Mrežni / super audio CD reproduktor SL-G700M2

SL-G700M2

Audio reproduktor Grand Class

Nova generacija multidigitalnog audio reproduktora koji podržava niz izvora glazbe i donosi najvišu vjernost zvuka.

Značajke

Iznimno precizni koherentni D/A pretvarač

Iznimno precizni koherentni D/A pretvarač
SL-G700M2 opremljen je iznimno preciznim koherentnim D/A pretvaračem koji je rezultat združivanja tehnologija. Digitalne vrijednosti pretvara u analogne signale uz najveću preciznost i isporučuje ih pojačalu. Sastoji se od (1) koherentne obrade, (2) D/A pretvarača visoke učinkovitosti u dvostrukoj monofonoj konfiguraciji i (3) vlastitim strujnim krugom pojačala.
Na dvostruki ESS ES9026PRO sada je primijenjen čip DAC. Simetrično postavljanje jedinice lijevog i desnog zvučnika sa svake strane i njihovih pojedinačnih struktura prijenosa smanjuje međusobno ometanje i zorno reproducira zvučnu sliku i glazbeni prostor sadržan u izvoru zvuka.
Krug filtra nakon D/A konverzije upotrebljava krug pojačala s jedinstvenom konfiguracijom umjesto integriranog kruga pojačala. Time se ostvaruju još veći odziv i S/N te se reproduciraju i najsuptilniji zvukovi.

Tehnologija koherentne obrade

Tehnologija koherentne obrade
Novom zaštićenom tehnologijom koherentne obrade tvrtke Technics poboljšana je mogućnost reprodukcije impulsnih signala. To se postiže smanjivanjem odstupanja amplitude i faze do kojeg dolazi u postupku konverzije D/A za signale do 192 kHz PCM zaštićenom obradom digitalnog signala*. Tom obradom povećava se jasnoća zvuka i zvučne slike.
*DSD signali kao što je Super Audio CD unose se izravno u DAC bez te obrade.

Tiho napajanje na više razina

Tiho napajanje na više razina
Digitalni audio reproduktori koji se odlikuju slabijim signalima zahtijevaju temeljito suzbijanje šuma jer i najmanja buka može značajno utjecati na kvalitetu zvuka. Tiho napajanje na više razina pruža temeljito suzbijanje buke na tri razine: (1) napajanje brzog odziva, (2) regulator niske razine šuma i (3) aktivno uklanjanje buke uvođenja struje.
SL-G700M2 upotrebljava napajanje brzog odziva od približno 300 kHz koje se upotrebljava i za analogne krugove integriranog pojačala referentnog modela SU-R1000. Povećavanjem preklopne frekvencije smanjuje se smetnja šuma propusnosti reprodukcije glazbe i postiže napajanje brzog odziva.
Regulator niske razine šuma omogućuje nisku razinu šuma i na višoj razini, a stabilno napajanje postiže se finim ugođavanjem shema strujnog kruga.

Aktivno uklanjanje buke uvođenja struje

Aktivno uklanjanje buke uvođenja struje
Novorazvijena tehnologija aktivnog uklanjanja buke uvođenja struje eliminira neželjene komponente šuma primjenom okretanja faze na otkriveni šum. Učinkovitije odbijanje šuma struje može se postići metodom guranja / povlačenja u kombinaciji s uobičajenim odbijanjem buke izvlačenjem struje.

Super Audio CD i MQA
te nova podrška za USB-B ulaz

Super Audio CD i MQA te nova podrška za USB-B ulaz
SL-G700M2 podržava reprodukciju Super Audio CD-a, što je visokokvalitetni format zvučnog diska. Za dodatno poboljšanje kvalitete zvuka, način rada „Pure Disc Playback“ određen je za reprodukciju Super Audio CD-a/CD-a. Model podržava i MQA te može u potpunosti dekodirati datoteke MQA te CD-ove formata MQA. Podržani su i razni drugi formati visoke razlučivosti, uključujući reprodukciju datoteka WAV/AIFF, FLAC/ALAC i DSD.
Osim toga, SL-G700M2 sadrži i novi priključak USB-B koji omogućuje stalnu povezanost s mrežnim audioposlužiteljem ili računalom radi reprodukcije izvora zvuka visoke razlučivosti s povezanog uređaja.

Podržava širok raspon izvora glazbe i visoku povezivost

Podržava širok raspon izvora glazbe i visoku povezivost
Model SL-G700M2 podržava tehnologiju Chromecast built-in™, koja omogućuje širok raspon usluga strujanja glazbe s aplikacija na kojima je omogućen Google Chromecast, kao i putem aplikacije AirPlay 2. Wi-Fi® i Bluetooth® bežične veze također su podržane.*
*Na istoj mreži mora biti i zvučnik koji se pokreće glasovnim naredbama putem Googlea.
Kompatibilne usluge za strujanje glazbe bit će uzastopno podržane ažuriranjem ugrađenih programa.
Servisima za mrežne sadržaje upravljaju njihovi vlasnici, a njihove se usluge mogu privremeno ili trajno ukinuti bez najave. Neki sadržaji možda nisu dostupni u državi u kojoj boravite.
Možda je potrebna registracija / pretplata. Moguće su naknade.

Kućište i šasija koji podržavaju visoku kvalitetu zvuka i dizajna

Kućište i šasija koji podržavaju visoku kvalitetu zvuka i dizajna
SL-G700M2 je unutar kućišta podijeljen na četiri dijela tako da su napajanje, digitalno sučelje, analogni strujni krug i dijelovi pogona diska neovisni jedni o drugima. Tako se suzbija međusobno ometanje između krugova i sprječava smanjenje kvalitete zvuka. Pogon diska nalazi se unutar troslojnog kućišta. Moćno ublažavanje vibracija i tiha struktura, uključujući ladicu za disk od lijevanog aluminija, jamče iznimno preciznu reprodukciju diska.
Vanjska strana s rebrastom obradom prednje ploče od aluminija debljine 7 mm i bočnih ploča od aluminija debljine 3 mm, kao i ugravirani logotip Technics za vrhunski dizajn i završnu obradu.

Potražite nadahnuće

Specifikacije

Veličina i težina

Visina
98mm
Širina
430mm
Dubina
403mm
Masa
12.3kg

*Pribl.
Oznaka i logotip Bluetooth® registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i bilo kakva upotreba takvih oznaka putem tvrtke Panasonic Corporation podliježe licenciranju. Ostali zaštitni znakovi i tržišni nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.
Upotreba značke „Works with Apple“ („Podržava Apple“) znači da je dodatak osmišljen tako da podržava tehnologiju navedenu na značci te da joj je razvojni programer dodijelio certifikat kojim se označava da ispunjava standarde izvedbe tvrtke Apple.
Apple i logotip AirPlay zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc. u SAD-u i drugim državama. Proizvod je kompatibilan sa značajkom Airplay 2. Potrebna je verzija sustava iOS 11.4 ili novija.
Logotip Wi-Fi CERTIFIED™ certifikacijski je znak udruženja Wi-Fi Alliance®. Logotip Wi-Fi Protected Setup™ certifikacijski je znak udruženja Wi-Fi Alliance®.
Google, Google Home i Chromecast built-in™ zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC. Google asistent nije dostupan na nekim jezicima i u nekim zemljama.
*Super Audio CD* registrirani je zaštitni znak.
MQA i Sound Wave Device registrirani su zaštitni znakovi tvrtke MQA Limited.
„Direct Stream Digital“, DSD i njihovi logotipovi zaštitni su znakovi tvrtke Sony Corporation.

Iznimno precizni koherentni D/A pretvarač

Tehnologija koherentne obrade

Tiho napajanje na više razina

Aktivno uklanjanje buke uvođenja struje

Niz izvora glazbe, uključujući mogućnost reprodukcije Super Audio CD-a i MQA-a

Kućište i šasija koji podržavaju visoku kvalitetu zvuka i dizajna

Pokriva većinu digitalnih audio medija koji su danas dostupni

 • Super Audio CD (jednostruki/hibridni, 2 kanala) / Reprodukcija CD-a
  Podrška mreže za digitalne zvučne datoteke visoke razlučivosti, uključujući MQA
  Reprodukcija MQA-CD-a
  Tehnologija Chromecast built-in™ / radi s alatom Google Assistant
  Spotify Connect
  Amazon Music
  Deezer
  TIDAL
  Qobuz
  Internetski radio
  AirPlay 2
  Bluetooth®

Zvuk visoke kvalitete Grand Class

 • Visokoprecizni koherentni D/A pretvarač (koherentna obrada, vrhunski D/A pretvarač ESS ES9026PRO u dvostrukoj monofonoj konfiguraciji, vlastiti diskretni krug pojačala)
  Višefazno tiho napajanje (preklopno napajanje visoke brzine, niskošumni regulator, aktivno poništavanje buke uvođenjem struje)
  Pure Disc način reprodukcije za Super Audio CD/CD reprodukciju za veću čistoću zvuka
  Podržava povezivanje s vrhunskim slušalicama putem pojačala za slušalice klase AA

Tehnički dizajn visoke kvalitete

 • Konfiguracija s četiri dijela
  Visoko čvrsta šasija i aluminijska ladica za diskove od tlačnog lijeva – SACD mehanizam visoke stabilnosti
  Aluminijska ploča debljine 7 mm koja se koristi za prednju ploču
  Kontrolni priključak za kontrolu sustava sa SU-G700

Kompatibilnost diska

 • Super Audio CD (samo u području 2 kanala), CD, CD-R, CD-RW

Format diska

 • Super Audio CD, CD-DA

Frekvencijski odziv

 • Super Audio CD: 2 Hz do 50 kHz (-3 dB) / CD: 2 Hz do 20 kHz (-3 dB)

Dinamični raspon (IHF-A)

 • Super Audio CD: URAVNOTEŽENO: 110 dB (IHF-A) / NEURAVNOTEŽENO: 110 dB (IHF-A)
  CD: URAVNOTEŽENO: 98 dB (IHF-A) / NEURAVNOTEŽENO: 98 dB (IHF-A)

Omjer signala i šuma (IHF-A)

 • Super Audio CD: URAVNOTEŽENO: 121 dB / NEURAVNOTEŽENO: 118 dB
  CD: NEURAVNOTEŽENO: 121 dB / NEURAVNOTEŽENO: 118 dB

THD+N

 • Super Audio CD: 0,0006 % (1 kHz, 0 dB) / CD: 0,0015 % (1 kHz, 0 dB)

Priključak za digitalni ulaz

 • Koaksijalni digitalni ulaz x 1, optički digitalni ulaz x 1, USB-A x 2 (prednji/zadnji), USB-B x 1

Priključak za analogni izlaz

 • URAVNOTEŽENO x 1, NEURAVNOTEŽENO x 1
  podrška izlaza promjenjive razine

Priključak za digitalni izlaz

 • Koaksijalni digitalni ulaz x 1, optički digitalni ulaz x 1

Priključak sustava

 • Kontrolni sustav (priključak od Φ 3,5 mm)

Izlaz za slušalice

 • Φ6,3 mm, 110 mV, 32 Ω MAX JAČINA ZVUKA

USB-A

 • Podržani kodek

  • WAV
   • 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192, 352,8, 384 kHz / 16, 24, 32 bita
  • FLAC
   • 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192, 352,8, 384 kHz / 16, 24 bita
  • DSD
   • 2,8, 5,6, 11,2 MHz
  • AIFF
   • 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192, 352,8, 384 kHz / 16, 24, 32 bita
  • ALAC
   • 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192, 352,8, 384 kHz / 16, 24 bita
  • AAC
   • 32, 44,1, 48, 88,2, 96 kHz / 16-320 kbps
  • MP3
   • 32, 44,1, 48 kHz / 16-320 kbps

Podržani kodek za USB-B

 • PCM

  • 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192, 352,8, 384 kHz / 16, 24, 32 bita
 • DSD

  • 2,8, 5,6, 11,2 MHz

Podržani kodek reprodukcije na mreži

 • WAV

  • 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192, 352,8, 384 kHz / 16, 24, 32 bita
 • FLAC

  • 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192, 352,8, 384 kHz / 16, 24 bita
 • DSD

  • 2,8, 5,6, 11,2 MHz
 • AIFF

  • 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192, 352,8, 384 kHz / 16, 24, 32 bita
 • ALAC

  • 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192, 352,8, 384 kHz / 16, 24 bita
 • AAC

  • 32, 44,1, 48, 88,2, 96 kHz / 16-320 kbps
 • MP3

  • 32, 44,1, 48 kHz / 16-320 kbps

Sučelje za Ethernet

 • LAN (100 Base-TX / 10 Base-T)

Wi-Fi

 • IEEE 802,11 a/b/g/n/ac, pojas 2,4 GHz / 5 GHz

Bluetooth (podržani kodek)

 • AAC, SBC

Napajanje

 • AC 220 – 240 V, 50 Hz / 60 Hz

Potrošnja energije / mirovanje

 • 45 W / 2 W (uključeno mirovanje mreže)

Dimenzije (Š x V x D)

 • 430 x 98 x 407 mm

Masa

 • približno 12,3 kg

Dodatna oprema

 • Daljinsko upravljanje, žica izmjeničnog napona, kabel sustava, kabel za analogni zvuk,
  korisnički priručnik

Napomena

 • * Servisima za mrežne sadržaje upravljaju njihovi vlasnici,
  a njihove se usluge mogu privremeno ili trajno ukinuti bez najave.
  Neki sadržaji možda nisu dostupni u državi u kojoj boravite.

Zatražite podršku