Selecteer kleur
Kopen Koop nu Verkooppunten Kopen bij Technics Verkooppunten Niet op voorraad in de Technics Online Store

Technics introduceert firmware-update voor de EAH-AZ70W

01-02-2021

Technics introduceert firmware-update voor de EAH-AZ70W

Inleiding

introduceert een firmware-update voor de true wireless hoofdtelefoon EAH-AZ70W én een applicatie voor het verbeteren van de functies en bruikbaarheid. Alle programma's zijn vanaf 25 februari 2021 beschikbaar. De belangrijkste functies die worden geüpdatet, zijn:

Firmwareversie:
JMS1ZY 02.50

  • Optie om de touchsensor te personaliseren
  • Verbeterde stemoverdracht tijdens telefoongesprekken
  • Uitleg over hoe de hoofdtelefoon moet worden geactiveerd nadat hij automatisch is uitgeschakeld

Meer bijzonderheden over de verbeteringen in de firmware staan hieronder vermeld.

Optie om de touchsensor te personaliseren

Gebruikers kunnen nu de bedieningsopties voor de linker en rechter touchsensors via de applicatie personaliseren.

Technics introduceert firmware-update voor de EAH-AZ70W

Lijst met bedieningsopties touchsensors

Algemene bediening

Afspelen/stoppen

Nummer achteruit

Nummer vooruit

Volume: omlaag

Volume: omhoog

Overschakelen naar Omgevingsgeluidmodus

Ruisonderdrukking

Omgevingsgeluid

Omgevingsgeluidmodus uitschakelen

Spraakassistent starten

Geen functie

Telefoon

Als er een gesprek binnenkomt

Gesprek aannemen

Gesprek weigeren

Geen functie

Tijdens een gesprek

Volume: omlaag

Volume: omhoog

Gesprek beëindigen

Geen functie

De hoofdtelefoon instellen

Druk op de instellingen-toets om het instellingenscherm weer te geven.
Tik op Touchsensor personaliseren en maak een keuze uit de beschikbare bedieningsopties.

Technics introduceert firmware-update voor de EAH-AZ70W

Verbeterde stemoverdracht tijdens telefoongesprekken

Tijdens telefoongesprekken is de stem van de gebruiker nog duidelijker te horen aan de andere kant van de lijn dan ooit te voren.

Verbeteringen

  1. Verminderde clipping en vervorming bij lage stemmen.
  2. Stemmen zijn duidelijker; de geluidsweergave komt nauw overeen met de werkelijke stem van de spreker.
  3. Zelfs hoge, fluisterende stemmen zijn duidelijk te horen; de geluidsweergave komt nauw overeen met de werkelijke stem van de spreker.

Geluidsverzameling

Technics introduceert firmware-update voor de EAH-AZ70W

Uitleg over hoe de hoofdtelefoon moet worden geactiveerd nadat hij automatisch is uitgeschakeld

Gebruikers kunnen nu in de applicatie zien hoe de hoofdtelefoon moet worden geactiveerd als hij automatisch is uitgeschakeld.

Technics introduceert firmware-update voor de EAH-AZ70W

Over de instelling Automatisch Uitschakelen

Als er gedurende een aangegeven tijdsperiode geen geluid komt uit de hoofdtelefoon, dan wordt hij automatisch uitgeschakeld. Gebruikers kunnen kiezen uit 'Altijd aan', '5 minuten', '10 minuten', '30 minuten' en '60 minuten'.

De hoofdtelefoon activeren nadat hij automatisch is uitgeschakeld

Houd zowel de linker als rechter touchsensor ingedrukt tot dat het ledlampje gaat branden (circa 2. seconden). Controleer of de hoofdtelefoon volledig is opgeladen als hij niet inschakelt.

Technics introduceert firmware-update voor de EAH-AZ70W

Het updaten

Voordat u begint

Laad zowel de linker- als de rechterzijde van de hoofdtelefoon met meer dan 70%.
Het voltooien van het updateproces duurt circa 15 minuten*.
De bestandsgrootte is ongeveer 1,8 MB.

*De update kan max. een uur duren, afhankelijk van het toestel en de internetomgeving.

Firmwareversie controleren en updaten

U kunt de gratis "Technics Audio Connect"-app* gebruiken voor het updaten van de firmware van de aangesloten hoofdtelefoon.

*Compatibel met smartphones en tablets met Android™ 6.0 of hoger die Google Play™ ondersteunen, of een iPhone®, iPad® of iPod Touch® met iOS9.3 of hoger.
*Hieronder ziet u de app op een Android™-toestel. De gebruikersinterface op iOS verschilt enigszins, maar de procedure is dezelfde.

Tik op "Update", wanneer de meest recente versie van de firmware is gedetecteerd.

Technics introduceert firmware-update voor de EAH-AZ70W

Wanneer u op "Update" tikt, wordt de firmware overgedragen naar de hoofdtelefoon en begint de update. Overdrachten kunnen worden onderbroken of vertraagd, als er muziek wordt afgespeeld of als er een telefoongesprek binnenkomt tijdens de overdracht. Begin met de overdracht, terwijl de hoofdtelefoon niet in zijn laadstation zit, plaats deze in de buurt en bedien deze niet.

Technics introduceert firmware-update voor de EAH-AZ70W

Wacht totdat de update is voltooid zonder de hoofdtelefoon of de app te bedienen.
Nadat de firmware is geüpdatet, start de hoofdtelefoon automatisch opnieuw en brengt een verbinding tot stand met de handset.
Totdat de update is voltooid, functioneert de app niet goed. Probeer de hoofdtelefoon of de app niet te bedienen, terwijl de update wordt uitgevoerd.

Technics introduceert firmware-update voor de EAH-AZ70W

De update is voltooid, wanneer het hoofdscherm verschijnt.

[OPMERKING]
Functies, functienamen en specificaties kunnen worden gewijzigd zonder enige kennisgeving.

HANDELSMERKVERKLARING:
iPad, iPhone en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en in andere landen.
Google, Android, Google Play en andere merktekens en logo's zijn handelsmerken van Google LLC.
Het Bluetooth®-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn geregistreerde handelsmerken die het eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en Panasonic Corporation maakt onder licentie gebruik van deze merktekens. Overige handelsmerken en handelsnamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Over Panasonic

Panasonic Corporation is een wereldwijde leider in de ontwikkeling van verschillende elektronische technologieën en oplossingen voor klanten op het gebied van consumentenelektronica, woningbouw, automotive-toepassingen en B2B-activiteiten. De onderneming, die in 2018 haar 100-jarig bestaan vierde, heeft zich sinds haar oprichting internationaal uitgebreid. Ze bestaat nu wereldwijd uit 582 dochterondernemingen en 87 gelieerde bedrijven, die samen een geconsolideerde netto omzet boekten van 8,003 triljoen yen voor het boekjaar dat werd afgesloten op 31 maart 2019. Door innovatie binnen de divisies streeft het bedrijf ernaar toegevoegde waarde te bieden en past het zijn technologieën toe om een beter leven en een betere wereld te creëren voor haar klanten. Ga voor meer informatie over Panasonic naar http://www.panasonic.com/global.