Maloobchodní prodejní cena: Technics Online Price: Koupit SHOP NOW WHERE TO BUY Koupit od společnosti Technics Kde koupit Out of Stock at Technics Online false false SE-R1E-S false

Stereofonní výkonový zesilovač SE-R1

SE-R1

Reference Class

Tento zesilovač, který využívá špičkové komponenty a inovativní technologie, zakládá nový standard pro výkonové a kvalitativní parametry digitálních zesilovačů.

Vlastnosti

Digitální procesor JENO
(Jitter Elimination and Noise-shaping Optimization - eliminace kolísání signálu a optimalizace šumu)

Blokové schéma digitálního zesilovače,Charakteristiky GaN-FET a MOSFET,Fotografie vnitřního uspořádání
Kolísání signálů, které je hlavní příčinou zkreslení zvuku reprodukovaného digitálními systémy, je způsobováno časovým nesouladem mezi zdroji hlavních hodinových impulzů používaný při převádění digitálních dat do analogové podoby. S cílem odstranit snižování kvality zvuku způsobované tímto kolísáním signálů, vyvinula společnost Technics originální obvod pro snižování kolísání signálu, který sestává z generátoru hodinových impulzů v systému optimalizace šumu pro redukci kolísání signálu v nízkofrekvenčním pásmu a z vysoce přesného převodníku vzorkovací frekvence pro potlačení kolísání signálu ve vysokofrekvenčním pásmu. Kolísání signálu je tedy ideálním způsobem snižováno v celém frekvenčním rozsahu.
Tento obvod funguje ve vzájemné součinnosti s nově vyvinutým, vysoce přesným převáděcím obvodem využívajícím modulaci šířkou impulzu (PWM), který optimalizuje rychlost optimalizace šumu, stupeň a počet rekvantizací a odstupňování PWM pro konverzi signálů s vysokým rozlišením na signály PWM, aniž by přitom docházelo k nepříznivému ovlivnění dynamického rozsahu. Tyto nové technologie umožňují tomuto digitálnímu zesilovači Technics reprodukovat přirozené a jemné nuance hudby.

Budicí stupeň GaN-FET Driver
(výkonová zařízení s vysokou rychlostí přenosu a nízkou impedancí)

Koncept LAPC,Zisk a zpoždění tradičního zesilovače a LAPC
Do koncového stupně zesilovače bylo společností Technics začleněno vysokorychlostní budicí zařízení typu FET využívající GaN (nitrid galia) a mající mimořádně nízký odpor. Díky tomuto řešení je umožněno využití konstrukce vysoce výkonného zesilovače pomocí jednoduché konfigurace „push-pull“, která zkracuje délku cesty přenosu signálu pro vedení velkého proudu, což se projevuje reprodukcí zvuku s vynikající linearitou bez ohledu na úroveň zvuku.

LAPC
(Load Adaptive Phase Calibration, kalibrace fáze s přizpůsobením zátěži)

Blokové schéma digitálního zesilovače,Charakteristiky GaN-FET a MOSFET,Fotografie vnitřního uspořádání
Impedance reproduktoru není konstantní: mění se v závislosti na frekvenci, následkem čehož způsobuje kolísání zatížení zesilovače a tím i případné změny podání zvuku. Společnost Technics dokáže měřit amplitudově-fázové frekvenční charakteristiky tohoto zesilovače s připojenými reproduktory, díky čemuž vyvinula algoritmus pro adaptivní optimalizaci impedance reproduktorů, který provádí digitální zpracování signálu pro dosažení ideální impulsní odezvy. Korekce zpracování na základě tohoto nového algoritmu umožňuje dosažení ploché frekvenční odezvy u amplitudy i fázi, což u běžných zesilovačů není možné. Výsledkem je zvuk s výrazným prostorovým projevem.

Technics Digital Link (přenos digitálního signálu v originální kvalitě)

Koncept technologie Digital Link společnosti Technics,Blokové schéma technologie Technics Digital Link mezi SU-R1 a SE-R1
Některé systémy používají digitální vazbu mezi zdrojovou komponentou a předzesilovačem, čímž je umožněno co nejdelší zachování čistoty digitálního signálu: Technics Digital Link však jde ještě dále. Vyřadila funkci regulace hlasitosti z předzesilovače a nahradila ji přenášením informací o regulované hlasitosti společně se zvukovým signálem, které se uskutečňuje v digitální formě a přímo do zesilovače. Obvod pro snižování kolísání signálu, jímž je výkonový zesilovač vybaven, potlačuje veškeré účinky způsobující kolísání signálu během jeho přenášení, a následně provádí regulaci hlasitosti bezprostředně před převodníkem typu PWM. Toto nové rozhraní pro přenos zvuku Technics Digital Link podporuje audio signály až v širokém rozsahu a rovněž odstraňuje mezikanálové efekty samostatným přenosem signálů levého a pravého kanálu. Díky technologii Technics Digital Link se podařilo nalézt ideální konfiguraci zesilovače, která dokonale minimalizuje ztrátu kvality signálu mezi předzesilovačem a výkonovým zesilovačem a která poskytuje vynikající výslednou úroveň vzájemného oddělení stereofonních kanálů a dokáže reprodukovat i ty nejjemnější rozdíly ve zvukových signálech. Výsledkem je dynamický zvuk, který je bohatší na detaily.

Rychlý a tichý lineární napájecí zdroj

Schéma zapojení vysokorychlostního tichého lineárního napájecího zdroje
Přesná reprodukce v celém rozsahu, tedy od dynamického a silného zvuku až po signály nízké úrovně vyjadřující jemné nuance, vyžaduje vybavení zesilovače speciálním napájecím zdrojem. Tento zdroj musí být dostatečně výkonný a zároveň musí mít nízkou úroveň šumu a být schopen okamžitě reagovat na nepřetržitě se odehrávající změny zvukového signálu, aniž by přitom vznikalo jakékoli kolísání napětí. Napájecí obvod běžného zesilovače sestává z výkonového transformátoru a z usměrňovacího obvodu: po přezkoumání způsobů, jakými lze dosáhnout ideálních průběhů napětí i proudu se společnost Technics rozhodla použít usměrňovač s indukčním vstupem v kombinaci s diskrétním stabilizovaným napájecím obvodem. Tyto technologie, které jsou začleněny v napájecím zdroji, umožňují, aby zesilovač dodával do reprosoustav za jakýchkoli podmínek optimální výkon.

Generátor hodinového signálu odebírající budicí proud z baterie

Nejvhodnějším napájecím zdrojem pro choulostivé soustavy obvodů, jaké jsou používány například v generátorech hodinových impulzů určených pro nové zesilovače, je takový zdroj, který je zcela oddělený od jakéhokoli šumu nebo kolísání v elektrické síti. Značka Technics má rozsáhlé zkušenosti s obvody obsahujícími bateriové oddělovače, které používala k sestavování předzesilovacích stupňů určených pro dřívější analogové zesilovače.

Konstrukce Duální mono konstrukce

Illustration of internal structure
Konstrukční uspořádání hlavního zesilovače umožňuje úplné oddělení drah přenosu signálu pro levý a pravý kanál, a to zpětně až k sekundárnímu vinutí výkonového transformátoru, čímž je zabráněno vzájemnému rušení a současně dosaženo ideálního vyvážení. Tato konstrukce poskytuje optimální vzájemné oddělení stereofonních zvukových kanálů a současně umožňuje „zrcadlové“ uspořádání těchto dvou kanálů zajišťující shodné délky drah přenosu signálu.

Inspirujte se

Specifikace

Foto Stereofonní výkonový zesilovač SE-R1

Rozměry a hmotnost

Výška
241mm
Šířka
480mm
Hloubka
567mm
Hmotnost
54kg

Procesor JENO Engine (Jitter Elimination and Noise-shaping Optimisation - eliminace kolísání signálu a optimalizace šumu)

Budicí stupeň GaN-FET

LAPC (Load Adaptive Phase Calibration, kalibrace fáze s přizpůsobením zátěži)

Technics Digital Link

Vysokorychlostní tichý hybridní napájecí zdroj

Generátor hodinového signálu odebírající budicí proud z baterie

Přesná digitální technologie

 • Procesor JENO Engine (Jitter Elimination and Noise-shaping Optimisation - eliminace kolísání signálu a optimalizace šumu)
  Budicí stupeň GaN-FET
  LAPC (Load Adaptive Phase Calibration, kalibrace fáze s přizpůsobením zátěži)
  Technics Digital Link
  Vysokorychlostní tichý hybridní napájecí zdroj
  Duální mono konstrukce
  Generátor hodinového signálu odebírající budicí proud z baterie

Finální design Technics

 • Hliníkový panel s hladkými šikmými rohovými spoji
  Rozměrný ukazatel úrovně osvětlení pomocí bílých LED
  Symetrická konstrukce

Výkon

 • 150 W + 150 W (1 kHz, celk. harmonické zkreslení 0,5 %, 8 Ω, 20 kHz dolní propust)
  300 W + 300 W (1 kHz, celk. harmonické zkreslení 0,5 %, 4 Ω, 20 kHz dolní propust)

Vstupní citlivost / vstupní impedance

 • NESYMETRICKÝ 1,2 V / 47 kΩ, SYMETRICKÝ 1,2 V / 47 kΩ

Frekvenční odezva

 • 1 Hz - 90 kHz (-3 dB, 8 Ω)

THD (celkové harmonické zkreslení) + N (šum)

 • 0,05 % (1 kHz, 75 W, 8 Ω, 20 kHz dolní propust)

Impedance zátěže

 • A nebo B, dvojité zapojení: 4-16 Ω, A + B: 8-16 Ω

Vstupní konektor analogového signálu

 • NESYMETRICKÝ x 1, SYMETRICKÝ x 1

Vstupní konektor digitálního signálu

 • Technics Digital Link x 1

Zdroj napájení

 • 220-240 V AC, 50 Hz/60 Hz

Příkon

 • 210 W

Rozměry (Š x V x H)

 • 480 x 241 x 567 mm

Hmotnost

 • Přibl. 54 kg

Příslušenství

 • Napájecí kabely, návod k obsluze

Související produkty

Získat podporu

Stereofonní výkonový zesilovač SE-R1