugome Jūsų asmens duomenis, surinktus slapukų pagalba (jei tokių yra);
- Jūsų duomenų apsaugos teises; jei gyvenate ES / EEE, tai apima teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti jų kopiją; teisę paprašyti ištaisyti arba papildyti bet kokius netikslius asmens duomenis; teisę nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu arba jį apriboti pagal BDAR išdėstytas sąlygas; ir teisę prašyti ištrinti savo asmens duomenis tam tikromis sąlygomis bei teisę į duomenų perkeliamumą;
- jei gyvenate ES / EEE, galite pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en;
- tai, kiek ilgai saugome / laikome Jūsų asmens duomenis;
- tai, kam ir kur atskleidžiame Jūsų asmens duomenis;
- automatizuoto sprendimų priėmimo taikymą ir, kai jis atliekamas, prasmingą informaciją apie loginį jo pagrindimą, to reikšmę ir pasekmes.

3.2 Trečiosioms šalims priklausantys ir jų įrašomi slapukai
Mūsų svetainėje yra nuorodų į trečiųjų šalių svetaines, papildinius ir programas, pvz., rinkodaros tikslais ir tam, kad galėtumėte lengvai bendrinti turinį socialiniuose tinkluose. Mes nekontroliuojame to, kaip šios trečiųjų šalių svetainės naudoja slapukus; informaciją apie tai žiūrėkite šių trečiųjų šalių privatumo politikose. Daugiau informacijos apie trečiąsias šalis rasite 7 skirsnyje.

4. Kaip galite tvarkyti ir ištrinti slapukus?
4.1. Skiltyje Slapukų nustatymai Jūs bet kuriuo metu galite keisti savo pageidavimus ir atšaukti sutikimą dėl slapukų naudojimo (išskyrus būtinuosius slapukus).

4.2. Nebūtinus slapukus galite tvarkyti ir ištrinti keisdami savo naršyklės nustatymus. Būdai, kaip tai padaryti, skiriasi priklausomai nuo naršyklės. Atminkite, kad užblokavus visus slapukus tam tikros mūsų svetainės funkcijos ir paslaugos gali Jūsų nepasiekti; be to, Jums bus rodomos pagal Jūsų interesus nepritaikytos reklamos.
Informacijos, kaip tvarkyti ir ištrinti slapukus populiariausiose naršyklėse rasite paspaudę šias nuorodas:
- „Chrome“;
- „Edge
- „Firefox“ (valdymas ir ištrynimas);
- „Internet Explorer“;
- „Opera“;
- „Safari“.
Daugiau informacijos apie tai, kaip tvarkyti arba ištrinti slapukus, rasite apsilankę https://www.allaboutcookies.org/

5. Susisiekite su mumis
Jei turite klausimų, susijusių su tuo, kaip mes – Jūsų asmens duomenų (jei yra) valdytojas – savo svetainėje naudojame slapukus arba norite sužinoti, kaip pasinaudoti savo teisėmis, susisiekite su mumis „Panasonic Marketing Europe GmbH“ (Uždaroji akcinė bendrovė) Lenkijos skyrius, kurio buveinė yra: Wołoska 9, 02-673 Varšuva, https://support-lt.panasonic.eu/, +37 5 205 31 55.

Taip pat galite susisiekti su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu Panasonic Marketing Europe GmbH, Data Protection Officer, Hagenauerstrasse 43, D-65203 Wiesbaden; email: Data_Protection@eu.panasonic.com

6. Šios Politikos pakeitimai
Retkarčiais galime atlikti šios Politikos, kuri pirmą kartą buvo publikuota 09.07.2021, pakeitimų. Šios Politikos pakeitimai bus skelbiami mūsų svetainėje ir įsigalios publikavimo dieną. Ši Politika paskutinį kartą atnaujinta 09.07.2021.

Jei pakeitimai iš esmės pakeičia tai, kaip naudojame slapukus, savo svetainėje paskelbsime pranešimą ir dar kartą paprašysime Jūsų sutikimo naudoti slapukus. Nepamirškite retkarčiais patikrinti, ar mūsų Slapukų politika nebuvo atnaujinta arba pakeista.