Maloobchodní prodejní cena: Technics Online Price: Koupit SHOP NOW WHERE TO BUY Koupit od společnosti Technics Kde koupit Out of Stock at Technics Online false false SU-G30EG-S false

Síťový audio zesilovač SU-G30

SU-G30

Grand Class

Síťový Hi-fi audio zesilovač poskytující ideální úroveň jednoduchosti a výkonu, která je v souladu s požadavky éry reprodukce zvuku ve vysokém rozlišení.
 • logo of MQA
 • TIDAL
 • Spotify
 • vTuner

Vlastnosti

Digitální procesor JENO
(Jitter Elimination and Noise-shaping Optimization - eliminace kolísání signálu a optimalizace šumu)

Koncept systému JENO, Blokové schéma digitálního zesilovače, Výstup systému JENO G30, Fotografie mikročipu
Kolísání signálů, které je hlavní příčinou zkreslení zvuku reprodukovaného digitálními systémy, je způsobováno časovým nesouladem mezi zdroji hlavních hodinových impulzů používaný při převádění digitálních dat do analogové podoby. S cílem odstranit snižování kvality zvuku způsobované tímto kolísáním signálů, vyvinula společnost Technics originální obvod pro snižování kolísání signálu, který sestává z generátoru hodinových impulzů v systému optimalizace šumu pro redukci kolísání signálu v nízkofrekvenčním pásmu a z vysoce přesného převodníku vzorkovací frekvence pro potlačení kolísání signálu ve vysokofrekvenčním pásmu. Kolísání signálu je tedy ideálním způsobem snižováno v celém frekvenčním rozsahu. Tento obvod funguje ve vzájemné součinnosti s nově vyvinutým, vysoce přesným převáděcím obvodem využívajícím modulaci šířkou impulzu (PWM), který optimalizuje rychlost a míru optimalizace šumu, rekvantizační chybu, a odstupňování PWM pro konverzi signálů s vysokým rozlišením na signály PWM, aniž by přitom docházelo k nepříznivému ovlivnění dynamického rozsahu. Tyto nové technologie umožňují této nové generaci digitálních zesilovačů Technics reprodukovat přirozené a jemné nuance hudby.

Budicí stupeň GaN-FET Driver
(výkonová zařízení s vysokou rychlostí přenosu a nízkou impedancí)

Blokové schéma digitálního zesilovače, Charakteristiky GaN-FET a MOSFET, Fotografie desky obvodu zesilovače a GaN-FET
Do koncového výkonového stupně zesilovače bylo společností Technics začleněno vysokorychlostní budicí zařízení typu FET využívající GaN (nitrid galia) a mající mimořádně nízký odpor. Díky tomuto řešení je umožněno využití konstrukce vysoce výkonného zesilovače pomocí jednoduché konfigurace „push-pull“, která zkracuje délku cesty přenosu signálu pro vedení velkého proudu, což se projevuje reprodukcí zvuku s vynikající linearitou bez ohledu na úroveň zvuku.

LAPC
(Load Adaptive Phase Calibration, kalibrace fáze s přizpůsobením zátěži)

Koncept LAPC, Zisk a zpoždění tradičního zesilovače a LAPC
Impedance reproduktoru není konstantní: mění se v závislosti na frekvenci, následkem čehož způsobuje kolísání zatížení zesilovače a tím i případné změny podání zvuku. Společnost Technics dokáže měřit amplitudově-fázové frekvenční charakteristiky tohoto zesilovače s připojenými reproduktory, díky čemuž vyvinula algoritmus pro adaptivní optimalizaci impedance reproduktorů. Tento algoritmus umožňuje digitální zpracování signálu pro dosažení ideální impulsní odezvy. Korekce zpracování na základě tohoto nového algoritmu zajistila plochou frekvenční odezvu pro amplitudu i fázi, což u běžných zesilovačů není možné. Vytváří zvuk s bohatým prostorovým výrazem.

Vysokorychlostní tichý hybridní napájecí zdroj

Koncept vysokorychlostního tichého zdroje
U konvenčního napájecího zdroje, který pracuje ve spínaném režimu, se spínací frekvence mění v odezvě na kolísání zatížení tak, aby bylo zajištěna kontrola nad dobou zapnutí, která je potřebná pro stabilizaci výstupního napětí. Tato kolísající složka spínací frekvence má nepříznivý dopad na kvalitu zvuku. Nově vyvinutý napájecí zdroj potlačuje šumovou složku, která nepříznivě ovlivňuje kvalitu zvuku, nastavením pevné spínací frekvence. Kromě toho je koncový stupeň tohoto spínaného napájecího zdroje opatřen lineárním regulátorem, který stabilizuje výstupní napětí. Lineární regulátor využívá vysoce přesné elektrolytické katalyzátory vlastní výroby. Navíc je díky použití rezonančního napájecího zdroje snížena úroveň šumu vznikajícího při spínání a funkce PFC (korekce účiníku) snižuje účinky špiček proudu na primární straně i vyšších harmonických složek. Součásti určené k pohlcování šumu, jako například kondenzátory, byly pečlivě vybrány. Byla přijata veškerá možná opatření k dosažení nízké úrovně šumu a zajištění čisté reprodukce zvuku.

Generátor hodinového signálu odebírající budicí proud z baterie

Nejvhodnějším napájecím zdrojem pro choulostivé soustavy obvodů, jaké jsou používány například v generátorech hodinových impulzů určených pro nové zesilovače, je takový zdroj, který je zcela oddělený od jakéhokoli šumu nebo kolísání v elektrické síti. Značka Technics má rozsáhlé zkušenosti s obvody obsahujícími bateriové oddělovače, které používala k sestavování předzesilovacích stupňů určených pro dřívější analogové zesilovače.

Architektura digitálního oddělení šumu

Koncept architektury digitální izolace šumu
Síťový audio zesilovač SU-G30 audio signály z různých zařízení pro ukládání digitálního obsahu, jako například NAS, PC, paměťových USB zařízení a digitálních vstupů. Mnohé z těchto systémů pro ukládání digitálního obsahu byly původně navrženy pro použití s PC, což znamená, že nízká úroveň šumu, která je potřebná pro čistou reprodukci zvuku, nebyla při jejich konstrukci hlavním cílem. Aby byl potlačen vliv těchto častých zdrojů šumu, jsou v zesilovači SU-G30 oddělena rozhraní pro připojování uvedených médií, čímž je vyloučeno vnější elektrické rušení; zesilovač obsahuje rovněž obvod pro odstraňování kolísání signálu, který poskytuje vysokou úroveň čistoty a stability zvuku zbaveného šumu a zkreslení.

Podpora MQA a streamování

logo of MQA, TIDAL, Spotify, vTuner
MQA
This unit includes the MQA (Master Quality Authenticated) technology, which enables playback of MQA audio files and streams, delivering the sound of the original master recording.

Podpora služeb TIDAL, Spotify a vTuner
Kromě toho, že poskytuje možnost přehrávání prostřednictvím sítí DLNA a rozhraní USB, podporuje zesilovač SU-G30 také služby Spotify a vTuner. Při používání služby vTuner lze prostřednictvím hudební aplikace Technics volit stanice a poslouchat nejrozmanitější vysílaný obsah.
* Výrobek bude zanedlouho v prodeji
* Kompatibilní služby umožňující streamování hudebního obsahu budou podporovány na základě postupných aktualizací firmwaru.
* Služby síťového obsahu jsou zajišťovány příslušnými poskytovateli a mohou být dočasně nebo trvale přerušeny bez předchozího upozornění. V zemi, ve které sídlíte, nemusí být určité položky obsahu k dispozici.
* Mohou být požadovány registrace uživatele služby / předplacení služby. Mohou být účtovány poplatky.

Inspirujte se

Specifikace

Foto Síťový audio zesilovač SU-G30

Rozměry a hmotnost

Výška
98mm
Šířka
430mm
Hloubka
424mm
Hmotnost
11.5kg

*Approx.
aptX® software is copyright CSR plc or its group companies. All rights reserved.
The aptX® mark and the aptX logo are trademarks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Panasonic Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
AirPlay, iPad, iPhone, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
"Direct Stream Digital", DSD and their logos are trademarks of Sony Corporation.
Windows Media and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.
Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED™ and Wi-Fi Protected Setup™ are marks of the Wi-Fi Alliance.
DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.
The MQA logo is a trademark of MQA Limited. © MQA Limited 2017

Digitální procesor JENO (Jitter Elimination and Noise-shaping Optimization - eliminace kolísání signálu a optimalizace šumu)

Budicí stupeň GaN-FET Driver (výkonová zařízení s vysokou rychlostí přenosu a nízkou impedancí)

LAPC (Load Adaptive Phase Calibration, kalibrace fáze s přizpůsobením zátěži)

Vysokorychlostní tichý hybridní napájecí zdroj

Generátor hodinového signálu odebírající budicí proud z baterie

Remastering s vysokým rozlišením – zdokonalený pro komprimované zvukové signály

Přesná digitální technologie

 • Procesor JENO (Jitter Elimination and Noise-shaping Optimisation - eliminace kolísání signálu a optimalizace šumu)
  Budicí stupeň GaN-FET
  LAPC (Load Adaptive Phase Calibration, kalibrace fáze s přizpůsobením zátěži)
  Vysokorychlostní tichý hybridní napájecí zdroj
  Generátor hodinového signálu odebírající budicí proud z baterie
  Vysoce tuhé zdvojené kovové šasi

Technologie signálu bez šumu

 • Architektura digitálního oddělení šumu
  Digitální filtr pro převzorkování s mimořádně nízkým zkreslením
  Remastering s vysokým rozlišením - zdokonalený pro komprimované zvukové signály
  Systém optimální aktivace obvodů

Finální design Technics

 • Vysoce tuhá hliníková skříňka
  Symetrická konstrukce

Výkon

 • 50 W + 50 W (1 kHz, celk. harmonické zkreslení 0,5 %, 8 Ω, 20 kHz dolní propust)
  100 W + 100 W (1 kHz, celk. harm. zkreslení 0,5 %, 4 Ω, 20 kHz dolní propust)

Vstupní citlivost / vstupní impedance

 • LINE 200 mV / 22 kΩ, PHONO (MM) 2,5 mV / 47 kΩ

Frekvenční odezva

 • LINE 5 Hz - 80 kHz (-3 dB, 8 Ω),
  PHONO (MM) 20 Hz - 20 kHz (odchylka RIAA ±1 dB, 8 Ω),
  DIGITÁLNÍ 5 Hz - 90 kHz (-3 dB, 8 Ω)

THD (celkové harmonické zkreslení) + N (šum)

 • 0,05 % (1 W při 1 kHz, 8 Ω, 20 kHz dolní propust)

Impedance zátěže

 • 4 - 16 Ω

Vstupní konektor analogového signálu

 • LINE x 1, PHONO (MM) x 1

Vstupní konektor digitálního signálu

 • Koaxiální digitální x 2, optický digitální x 1, USB-A, USB-B

USB-A

 • iPod/iPhone/iPad

  • Ano
 • Podporovaný kodek

  • WAV
   • Ano (32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192 kHz / 16, 24 bit)
  • FLAC
   • Ano (32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192 kHz / 16, 24 bit)
  • DSD
   • Yes (2.8224 MHz, 5.6448 MHz)
  • AIFF
   • Ano (32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192 kHz / 16, 24 bit)
  • ALAC
   • Ano (32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192 kHz / 16, 24 bit)
  • AAC
   • Ano (32, 44,1, 48, 88,2, 96 kHz / 16-320 kbps)
  • WMA
   • Ano (32, 44,1, 48 kHz / 16-320 kbps)
  • MP3
   • Ano (32, 44,1, 48 kHz / 16-320 kbps)
  • MQA
   • Ano

USB-DAC (USB-B)

 • Specifikace třídy USB Audio

  • USB Audio Class 2.0, asynchronní režim
 • Podporovaný kodek

  • DSD
   • Ano (2,8224 MHz, 5,6448 MHz, 11.2896 MHz)
  • PCM
   • Ano (32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192, 352,8, 384 kHz / 16, 24, 32 bit)
  • MQA
   • Ano

DLNA Podporovaný kodek

 • WAV

  • Ano (32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192 kHz / 16, 24 bit)
 • FLAC

  • Ano (32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192 kHz / 16, 24 bit)
 • DSD

  • Yes (2.8224 MHz, 5.6448 MHz)
 • AIFF

  • Ano (32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192 kHz / 16, 24 bit)
 • ALAC

  • Ano (32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192 kHz / 16, 24 bit)
 • AAC

  • Ano (32, 44,1, 48, 88,2, 96 kHz / 16-320 kbps)
 • WMA

  • Ano (32, 44,1, 48 kHz / 16-320 kbps)
 • MP3

  • Ano (32, 44,1, 48 kHz / 16-320 kbps)
 • MQA

  • Ano

Výstup pro sluchátka

 • Ano

Síťové rozhraní Ethernet

 • LAN (100 Base-TX / 10 Base-T)

Wi-Fi

 • IEEE 802.11a/b/g/n, pásmo 2,4 GHz / 5 GHz

AirPlay

 • Ano

Bluetooth® (Podporovaný kodek )

 • Ano (aptX® Low Latency, AAC, SBC)

TIDAL / vTuner / Spotify

 • Ano* / Ano* / Ano
  *Compatible music streaming services will be supported sequentially through firmware updates.
  *Network content services are operated by their respective service providers, and service may be discontinued either temporarily or permanently without notice. Some content may not be available in the country in which you reside.
  *Registration/subscription may be required. Fees may apply.

Zdroj napájení

 • AC220-240 V, 50 Hz / 60 Hz

Příkon

 • 96 W

Rozměry (Š x V x H)

 • 430 x 98 x 424 mm

Hmotnost

 • Přibl. 11.5 kg

Příslušenství

 • Dálkový ovladač, napájecí kabel, návod k obsluze

Související produkty

Získat podporu

Síťový audio zesilovač SU-G30

Síťová služba "Internetové rádio [vTuner]" je momentálně nedostupná.
Děkujeme vám za vaši přízeň výrobkům Technics.
Služba "Internet Radio [vTuner]" na níže uvedených produktech je v současné době nedostupná.
Velmi se omlouváme našim zákazníkům využívajícím tuto funkci za způsobené nepříjemnosti a prosíme vás o trpělivost.
**Modely: SU-G30, ST-C700D, SC-C500, SU-C550, SC-C70