Maloobchodní prodejní cena: Technics Online Price: Koupit SHOP NOW WHERE TO BUY Koupit od společnosti Technics Kde koupit Out of Stock at Technics Online false false false
SU-G700E-S SU-G700E-K

Stereofonní integrovaný zesilovač SU-G700

SU-G700

Grand Class

Dokonalý integrovaný zesilovač Technics, který dokáže přenášet veškerou energii obsaženou v hudbě

Vlastnosti

Vysoce kvalitní audio technologie referenční třídy

Procesor JENO, který vychází z koncepce audio technologie referenční třídy, přenáší a zpracovává zvukové signály plně digitálním způsobem a s minimálním chvěním od vstupu až po výstup (výkonový stupeň). Kalibrace adaptivní fáze zátěže reprosoustav zajišťuje dosahování ideálního zesílení a fázových charakteristik pro jakýkoli typ reprosoustavy. Nově vyvinutý spínaný napájecí zdroj s nízkou úrovní zkreslení poskytuje přesné charakteristiky napájení díky potlačení kolísání frekvence spínání, které je způsobováno nestálostí zatížení.

Digitální procesor JENO
(Jitter Elimination and Noise-shaping Optimization - eliminace kolísání signálu a optimalizace šumu)

Koncepce digitálního procesoru JENO, Blokové schéma digitálního zesilovače
Aby bylo možno věrně a beze ztrát přenášet velké objemy zvukových dat odesílaných do reproduktorů, využívá sekce výkonového zesilovače integrovaného systému SU-G700 funkci plně digitálního zesilování poskytovanou procesorem JENO a vycházející z konstrukční koncepce referenčních systémů. Problém, který souvisí se zhoršováním kvality zvuku způsobovaným kolísáním signálu a který se vyskytuje u konvenčních digitálních zesilovačů, je u modelu SU-G700 vyřešen použitím originálního obvodu pro snižování kolísání signálu, který tuto svoji funkci plní v celém rozsahu slyšitelných frekvencí. Pro udržování vysoké kvality zvuku je důležité také použití vysoce přesného převáděcího obvodu využívajícího modulaci šířkou impulzu (PWM). Díky našim jedinečným odborným znalostem se podařilo uskutečnit také optimalizací dalších položek, jakými jsou rychlost, stupeň a kvantizační číslo tvarování šumu, což znamená, že data jsou bezeztrátovým způsobem převáděna na signály typu PWM i při tak širokém dynamickém rozsahu, jaký je obsažen ve zdrojích zvuku s vysokým rozlišením. Tyto technologie umožňují reprodukci přirozeného zvuku s jemnými detaily, a tedy i vnímání nejnepatrnějších hudebních nuancí.

LAPC
(Load Adaptive Phase Calibration, kalibrace fáze s přizpůsobením zátěži)

Koncepce LAPC, Zisk a zpoždění tradičního zesilovače a LAPC
Impedance reproduktoru se mění s každou změnou frekvence a na výkonový zesilovač je kladen požadavek, aby jeho funkce nebyla nepříznivě ovlivňována charakteristikami reproduktorů, které jsou jím napájeny. Konvenční digitální zesilovače jsou však k reproduktorům připojovány prostřednictvím filtru, který se nazývá dolní propust a který je umístěn v koncovém stupni, což znamená, že tyto zesilovače jsou výrazněji ovlivňovány impedančními charakteristikami reproduktorů. Přestože se u těchto konvenčních zesilovačů podařilo dosáhnout zlepšení amplitudových charakteristik prostřednictvím záporné zpětné vazby, u jejich fázových charakteristik tomu tak není. Proto jsme vyvinuli algoritmus pro adaptivní optimalizace impedance reproduktorů, který provádí korekci ideální impulzní odezvy prostřednictvím digitálního zpracování signálu, které spočívá v měření amplitudově-fázové frekvenční charakteristiky zesilovače s připojenými reproduktory. Tento nový postup umožňuje vyhlazování amplitudové i fázové frekvenční charakteristiky, které dříve u zesilovačů nebylo dosažitelné a které příznivě ovlivňuje prostorové podání zvuku.

Vysokorychlostní tichý hybridní napájecí zdroj

Koncepce vysokorychlostního tichého hybridního napájecího zdroje
U konvenčního napájecího zdroje, který pracuje ve spínaném režimu, se spínací frekvence mění v odezvě na kolísání zatížení tak, aby bylo zajištěna kontrola nad dobou zapnutí, která je potřebná pro stabilizaci výstupního napětí. Tato kolísající složka spínací frekvence má nepříznivý dopad na kvalitu zvuku. Nově vyvinutý napájecí zdroj potlačuje šumovou složku, která nepříznivě ovlivňuje kvalitu zvuku, nastavením pevné spínací frekvence. Kromě toho je koncový stupeň tohoto spínaného napájecího zdroje opatřen lineárním regulátorem, který stabilizuje výstupní napětí. Lineární regulátor využívá vysoce přesné elektrolytické katalyzátory vlastní výroby.
Použití našeho proudově rezonančního napájecího zdroje navíc snižuje úroveň šumu při spínání. Součásti určené k pohlcování šumu, jako například kondenzátory, byly pečlivě vybrány. Byla přijata veškerá možná opatření k dosažení nízké úrovně šumu a zajištění čisté reprodukce zvuku.

Uspořádání sestávající ze tří sekcí

Graphic of Three-section Configuration
V integrovaných zesilovačích existují rozmanité obvody, včetně obvodů určených ke zpracování vstupních mikrosignálů a obvodů přenášejících vysoké proudy, jakými jsou například výstupní obvody a napájecí obvody. Model SU-G700 využívá konstrukci, která sestává ze tří sekcí s dělicími příčkami nainstalovanými mezi jednotlivými bloky s obvody a uspořádanými podle úrovně zpracovávaného signálu. Tím je potlačeno vzájemné rušení mezi jednotlivými bloky obvodů a umožněno získání průzračné kvality zvuku. Díky této konstrukci je dosaženo také vyšší tuhosti šasi, která potlačuje vibrace elektrických součástí, čímž účinně působí proti zhoršování kvality zvuku.

Vstup PHONO s nízkou úrovní šumu

Graphic of Low-noise PHONO Input
U vstupu PHONO je dosahováno nízké úrovně šumu použitím prvního stupně s diferenciální paralelní konfigurací připojení, který obsahuje obvod FET s potřebnou nízkou úrovní šumu. Kromě toho umožňuje čtyřúrovňové nastavení zisku provádění výběru nejvhodnější úrovně zisku podle výstupního výkonu vložky. Tím je umožněno optimální přehrávání zvuku zaznamenaného na vysoce kvalitních analogových zdrojích, které jsou přizpůsobeny podmínkám uživatelova poslechového prostředí.

Sluchátkový zesilovač třídy AA

Koncepce sluchátkového zesilovače třídy AA, A: Zesilování napětí se uskutečňuje bez působení jakéhokoli zatěžovacího proudu, což znamená, že vstupní signál je zesilován s dokonalou věrností. B: Potřebný proud je do zátěže přiváděn v závislosti na velikosti výstupního napětí napěťového zesilovače.
Integrovaný zesilovač SU-G700 využívá sluchátkový zesilovač třídy AA se samostatnými zesilovacími obvody pro zesilování napětí a zesilování proudu zvukového signálu. Napětí je zesilováno vysoce kvalitním operačním zesilovačem, proud je zesilován operačním zesilovačem vyznačujícím se schopností dodávat vysoké proudy a vysoce kvalitní výstupní signál typu PWM, který je dodáván procesorem JENO, je s mimořádnou přesností převáděn na analogový signál, jehož úroveň je optimalizována pro reproduktory sluchátek. Tím je umožněna reprodukce hudby s nízkou úrovní zkreslení a se širokým frekvenčním rozsahem bez ohledu na hodnotu zatěžovací impedance sluchátek.

Inspirujte se

Specifikace

Rozměry a hmotnost

Výška
148mm
Šířka
430mm
Hloubka
428mm
Hmotnost
12.3 kgkg

*Přibl.

Digitální procesor JENO (Jitter Elimination and Noise-shaping Optimization - eliminace kolísání signálu a optimalizace šumu)

LAPC (Load Adaptive Phase Calibration, kalibrace fáze s přizpůsobením zátěži)

Vysokorychlostní tichý hybridní napájecí zdroj

Uspořádání sestávající ze tří sekcí

Vstup PHONO s nízkou úrovní šumu

Sluchátkový zesilovač třídy AA

Přesná digitální technologie

 • Digitální procesor JENO (Eliminace kolísání signálu a optimalizace šumu)
  LAPC (Load Adaptive Phase Calibration, kalibrace fáze s přizpůsobením zátěži)
  Vysokorychlostní tichý hybridní napájecí zdroj
  Generátor hodinového signálu odebírající budicí proud z baterie
  Vysoce tuhé zdvojené kovové šasi

Technologie signálu bez šumu

 • Architektura pro digitální oddělování šumu
  Systém optimální aktivace obvodů

Finální design Technics

 • Vysoce tuhá skříňka
  Uspořádání sestávající ze tří sekcí

FTC Výkon

 • 70 W + 70 W (1 kHz, celkové harmonické zkreslení 0,5 %, 8 Ω, dolní propust 20 kHz)
  140 W + 140 W (1 kHz, celkové harmonické zkreslení 0,5 %, 4 Ω, dolní propust 20 kHz)

Vstupní citlivost / vstupní impedance

 • LINE 200 mV / 22 kΩ, PHONO (MM) 2,5 mV / 47 kΩ

Frekvenční odezva

 • LINE 5 Hz - 80 kHz (-3 dB, 8 Ω),
  PHONO (MM) 20 Hz - 20 kHz (odchylka RIAA ±1 dB, 8 Ω),
  DIGITÁLNÍ 5 Hz - 90 kHz (-3 dB, 8 Ω)

Impedance zátěže

 • 4 - 16 Ω

Vstupní konektor analogového signálu

 • LINE x 2 (LINE1 IN, LINE2 IN / MAIN IN) , PHONO (MM) x 1

Vstupní konektor digitálního signálu

 • Koaxiální digitální x 2, optický digitální x 2, USB-B ( PC)

Výstupní konektor analogového signálu

 • PRE OUT x 1, LINE OUT x 1 (ANALOGUE SOURCE ONLY)

Výstup pro sluchátka

 • Ano

USB-DAC (USB-B)

 • USB Audio Class 2.0, asynchronní režim

Podporovaný kodek

 • DSD

  • Ano (2,8224 MHz, 5,6448 MHz, 11.2896 MHz)
 • PCM

  • Ano (32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192, 352,8, 384 kHz / 16, 24, 32 bit)

Zdroj napájení

 • AC220-240 V, 50 Hz / 60 Hz

Příkon

 • 85 W

Rozměry (Š x V x H)

 • 430 x 148 x 428 mm

Hmotnost

 • Přibl. 12.3 kg

Příslušenství

 • Dálkový ovladač Napájecí kabel Návod k obsluze

Související produkty

Získat podporu

Stereofonní integrovaný zesilovač SU-G700