Zásady používání souborů cookie


Naposledy upraveno:
13.9.2021

Tyto zásady používání souborů Cookie (zásady) obsahují informace o používání technologií, které ukládají nebo využívají informace ve Vašem zařízení jako soubory cookie, pixely a moduly plug-in apod. prostřednictvím Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika, se sídlem Praha 8 - Karlín, Křižíkova 148/34, PSČ 186 00, IČ: 24655121, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 71469 (odkazované na nás jako „my“, „nás“ nebo „Panasonic“) a některých oprávněných třetích stran, které poskytují obsah, reklamy nebo další funkce při návštěvě naší webové stránky. Dále jsou tyto technologie všechny označovány jako „soubory cookie“.

Tyto zásady vysvětlují, co jsou to soubory cookie, jaké typy souborů cookie používáme a jaké jsou naše právní důvody. Také obsahují informace o užití Vašich osobních údajů (pokud je to relevantní), jaká máte práva vzhledem k souborům cookie v rámci GDPR (EU General Data Protection Regulation – obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů) a jak nás můžete kontaktovat, pokud chcete využít svá práva nebo máte stížnost. Tyto zásady uvádějí, jaké soubory cookie jsou vkládány a používány, pro jaké účely a jakou životnost tyto soubory cookie mají. Navíc tyto zásady popisují, jak můžete soubory cookie spravovat a mazat.

Kliknutím na odkazy níže zobrazíte další informace o našich postupech ochrany osobních údajů:

1. Co jsou to soubory cookie?
2. Jaké jsou naše právní důvody?
3. Jak my a některé oprávněné třetí strany využíváme soubory cookie a zpracováváme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva?
4. Jak můžete spravovat a mazat soubory cookie?
5. Obraťte se na nás
6. Změny těchto zásad
7. Seznam souborů cookie používaných na naší webové stránce

1. Co jsou to soubory cookie?
Soubory cookie jsou drobné textové soubory, které se ukládají ve vašem zařízení při návštěvě naší webové stránky a fungují jako identifikátor. Umožňují naší webové stránce rozpoznávat Vaše zařízení, pokud s ním komunikuje, a vracet se na naši webovou stránku, zvláště pokud používáte stejný prohlížeč jako při poslední návštěvě naší webové stránky.

V závislosti na funkci a účelu jsou soubory cookie klasifikovány jako naprosto nezbytné, pro zvýšení výkonu, pro lepší funkčnost a pro účely reklamy. Další informace o tomto tématu naleznete v části 7.

Navíc jsou soubory cookie klasifikovány jako buď soubory cookie první strany nebo jako soubory cookie třetích stran. Soubory cookie první strany umisťujeme my, zatímco soubory cookie třetích stran umisťuje webová stránka třetích stran při návštěvě naší webové stránky. Pro více informací o příslušných třetích stranách se podívejte na část 7.

Soubory cookie mohou být buď relační nebo trvalé soubory cookie, a to v závislosti na době jejich platnosti. Relační soubory cookie jsou dočasné soubory cookie, které vydrží v platnosti pouze po dobu Vaší návštěvy webové stránky a smažou se po uzavření prohlížeče. Naopak trvalé soubory cookie se vytváří po navštívení naší webové stránky a zůstanou ve Vašem zařízení po uzavření prohlížeče nebo restartování zařízení do nastaveného data vypršení platnosti, pokud je nesmažete před datem jejich vypršení. Jsou aktivní při návratu na naši webovou stránku.

2. Jaké jsou naše právní důvody?
Při zpracování osobních údajů shromážděných prostřednictvím našich základních souborů cookie první strany vycházíme z našeho oprávněného zájmu. Tyto soubory cookie jsou naprosto nezbytné, aby naše webová stránka fungovala, a dovolují nám poskytovat návštěvníkům našich webových stránek jimi požadované služby, zároveň umožňují komunikaci nebo dodržování bezpečnostních závazků v rámci příslušných zákonů na ochranu osobních údajů.

Všechny další běžné soubory cookie budou používány pouze s Vaším souhlasem.

3. Jak my a některé oprávněné třetí strany využíváme soubory cookie a zpracováváme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva?
3.1 Soubory cookie vlastněné a umísťované společností Panasonic
V rozsahu, v jakém se naše soubory cookie první strany a údaje s nimi shromažďované kvalifikují jako osobní údaje, určujeme prostředky a účely takového zpracování a jsme správcem osobních údajů dle definice  GDPR. Takové zpracování probíhá v souladu s našimi zásadami na ochranu osobních údajů, které platí navíc k těmto zásadám používání souborů cookie. Doporučujeme Vám přečíst si naše zásady na ochranu osobních údajů, kde naleznete například následující informace:
- způsoby, jakými používáme a chráníme Vaše osobní údaje shromážděné prostřednictvím souborů cookie (pokud existují);
- Vaše práva na ochranu osobních údajů; pokud máte sídlo v EU/EHS, zahrnují tato práva právo na přístup k Vašim osobním údajům a získání jejich kopie, právo žádat opravu nebo aktualizaci nepřesných osobních údajů, právo na námitku nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů podle podmínek stanovených v GDPR a právo  za určitých podmínek žádat vymazání Vašich osobních údajů;
- pokud máte trvalý pobyt v EU/EHS, najdete zde informace o způsobu podání stížnosti u příslušného dohledového úřadu, https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en;
- dobu ukládání/ponechání Vašich osobních údajů;
- komu a kde zveřejňujeme Vaše osobní údaje a
- informace o existenci automatizovaného rozhodování a existuje-li, užitečné informace o základních postupech, významu a důsledcích takového zpracování.

3.2 Soubory cookie vlastněné a ukládané oprávněnými třetími stranami
Na naší webové stránce máme integrované odkazy na webové stránky třetí strany, moduly plug-in a aplikace např. pro marketingové účely a také například pro to, abyste mohli snadno sdílet obsah na sítích sociálních médií. Nemáme žádnou kontrolu nad používáním souborů cookie těmito webovými stránkami třetí strany a pro více informací o jejich využívání souborů cookie Vám doporučujeme přečíst si jejich zásady ochrany osobních údajů. Další informace o třetích stranách naleznete v části 7.

4. Jak můžete spravovat a mazat soubory cookie?
4.1. S výjimkou nezbytně nutných souborů cookie můžete měnit své předvolby a kdykoliv odvolat svůj souhlas s používáním souborů cookie, a to otevřením „nastavení souborů cookie“.
4.2. Jiné než nezbytně nutné soubory cookie můžete spravovat a mazat změnou nastavení prohlížeče. Způsoby takového nastavení se liší mezi prohlížeči. Vezměte na vědomí, že pokud zablokujete všechny soubory cookie, nemusí Vám být doručeny některé funkce a služby na naší webové stránce a zobrazí se Vám reklamy, které nebudou přizpůsobeny Vašim zájmům.

Pomocí následujících odkazů můžete získat informace o správě a mazání souborů cookie u nejoblíbenějších prohlížečů:

- Chrome
- Edge
- Firefox
- Internet Explorer
- Opera
- Safari

Další informace o správě a mazání souborů cookie naleznete na webu https://www.allaboutcookies.org/

5. Obraťte se na nás
Máte-li nějaké dotazy k tomu, jak my, jako správce Vašich osobních údajů (máme-li nějaké), využíváme soubory cookie na naší webové stránce, nebo pokud chcete využít svá práva, můžete nás kontaktovat na adrese Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika, se sídlem Praha 8 - Karlín, Křižíkova 148/34, PSČ 186 00, +420 236 032 911, https://support-cz.panasonic.eu/.
Můžete se také obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese Panasonic Marketing Europe GmbH, Data Protection Officer, Hagenauerstrasse 43, D-65203 Wiesbaden; email: Data_Protection@eu.panasonic.com.

6. Změny těchto zásad
Občas můžeme provádět změny týkající se těchto zásad, které byly poprvé publikovány 13.9.2021. Změny těchto zásad budou publikovány na našich webových stránkách a budou platit od data jejich zveřejnění. Tyto zásady byly naposledy aktualizovány 13.9.2021.
Pokud změny podstatně změní způsob našeho používání souborů cookie, vystavíme oznámení na naší webové stránce a požádáme znovu o Váš souhlas o používání souborů cookie. Často si, prosím, kontrolujte  jakékoliv aktualizace nebo změny našich zásad používání souborů cookie.