Уведомление за защита на личните данни на Panasonic

 

Настоящото Уведомление за защита на личните данни има за цел да Ви информира за начина, по който използваме всички данни, които събираме за Вас (така наречените „лични данни“, дефинирани по-долу). Опитали сме да Ви представим информацията, от която се нуждаете в обобщен вид, с възможност да последвате предоставените по-долу линкове, ако искате да научите повече.

 

Уведомлението за защита на личните данни се прилага за услуги, устройства, продукти, уебсайтове или приложения, които се отнасят до или са свързани с Уведомлението за защита на личните данни (обобщено, нашите „Услуги“) и ще бъде прилагано винаги, когато имате достъп до нашите Услуги, използвайки компютър, мобилен телефон, таблет, телевизор или друго устройство.

 

За допълнителна информация за нашите практики за защита на личните данни, последвайте линковете по-долу:

 

1. Кои сме ние?

 

2. Какво означава „Лични данни“?

 

3. Какви категории Лични данни Panasonic събира за Вас?

A. Лични данни, които предоставяте директно

B. Данни относно начина на употреба на Услугите от Ваша страна

C. Лични данни от трети страни-източници на данни

D. Други начини, по които можем да събираме Ваши Лични данни

 

4. На какво правно основание обработваме Вашите Лични данни?

 

5. Как използваме Вашите Лични данни?

 

6. На кого и къде разкриваме Вашите Лични данни?

 

7. Какво правим, за да гарантираме сигурността на Вашите Лични данни?

 

8. Какви са Вашите права и как можете да ги упражнявате?

 

9. Съхранение на Лични данни – Колко дълго ще съхраняваме/пазим Вашите Лични данни?

 

10. Линкове и продукти на трети страни в нашите Услуги

 

11. Функции на трети страни на нашия уебсайт

 

12. Бисквитки

 

13. Вашите възможности за избор (напр. маркетингови имейли или други)

 

14. Лични данни на деца

 

15. Промени в Уведомлението за защита на личните данни

 

16. Данни за връзка с нас / Допълнителна информация

 

 

1. Кои сме ние?

 

I. Представителство на Panasonic Marketing Europe GmbH, с адрес: гр. София, България, ул. Съборна No 2A, етаж 4, БУЛСТАТ: 175859977

(“Panasonic”, “ние”, “нас или “наш”);

 

II. Ние сме част от Panasonic Corporation, със седалище в Кадома, префектура Осака, Япония;

 

III. Имаме множество свързани с Panasonic дружества, които може да видите тук: https://www.panasonic.com/global/corporate/profile/group-companies.html#renketsu.

 

2. Какво означава „Лични данни“?

 

За целите на настоящото Уведомление за защита на личните данни, "Лични данни" означава всяка информация, свързана с физическо лице, което е идентифицирано или физическо лице, което може да бъде идентифицирано (лице като Вас). Например, информация, която Ви идентифицира е Вашето име, адрес, телефонен номер, снимки, данни за плащания, специфичен идентификационен номер на продукт/устройство на Panasonic, което сте закупили, данни за местоположение, онлайн идентификатори (напр. бисквитки и IP адрес). Информация, която сама по себе си не Ви идентифицира, но може да бъде свързана с Вас също може да представлява Лични данни.

 

3. Какви категории Лични данни Panasonic събира за Вас?

 

A. Лични данни за Вас, които предоставяте директно

 

Някои от Услугите, които предлагаме дават възможност / изискват да ни предоставите Вашите Лични данни.

 

I. Когато създавате Panasonic профил в нашите уебсайтове, приложения или онлайн магазини (т.нар. eShops)

 

Когато създавате Panasonic профил в уебсайт или приложение на Panasonic (като 'MyPanasonic' или “eShop”), ние искаме да ни предоставите определени Лични данни, като пол, име, фамилия, имейл адрес, дата на раждане и държава по местожителство. Конкретните данни, коите се изискват, може да варират в зависимост от вида на услугата, която сте избрали. Когато създавате eShop профил, за да закупите продукти на Panasonic, ще искаме от Вас да предоставите адрес за кореспонденция [адрес и данни за плащане], за да можем да обработим Вашата поръчка. Вие ще използвате своя имейл адрес и парола, за да влезете в профила си.

 

Когато купувате продукти или устройства от уебсайта на Panasonic

 

Когато купувате продукт или устройство, използвайки уебсайта на Panasonic, ние събираме Лични данни за Вас като име, адрес за кореспонденция и телефонен номер, за да можем да обработим и да изпълним Вашата поръчка. Ние не виждаме и не съхраняваме информация за Вашата банкова карта.

 

Когато регистрирате продукт или устройство в Panasonic

 

Ако изберете да регистрирате определен продукт или устройство, за да активирате определени характеристики или за да се възползвате някоя разширена гаранция или промоция, ние можем да събираме Лични данни като име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и информация за продукта и устройството на Panasonic, което притежавате като неговите серийни номера (или друг идентификатор на продукта/устройството) и датата на закупуване. В случай, че използвате продукти и услуги Panasonic Smart Home, вижте повече подробности в Приложение 1.

 

II. Когато осъществявате контакт с Panasonic

 

Когато осъществявате контакт с нас чрез уебсайта на Panasonic или имате контакт с наши представители за обслужване на клиенти по имейл, чат на живо, телефон или лично; също можем да събираме Лични данни като име, адрес за кореспонденция, телефонен номер, имейл адрес и предпочитания за контакт, както и да събираме информация относно продуктите или устройствата на Panasonic, които притежавате, като серийни номера и дата на закупуване. Също можем да създадем отчети/справки, които да бъдат полезни при диагностицирането на проблеми, свързани с работата на продукта или приложениетота, както и да получим информация за тези проблеми. Ние използваме тази информация, за да Ви предоставим поддръжка на продуктите и обслужване на клиента. Може да имаме достъп до Вашия „MyPanasonic“ профил или други приложими Panasonic профили, за да Ви осигурим необходимото съдействие и обслужване, от които имате нужда или сте поискали. Можем също да записваме и да преглеждаме Вашите разговори с нашите представители за обслужване на клиенти (напр. когато се свързвате с нас по телефона), за обучение и отговор на оплаквания, а също така, за да бъде прегледана всяка информация, която сте ни предоставили в отговор на доброволно(и) клиентско(и) проучване(ия). Ние ще запишем и/или ще прегледаме Вашите разговори с нас само в случаите, допустими от приложимия закон, и ще Ви информираме, в случай, че правим това, най-късно при започване на разговора.

 

III. Платформи за съобщения и форуми

 

Някои от уебсайтовете и приложенията на Panasonic имат платформи за съобщения, форуми, бюлетини, чат функционалности, блогове и подобни функции ("Публични съобщения"), с помощта на които може да публикувате информация, съобщения и други материали. Когато разкривате каквито и да било Лични данни в тези Публични съобщения, Ви препоръчваме да бъдете много внимателни, защото това може да се превърне в публична информация, която да бъде достъпна за посетителите на нашите уебсайтове, както и за широката общественост.

 

За да участвате в Публични съобщения, ние събираме определени Лични данни, които включват Вашето име, потребителско име, парола, имейл адрес, дата на раждане и данни за контакт (напр. имейл адрес, телефонен номер) и в определени случаи - информация за продукта, като модел и сериен номер и всякаква друга информация, която решите да споделите в рамките на Публичните съобщения.

 

IV. Промоции, игри, томболи и състезания

 

Ако участвате в лотарийни залагания, конкурси, онлайн игри, томболи, състезания и онлайн промоции, напр. „cash back“ (наричани общо "Игри"), можем да използваме Личните данни, които ни предоставяте, за да администрираме определени Игри, включително име, фамилия, адрес, имейл адрес, дата на раждане и държава по местожителство.

 

В случаите, когато общите условия на такава промоция във връзка с обработването на Вашите Личните данни противоречат на настоящото Уведомление за защита на личните данни, общите условия на промоцията ще имат превес и затова Ви съветваме да прегледате внимателно всички специфичнии общи условия на такива Игри.

 

V. Абонаменти и бюлетини

 

Когато се абонирате за наши промоционални съобщения и бюлетини, ще събираме Лични данни от Вас, включително Вашия имейл адрес, име, фамилия и пол. Ще Ви предоставим абонаментни услуги в съответствие с приложимото законодателство, както и в случай, че сте изразили изрично желание да ги предоставим.

 

VI. Когато качвате Ваши Лични данни на уебсайта и онлайн приложениятате на Panasonic

 

В допълнение към изброеното по-горе, ние можем да събираме и други Лични данни в случаите, когато качвате съдържание (напр. видеа и снимки) на нашите уебстраници или онлайн приложения. В такива случаи, можем да събираме следните Лични данни, за да имате възможност да публикувате съдържанието на нашите уебсайтове или онлайн приложения: Вашето име, имейл адрес, данни за фактури като потвърждение за дадено събитие (напр. за някои онлайн промоции) и всички Лични данни, във връзка със съдържанието, което избирате да качите. Там, където събираме такова съдържание ние ще го правим само в съответствие с приложимото законодателство.

 

B. Данни относно начина на употреба на Услугите от Ваша страна

 

Ние можем да събираме информация за начина, по който използвате нашите Услуги с помощта на софтуер на Вашето Panasonic устройство / продукт или с други средства, или когато използвате онлайн приложения. Например, можем да събираме:

 

I. Информация за устройството / продукта – като модел на твърдия диск, MAC адрес на интерфейса за безжичната връзка и номера на мобилния телефон, използван от устройството в случай, че се свързвате с отдел обслужване на клиенти на Panasonic, информация за мобилната мрежа, Вашата мобилна операционна система, вида на браузъра, който използвате, настройки на часовата зона и други уникални идентификатори на устройството, IP адрес, детайли за операционната система и настройки на устройството, което използвате, за да получите достъп до Услугите.

 

II. Информация във връзка с регистрацията – като време и продължителност на използването на Услугата, заявките за търсене, които сте въвели чрез Услугите, както и всякаква информация, съхранявана в бисквитките, които сме задали на Вашето устройство (например Вашият компютър, телефонен номер или таблет) или нашите приложения.

 

III. Информация за местоположение – като GPS сигнала на Вашето устройство или продукт или информацията за близки WiFi точки за достъп и клетъчни кули, които може да излъчват вълни към нас, когато използвате определени Услуги. Някои от нашите Услуги, които се активират от дадено местоположение, изискват Лични данни, за да работят. Ако желаете да използвате тези конкретни функции, от Вас ще бъде изискано съгласие Вашите данни да се използват за тази цел в момента на събирането на данните. Може да оттеглите своето съгласие по всяко време, като промените настройките на Вашето устройство / продукт.

 

IV. Гласова информация – като записи на Вашия глас, които можем да правим и да събираме на нашите сървъри, когато използвате гласови команди.

 

V. Друга информация – за употребата на Услуги от Ваша страна като онлайн приложения, които използвате, уебстраници, които посещавате, и за това как използвате съдържанието, предлагано посредством Услугите.

 

C. Лични данни от трети страни-източници на данни

 

Можем да получим Лични данни от трети страни (напр. други дружества). За повече подробности по тази точка вижте допълнителната информация, която следва:

 

I. Данни от публично достъпни източници

 

Можем да получим Лични данни за Вас от публично достъпни източници, при условие, че получаването на такава информация е в съответствие на приложимото законодателство. Можем да съчетаем тези данни с друга информация, която получаваме от или за Вас.

 

II. Когато влизате във Вашия профил с Вашите данни от социалните медии

 

Можем да получаваме данни за Вас и от социалните мрежи, когато изберете да се свържете посредством тези уебсайтове.

 

[Panasonic профила] Ви позволява да се впишете или регистрирате, използвайки Вашият Facebook профил [или профила от други социални медии – Instagram, Youtube]. Ако използвате този метод, Вие позволявате на Facebook [или на другите социални медии – Instagram профил, Youtube профил] да споделят определени Лични данни от Вашия Facebook профил с нас. Тези лични данни включват Вашето име, пол, местоположение, линк към Вашия Facebook профил, Вашата часова зона, Вашата дата на раждане, профилна снимка, вашите „харесвания“ и списъка на Вашите „приятели“. Тези лични данни, събрани от Facebook като администратор на лични данни, са ни предоставени и стават предмет на настоящото Уведомление за защита на личните данни [XXPanasonic профил].

 

Препоръчваме Ви да се запознаете с функционирането на Facebook (или на други социални мрежи), така че да знаете как да управлявате Вашите Лични данни и споделянето им от Facebook с нас, като използвате настройките за поверителност във Вашия Facebook профил.

 

4. На какво правно основание обработваме Вашите Лични данни?

Ние нямаме право да обработваме Вашите Лични данни, ако не можем да разчитаме на валидно правно основание. Затова ние ще обработваме Вашите лични данни само когато:

I. сме получили Вашето недвусмислено съгласие;

II. обработването е необходимо, за да изпълним нашите договорни задължения към Вас или за да предприемем стъпки по Ваше искане преди сключването на договор;

III. обработването е необходимо, за да спазим нашите законови и регулаторни задължения;

IV. обработването е необходимо, за да бъдат защитени Вашите жизненоважни интереси или интересите на друго физическо лице; или

V. обработването е необходимо за целите на нашите легитимни интереси, освен когато пред такива интереси преимущество имат Вашите интереси или основни права и свободи. Примери за такива „легитимни интереси“ са:

I. да се възползваме от икономически ефективни услуги (напр. можем да изберем определени платформи, предлагани от доставчиците);

II. да защитим сигурността на нашите IT системи, архитектура и мрежи; и

III. да отговорим на нашите корпоративни цели и на целите, свързани със социалната отговорност.

 

5. Как използваме Вашите Лични данни?

 

Можем да използваме Личните данни, които събираме, за следните цели:

 

I. Създаване на Профил / Влизане в нашите уебсайтове, приложения или онлайн магазини (eShops) – за да Ви позволим да създадете профил на нашите уебсайтове, приложения или eShops, и да Ви дадем възможност да влезете в тези уебсайтове, приложения или eShops

II. Регистриране на продукти / устройства – за да регистрираме Вас или Вашето устройство или продукт за някоя от нашите Услуги;

III. Покупки онлайн – за да улесним закупуването онлайн на нашите Услуги чрез нашия eShop уебсайт или друго приложение и да предоставим всякаква помощ при плащане, например, за да завършите покупката си ако сте имали технически проблеми;

IV. Предоставяне на нашите Услуги – за да предоставим нашите Услуги или специфични функции, които може да изискате, включително, за да можем да изпълним нашите договорни задължения към Вас (например гаранция на продукт или устройство);

V. Проучвания – за да искаме Вашето мнение или коментари относно нашите Услуги и за провеждането на други проучвания;

VI. Персонализирано и Насочващо съдържание – за да предоставяме персонализирано съдържание и да правим препоръки, въз основа на Вашата предходна активност в нашите Услуги. Можем да използваме Вашите Лични данни, за да насочим по-ефективно нашите Услуги, съдържание, препоръки, реклами и съобщения (повече информация за това може да намерите в нашата Политика за Бисквитки);

VII. Маркетингови дейности – за да Ви предоставим бюлетини и други съобщения по пощата, по имейл, телефон и/или чрез текстови съобщения (SMS), само в случай, че сте дали своето съгласие за това или когато това е позволено от приложимото законодателство.

VIII. Профилиране – за да правим прогнози относно Вашите интереси и на тази база да Ви предоставим директен маркетинг;

IX. Реклама – за реклама, като предоставяне на персонализирани реклами и спонсорирано съдържание, както и за изпращането на промоционални съобщения;

X. Анализ – за оценка и анализ на нашия пазар, клиенти, продукти, устройства и други Услуги (включително, за да искаме Вашето мнение относно нашите продукти и услуги и провеждане на клиентски проучвания);

XI. Статистики – за създаването на анонимни, обобщени статистики, свързани с употребата на нашите Услуги. Тези анонимизирани данни могат да бъдат споделяни с трети страни;

XII. Подобрения на Услугите – за да развиваме и подобряваме нови и съществуващи продукти и Услуги на Panasonic, за препоръки, реклами и други съобщения и за да научим повече за Вашите предпочитания;

XIII. Услуги по обслужване на клиенти – за да ви предоставим услуги за поддръжка на Вашето устройство или продукт, или за да отговорим на всички останали искания във връзка с поддръжката (като например обработването на жалби)

XIV. Бизнес цели - за мониторинг на дейността и за вътрешни отчети;

XV. Публикуване на коментари – когато качвате оценки на продукти или устройства, коментари и съдържание на нашите уебсайтове или приложения, или когато попълвате анонимно проучване, може да поставим линк, да публикуваме или да разгласим Вашите коментари включително посредством нашите собствени реклами;

XVI. Сигурност – за да защитим нашите клиенти (напр. да ги предпазим от спам или от опити да се измамят потребителите на нашите Услуги); за да управляваме и поддържаме сигурността на нашите Услуги (напр. за да предотвратим или да спрем атака срещу нашите системи или мрежи); или за да защитим правата или собствеността на Panasonic, включително прилагането на всякакви условия или споразумения, регулиращи ползването на нашите Услуги;

XVII. Законови задължения – за да се съобразим със законовите задължения, съгласно правото на европейските държави членки или съгласно правото на Европейския съюз;

XVIII. Конкурси и Промоции – за да провеждаме Игри и да записваме Вашето участие в тях, съгласно позволеното от закона, както и да предоставяме Вашите Лични данни на нашите партньори и на спонсорите на съответните Игри;

XIX. Обучения – за целите на поддържане на качествен и обучен персонал, особено във връзка с нашите представители за обслужване на клиенти;

XX. Актуализации – за комуникация с Вас, включително относно Вашия акаунт, профили или транзакции с нас; за да Ви предоставяме важна информация за Вашите продукти, устройства, приложения или други Услуги; за да Ви изпращаме известия за всякакви съществени промени в настоящото Уведомление за защита на личните данни;

XXI. Комбиниране на Лични данни – за да комбинираме Личните данни, които събираме от Вас, за да имаме възможност, например, да Ви предоставим по-добри услуги за поддръжка и по-персонализирано съдържание;

XXII. Корпоративни сделки – за да управляваме корпоративните сделки с участието на нашето дружество, в това число реорганизация, сливане, прехвърляне, продажба, съвместно предприятие, възлагане или друго цялостно или частично прехвърляне на дейността на Panasonic, активи или акции, включително, без ограничения, във връзка с несъстоятелност или подобни производства.

 

6. На кого и къде разкриваме Вашите Лични данни?

 

Няма да разкриваме Вашите Лични данни с трети страни за техни независими маркетингови или бизнес цели без Вашето съгласие. Можем обаче да разкриваме Вашите Лични данни пред следните лица:

 

A. Трети страни-получатели на Лични данни

 

I. Свързани с Panasonic дружества

Може да се наложи да прехвърлим Вашите Лични данни на други свързани с Panasonic дружества, за да Ви предоставим Услугите или всякакви други услуги / съдействие, които изисквате. Всички свързани с Panasonic дружества са задължени да следват практиките за защита на лични данни, описани в настоящото Уведомление за защита на личните данни.

 

II. Избрани партньори

Можем да споделяме Вашите Лични данни с наши внимателно подбрани бизнес партньори, включително и доставчици на безжична връзка (wireless). Тези партньори могат да използват Вашите Лични данни, за да Ви предоставят Услугите на Panasonic, които сте изискали (например видео съдържание), да правят прогнози за Вашите интереси и да Ви осигурят промоционални, рекламни и други материали.

 

III. Доставчици на услуги

Ние работим с трети страни-доставчици на услуги, за да ни помогнат с администрирането на определени дейности и услуги от наше име, като: реализация на Вашите покупки и доставка на продукти, администриране на Игрите, обработване на плащания с кредитна карта, изпращане на пощенски пратки и имейли, изпращане на текстови съобщения (SMS), предоставяне на реклами, анализиране на употребата на нашите Услуги и следене на ефективността на нашите маркетингови кампании, позволяване на потребителите да се свържат със социалната си мрежа, предоставяне на услуги за проверка на измами, както и услуги за поддръжка. Ние можем да споделяме Вашите Лични данни с такива трети страни- доставчици на услуги, единствено с цел да им дадем възможност да изпълняват услуги от наше име и те ще оперират само в съответствие с нашите инструкции. Ето и примери за трети страни-доставчици на услуги, които използваме:

a. Доставчици на имейл услуги – Cloud услуги от [напр.Eloqua от Oracle] се използват, за да ни съдействат с изпращането на имейли в съответствие с Вашите маркетингови предпочитания;

b. Доставчици на услуги за анализ – използваме доставчиците на услуги за анализ, за да ни помогнат да разберем употребата на дадени продукти / устройства и други Услуги и да ни помогнат да подобрим нашите Услуги. Доставчиците на услуги за анализ, които в момента използваме са Google Анализ. За повече информация вижте нашата Политика за бисквитките.

 

IV. Доставчици на социални мрежи

Можем да предоставим Ваши Лични данни, като имейл адрес, на определени доставчици на социални мрежи, за да ни помогнат да публикуваме реклами на нашите Услуги на страниците на Вашите социални мрежи. Ние ще споделяме Вашите Лични данни с доставчици на социални мрежи само в съответствие с Вашите маркетингови предпочитания и приложимото законодателство.

 

V. Трети страни, когато това се изисква от закона или за да защитим нашите Услуги

Ние ще разкриваме Вашите Лични данни, за да се съобразим с приложим закон или за да отговорим на валидни законови искания, включително от правоприлагащи и други държавни органи; за да защитим нашите клиенти (напр. за да предотвратим спам или опити да се измамят потребителите на нашите Услуги); за да управляваме и поддържаме сигурността на нашите Услуги (напр. да предотвратим или да спрем атаки срещу нашите системи или мрежи); или за да защитим авторските права на Panasonic, включително налагането на всякакви условия или договори, уреждащи употребата на нашите Услуги.

 

VI. Анонимни статистики

Ние подготвяме и развиваме анонимни, обобщени и общи данни и статистики по различни цели (както са посочени в настоящото Уведомление за защита на личните данни). Тъй като тези данни са анонимни (т.е. не можете да бъдете идентифицирани чрез тях), ние не считаме, че тази информация представлява Лични данни. Затова, ние можем да споделяме такива данни с всяка трета страна (например с нашите свързани дружества, партньори, рекламодатели и други).

 

VII. Други страни с Вашето съгласие или по Ваше желание

Може да споделяме Ваши Лични данни с трети страни, когато изразите съгласие или поискате подобно споделяне.

 

Редица Услуги на Panasonic Ви дават опция и възможност да споделяте определени Лични данни, като съобщения, снимки, видеа и друго съдържание. Всички Лични данни, които избирате да качите и да споделите на публично достъпен профил могат да бъдат видени и достъпни за други лица. Затова винаги трябва бъдете предпазливи, когато използвате подобни Услуги на Panasonic.

 

B. Международно прехвърляне на данни

 

Личните данни, които събираме от Вас, могат да бъдат съхранявани и обработвани във Вашия регион или да бъдат предавани на, съхранявани или обработвани по друг начин извън Европейското икономическо пространство ("ЕИП"), включително, но не само в Канада и Япония или в друга държава, която не предлага адекватно ниво на защита на данните, така както то е признато от Европейската комисия и където Panasonic и неговите свързани дружества, дъщерни фирми или доставчици на услуги поддържат свои съоръжения.

Когато прехвърляме Вашите Лични данни извън ЕИП, ние ще се уверим, че са налице подходящи гаранции за защита като подходящи споразумения и механизми за прехвърляне на данни (като Стандартните договорни клаузи на ЕС), които гарантират, че третите страни-доставчици на услуги, осигуряват адекватно ниво на защита на Вашите Лични данни. Може да изисквате допълнителна информация във връзка с това и да получите копие на съответните гаранции като изпратите искане по посочения по-долу в раздел „Данни за връзка с нас / Допълнителна информация“ начин.

 

7. Какво правим, за да гарантираме сигурността на Вашите Лични данни?

 

A. Общо за мерките

 

Panasonic е предприел подходящи физически и технически мерки да защити сигурността на Личните данни, които събираме във връзка с нашите Услуги. Тези мерки взимат предвид:

 

I. нивото на развитие на технологията;

II. разхода за нейното въвеждане;

III. естеството на данните; и

IV. риска от обработването.

 

Целта им е да предпазват от случайно или неправомерно унищожаване или промяна, случайна загуба, неправомерно разкриване или достъп и срещу други незаконни форми на обработване.

 

Обърнете внимание, на това, че въпреки че вземаме необходимите мерки да защитим Вашите Лични данни, няма напълно безопасен уебсайт, продукт, устройство, онлайн приложение или предаване на данни, компютърна система или безжична връзка, която да е напълно сигурна и затова ние не можем да гарантираме сигурността на Вашите Лични данни.

 

B. Криптиране

 

[Всички Лични данни, които ни предоставяте са съхранявани на наши защитени сървъри. Всяка разплащателна транзакция [извършвана от нас или от трета страна, предоставяща услуги за обработване на плащания, WorldPay Ltd., ще бъде криптирана с помощта на технологията Secured Sockets Layer] ]. Там, където сме Ви предоставили (или където сте избрали) парола, която Ви позволява да имате достъп до определени Услуги, като My Panasonic профила или Вашия eShop акаунт, Вие сте отговорни за запазването на тази парола в тайна и Ви молим да не споделяте тази парола с никого.

 

C. Други мерки за сигурност

 

Сигурността на данните, включително и защитата на Личните данни, е организирана в глобална програма на Panasonic, наречена “Управление на информационната сигурност“ (УИС). Свързаните с това цел, стандарти и мерки за въвеждане са организирани в глобално приложима политика, стандарти и ръководства. Всички централно европейски информационни системи са оценявани външно и попадат в обхвата на правилата за управление на информационната сигурност, приложими съгласно сертификацията ISO 27001. Програмата във всичките си части следва т.нар ПИПД подход (Планиране-Изпълнение-Проверка-Действие) на годишен принцип, за да осигури поверителността, целостта и наличността на всички данни (включително и на Личните данни) в рамките на целия жизнен цикъл на информацията от събирането до унищожаването на данните.

 

D. Използване на социални медии и функции, свързани с форуми

 

Определени Услуги включват социални мрежи, чат стая или функции, свързани с форуми. При използването на тези Услуги трябва да се уверите, че не предоставяте никакви Лични данни, които не искате да бъдат видяни, събирани или използвани от други потребители.

 

8. Какви са Вашите права и как можете да ги упражнявате?

 

A. Какви са Вашите права?

 

Panasonic събира, съхранява и обработва Вашите Лични данни в съответствие с Вашите права съгласно приложимите закони за защита на личните данни.

 

Вашите права съгласно Общия регламент относно защитата на личните данни включват: правото за достъп до копие на Вашите Лични данни, правото да изисквате коригиране или актуализация на неточни Лични данни и правото да възразите срещу обработването на Вашите лични данни при условията, определени в приложимото законодателство.

 

Също така имате право да поискате изтриване на Вашите Лични данни и, в случаите, в които сте дали съгласие за обработването на Вашите Лични данни, можете да оттеглите своето съгласие по всяко време (без това да повлияе на законосъобразността на обработването на Личните данни, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.). В допълнение, в определени случаи имате право на преносимост на данните. Преносимост на данните означава правото да изискате Личните данни, които сте ни предоставили да Ви бъдат предоставени обратно в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да изискате прехвърлянето на тези Лични данни към трета страна, без възпрепятсване от наша страна и като предмет на Вашите собствени задължения за поверителност.

 

B. Упражняване на Вашите права

 

Ако желаете да упражните някое от правата, посочени по-горе, може да се свържете с нас, използвайки посочените по-долу средства за контакт в раздел „Данни за връзка с нас / Допълнителна информация“ от настоящото Уведомление за защита на личните данни.

 

C. Жалби

 

Ако не сте доволни от начина, по който обработваме Вашите Лични данни, можете да се свържете с нас с помощта на средствата за контакт, посочени по-долу в раздел „Данни за връзка с нас / Допълнителна информация“ от настоящото Уведомление за защита на личните данни или, в допълнение към посочените по-горе права, можете да подадете жалба до компетентния надзорен орган.

 

9. Съхранение на данни – Колко дълго ще съхраняваме / пазим Вашите Лични данни?

 

Ние ще съхраняваме Вашите Лични данни за периода, който е необходим, за да изпълним целите, за които данните са събрани, както те са определени в настоящото Уведомление за защита на личните данни, освен ако законът не изисква по-продължителен период на съхранение. Когато Вашите Лични данни повече не са необходими за целта, за която са събрани или когато това се изисква от приложимото законодателство, данните ще бъдат изтрити и/или ще Ви бъдат предоставени обратно в съответствие с приложимото законодателство.

 

10. Линкове и продукти на трети страни в нашите Услуги

 

Нашите уеб страници, приложения и продукти могат да съдържат линкове към други уеб страници на трети лица, които не се управляват от Panasonic. Нашите уеб страници или продукти и устройства, които притежавате, също могат да съдържат приложения, които можете да свалите от трети страни. Тези свързани страници и приложения не са под контрола на Panasonic и като такива, ние не сме отговорни за практиките за защита на личните данни или за съдържанието на който и да било от свързаните уебсайтове и онлайн приложения. Ако изберете да използвате уебсайтове и приложения на трети страни, всички Лични данни, събрани от уебсайта или приложението на третата страна, ще бъдат обект на съществуващата политика за защита на личните данни на третата страна. Силно Ви препоръчваме да отделите време, за да прегледате политиките за защита на личните данни на третата страна, на която предоставяте своите Лични данни.

 

11. Функции на трети страни на нашия уебсайт

 

Нашите уебсайтове съдържат и функции като вградено видео, предоставено от трети страни чрез техните API, което е обвързано с условията за ползване на API. В зависимост от това как взаимодействате с тези функции, вашата информация може да бъде споделена на тези доставчици. За повече информация относно условията за ползване на функциите, моля, посетете уебсайта на всеки доставчик.

 

А. YouTube

 

YouTube API услугите се използват за възпроизвеждане на видеоклипове на нашите уебсайтове. Допълнителна информация за услугите и функциите на услугата можете да намерите в Общите условия на YouTube и относно използването на вашата информация в Декларацията за поверителност на Google.

 

12. Бисквитки

 

A. Какво представляват бисквитките?

 

Panasonic, както и някои други трети страни, предоставящи съдържание, реклама или друга функционалност на нашите Услуги, могат да използват „бисквитки“ и други технологии в определени области на нашите Услуги. Бисквитките са малки следящи кодове, които могат да бъдат четени от уеб сървър в домейна, който инсталира бисквитката върху Вашия твърд диск. Можем да използваме бисквитките, за да съхраняваме Вашите предпочитания и настройки, да Ви помагаме с регистрацията, да Ви предоставяме насочени реклами и да анализираме операциите в сайта.

 

Имайте предвид, че можете да модифицирате Вашия браузър, така че той да Ви информира, когато към него са изпратени бисквитки. Ако не желаете да получавате бисквитки, може да се откажете от всички видове бисквитки, активирайки съответните настройки на Вашия браузър. Имайте предвид, че ако изберете да се откажете от всички бисквитки, някои от характеристиките на Услугите могат да бъдат недостъпни за Вас или да не работят правилно. В допълнение, Вие може също да изтриете бисквитките, които са били изпратени.

 

B. Допълнителна информация за бисквитките

 

За допълнителна информация относно това какво представляват бисквитките, как Panasonic и други трети лица ги използват, и за подробности как бисквитките могат да бъдат деактивирани, вижте нашата Политика за бисквитките.

 

13. Вашите възможности за избор (напр. за получаване на маркетингови или подобни имейли)

 

Ние, както и свързаните с Panasonic дружества, можем да използваме Вашите Лични данни (като данни за контакт (напр. име, фамилия, пол, адрес, имейл, телефонен номер)), за да Ви изпращаме маркетингови съобщения по пощата, по имейл, по телефон и/или чрез текстови съобщения (като SMS), свързани с продукти на Panasonic, устройства или други Услуги в съответствие с предпочитанията Ви за имейл и контакти във Вашия My Panasonic профил (въведете линк)] или в съответствие с дадено по друг начин съгласие за това.

 

Когато закупувате продукти или устройства на Panasonic, свързвате се с наш представител за обслужване на клиенти, създавате профил за някоя от нашите Услуги (като My Panasonic Профил или eShop профил) или се абонирате за някоя от нашите Услуги, може да получите възможност да се съгласите (или, където е допустимо от приложимия закон, да се откажете) да получавате маркетингови съобщения.

 

Не споделяме Лични данни с трети страни за техни маркетингови цели.

 

Можем също да използваме Вашите Лични данни за персонализиране и по-ефективно насочване на нашата маркетингова комуникация, за да гарантираме и да увеличим възможността всяко маркетингово съобщение, което получавате, да бъде относимо за Вас.

 

За да се откажете да получавате маркетингови съобщения от Panasonic, молим да актуализирате своите предпочитания за имейл и контакт във Вашия My Panasonic профил или да натиснете "Отписване" от всички маркетингови и промоционални имейли, които получавате от нас.

 

14. Лични данни на деца

I. Кой е дете?

Panasonic счита за дете всяко лице на възраст под 16 години или на по-малка възраст, определена от приложимите закони за защита на личните данни.

 

II. Събираме ли Лични данни от деца?

Не събираме съзнателно и не се опитваме да събираме Лични данни от или за деца без съгласието на родител или настойник. В случаите, в които събираме Лични данни от деца, винаги ще полагаме разумни усилия да потвърдим, че съгласието е дадено лично или чрез упълномощено лице от родителя или настойника.

 

III. Какво правим, когато деца ни предоставят Лични данни?

В случай, че разберем, че са ни предоставени Лични данни, свързани с дете, без съгласието на родител или настойник, ние полагаме разумни усилия да:

• изтрием Личните данни възможно най-бързо; или

• ако изтриването е невъзможно, да гарантираме това, че тези Лични данни не се използват с никаква цел и не се разкриват по-нататък на трети страни.

 

IV. Искания от страна на родителя или настойника

Ако сте родител или настойник и имате въпроси, свързани с обработването на Личните данни на Вашето дете от страна на Panasonic, молим да се свържете с нас, като използвате данните за контакт, посочени в раздел “Данни за връзка с нас / Допълнителна информация” по-долу.

 

15. Промени в настоящото Уведомление за защита на личните данни

 

Panasonic може да прави периодични промени в настоящото Уведомление за защита на личните данни. “Датата на последна актуализация” в долната част на тази страница показва кога Уведомлението е актуализирано за последен път и всички промени ще влизат в сила след публикуването на актуализираното Уведомление за защита на личните данни.

 

Ще Ви уведомим ако тези промени са съществени и ще поискаме Вашето съгласие, където това се изисква от приложимото законодателство. Ще Ви предоставим това уведомление посредством имейл или чрез публикуването му на уебстраницата на Panasonic или чрез съответните Услуги.

 

16. Данни за връзка с нас / Допълнителна информация

 

При допълнителни въпроси във връзка със събирането, обработването или използването на Вашите Лични данни, или в случай, че желаете да поправите, блокирате, коригирате, възразите срещу, да получите достъп до данните, да оттеглите Вашето съгласие спрямо всеки приложим аспект на настоящото Уведомление за защита на личните данни или да изтриете свои Лични данни, молим да се свържете с нас:

 

I. По пощата:

 

Представителство на Panasonic Marketing Europe GmbH, адрес ул. Съборна No 2A, етаж 4, София, България, Булстат 175859977

 

II. Чрез имейл: info.bg@eu.panasonic.com

 

III. По телефон:

 

Понеделник-Петък 9:00 ч.–17:00 ч.
Телефонен номер:
070 011 262

 

Дата на последна актуализация : [Март] 2018 г.