Förstklassigt allt-i-ett HiFi-system
OTTAVA™ SC-C500

Musik av högsta kvalitet alltid nära till hands. Ett nytt sätt att lyssna på musik

TIDALSpotifyvTuner

JENO Engine
(Jitter Elimination and Noise-shaping Optimization)

Jitter är en av de största orsakerna till distorsion i digitala ljudsystem och orsakas av tidsförskjutning i klockstyrningen som används vid D/A-omvandling. För att eliminera de störande effekter som jitter har på ljudet, har Technics utvecklat en unik krets för jitterreducering som består av en klockgenerator som tar bort jitter i de lägre frekvensregistren och en förstklassig omvandlare av samplingsfrekvenser som dämpar jitter i de högre registren. Det gör att störande jitter elimineras på ett idealiskt sätt genom hela frekvensomfånget. Den arbetar tillsammans med en nyutvecklad PWM-konverter (Pulse Width Modulation) som optimerar brusform, grad- och kvantiseringstal och PWM-gradering, för att på så sätt konvertera högupplösta signaler till PWM utan att dynamikomfånget försämras. Detta är ny teknik som gör att Technics nya digitala förstärkare kan återge en verklighetstrogen ljudbild med musikens alla nyanser.

Koncept för JENO-motor
Blockdiagram över digital förstärkare

LAPC (Load Adaptive Phase Calibration) lastanpassad faskalibrering

LAPC är Technics egen teknik för att anpassa högtalarlasten. Den mäter förstärkarens frekvenssvar vid olika amplituder och faser vid högtalarlast och använder DSP för ett idealiskt impulssvar. Parametrarna som gäller för optimal återgivning av låg- och högfrekvens med högtalarna som följer med i OTTAVA™-paketet är redan förinställda i huvudenhetens LAPC-datorkrets och ger redan från början en idealisk balans över hela frekvensregistret. När det gäller SU-C550 kan LAPC-funktionen ställas in för att mäta upp parametrarna för de högtalare du väljer att ansluta.

Konceptet LAPC
Förstärkning och fördröjning med konventionell förstärkare/LAPC

Dubbla systemkretsar för strömförsörjning

Normalt används en och samma transformator för förstärkardel, CD-spelare och digitala kretsar. Då får variationer i belastningen eller störningar i en krets återverkningar även på andra kretsar med en försämring av ljudkvaliteten som följd. Strömförsörjningssystemet omfattar separata kretsar för förstärkaren och övriga kretsar, vilket eliminerar störningar mellan sektionerna och reducerar ljudförsämringar orsakade av variationer i strömförsörjningen.

Bi-amp förstärkning för diskant och bas separat

Bi-amp-funktionen eliminerar elektriska störningar mellan diskant- och bashögtalare och förser högtalarelementen med idealisk effekt. DSP-systemet separerar höga och låga frekvenser från varandra med hjälp av ett digitalt bi-kvadratiskt delningsfilter med mycket hög precision. Det ger en mycket exakt frekvensdelning som inte är möjlig att åstadkomma med inbyggda nätverkskretsar. Separata heldigitala förstärkare för höga respektive låga frekvenser eliminerar helt elektriska störningar mellan diskant- och baselement. Bi-amp-funktionen ger en idealisk fördelning av kraft till högtalarelementen.

Batteridriven klockgenerator

Digitalt ljud är beroende av precisionen hos klockan som fungerar som styrreferens för driften. Förbättringarna här är extremt viktiga för hög ljudkvalitet. Det blir ofta problem med störningar från klockkretsens strömförsörjning. Technics använder därför en batteridriven klockgenerator som tidigare varit mycket framgångsrik i våra analoga förstärkare. Resultatet är ökad precision hos klockan och en mer förfinad närvaro i ljudet tillsammans med en fantastisk ljudbild.

Låt musiken flöda.

Normala kompakthögtalare har generellt problem med att återge ett kraftfullt basljud. OTTAVA™ har ett högtalarsystem med två symmetriskt placerade woofer-element vilket bidrar till att reducera lådresonanser. De spiralformade basreflexportarna ger en fyllig bas trots det kompakta lådformatet. Systemet ger ett basljud med hög kvalitet, långt bättre än vad man förväntar sig från en högtalare av det här formatet. Förutom den kraftfulla basåtergivningen har högtalarsystemet en förmåga att leverera allt från höga till låga frekvenser utan fördröjning. Det ger en upplevelse av ett omslutande och rent ljud av hög kvalitet. Ljudets förmåga att spridas beror mycket på frekvensområdet. OTTAVA™-systemets högtalare hanterar därför låg-/mellanregister respektive diskantregistret på olika sätt. Låg-/mellanregistren återges med en reflektorspridning. Diskantregistret spelas upp av tweeterhögtalare i multivinkelkonfigurering. Högtalarlådan har konstruerats för att hindra diskanten från att störa överföringen och spridningen av ljudet från de övriga högtalarelementen. Det eliminerar en degradering av ljudet och ökar ljudkvaliteten oavsett var i rummet du sitter och lyssnar. Den avancerade tekniken bakom ljudupplevelsen är förpackad i en elegant och exklusiv högtalare som även ögonen kan njuta av.

Spiral Tube Twin Drive

Trots det kompakta högtalarformatet spelar OTTAVA™ med en basåtergivning som man tidigare bara fått med större högtalare. Varje högtalare rymmer två små 8 cm woofer-element (Twin Drive) som tillsammans garanterar tillräcklig membranyta för ett högt ljudtryck. Elementen är vertikalt placerade för att reducera utrymmesbehovet för högtalaren (110 x 110 mm bottenplatta). Typiskt för basreflexsystemet är att basreflexens resonansfrekvens reducerar membranets rörlighet när ljudtrycket ökas. Genom att stämma basreflexens resonansfrekvens till låga 40 Hz kommer membranets amplitud orsakad av låga frekvenser att dämpas effektivt. Längden på bassreflexporten är 450 mm och har en kapacitet på 800 cc. Resonansfrekvensen är avstämd vid 40 Hz. Det gör att högtalaren kan leverera en kraftfull basåtergivning trots det kompakta lådformatet. För att få plats med den långa basreflexporten i den lilla högtalaren har Technics tagit fram ett spiralformat akustiskt rör som böjts så brett som möjligt för att undvika blåsljud från insidan. Den inbyggda DSP-enheten kontrollerar de låga frekvenserna för att minimiera distorsion som kan uppstå vid extrema membranrörelser.

Koncept för OTTAVA högtalare

Linjärt woofer-element

OTTAVA™-systemet är utrustat med kompakta och linjära woofer-element med kapacitet att återge basljudet med minimal distorsion. Membranet kräver ordentlig slaglängd för att kunna återge ett kraftfullt ljud. Men om elementet inte rör sig linjärt uppstår distorsion och därmed också en försämrad ljudkvalitet. Även vid stora membranrörelser hålls talspolen på plats inom området där magnetfältet är som starkast, tack vare en precisionslindad talspole. Detta tillsammans med en kraftfull magnet i neodym gör att woofer-elementet arbetar inom sitt linjära omfång. Det ger låg distorsion och hög ljudkvalitet. Gummiupphängningen har hög elasticitet för ytterligare reducerad distorsion och förbättrad kvalitet och kraft i de låga frekvensregistren.

Digital Noise Isolation Architecture

OTTAVA™-systemet/SU-C550 tar emot ljudsignaler från olika typer av digitala enheter som till exempel NAS, PC, USB-minnen och andra digitala gränssnitt. På grund av att många digitala lagringsmedia ursprungligen konstruerades för att användas tillsammans med datorer, har låg störningsnivå - (som ju är en förutsättning för ren ljudåtergivning!) inte prioriterats. För att hantera dessa lågkvalitativa källor har vi därför i OTTAVA™ / SU-C550 isolerat gränssnittet för digitala media för att förhindra externa störningskällor och installerat en jitter-eliminator (inkl. JENO-LSI) för att skapa en så ren och stabil ljudåtergivning som möjligt.

Konceptet digital arkitektur för brusisolering

WiFi-stöd

Anslut till ett nätverk i hemmet med hjälp av antingen LAN-kabel eller trådlös uppkoppling (IEEE802.11a/b/g/n). Den integrerade WiFi-funktionen gör att du ansluter enkelt utan LAN-kabel även om din dator eller router är installerad i ett annat rum.

Bluetooth-stöd

Bluetooth-funktionen gör det enkelt att streama musik från dina Bluetooth-kompatibla enheter.

Stöd för TIDAL, Spotify och vTuner

Förutom stödet för uppspelning via DLNA och USB, finns även stöd för TIDAL, Spotify Connect och vTuner. Använd Technics Music App för att välja station och lyssna på ett brett urval av utsändningar på vTuner.

TIDALSpotifyvTuner

*Kompatibla musiktjänster kommer löpande att få stöd genom uppdatering av programvaran.
*Nätverkstjänster på internet drivs av sina respektive operatörer, som utan förbehåll kan avsluta sina tjänster tillfälligt eller permanent. Visst innehåll kanske inte finns tillgängligt på din lokala marknad.
*Registrering/prenumeration kan erfordras. Avgifter kan tillkomma.

OTTAVA™ SC-C500
Förstklassigt allt-i-ett HiFi-system

Visa den förstorade bilden avframsidan av SC-C500
Visa den förstorade bilden av baksidan av SC-C500
Accurate Digital Technology
JENO Engine (Jitter Elimination and Noise-shaping Optimization)
LAPC (Load Adaptive Phase Calibration) faskalibrering av högtalarsignalen
Batterdriven klockgenerator
Störningsfri signalöverföring
Digital Noise Isolation Architecture
Emotive Acoustic Technology
Breezing-högtalare
Spiral Tube Twin Drive

Centre Unit

Uteffekt
Baselement: 40 W + 40 W (1 kHz, T.H.D. 0,5 %, 4Ω, 20 kHz LPF)
Diskantelement:10 W + 10 W (5 kHz, T.H.D. 0,5 %, 4 Ω, 20 kHz LPF)
THD+N
Baselement: 0,1 % (1 W at 1 kHz, 4 Ω, 20 kHz LPF) Diskantelement: 0,1 % (1 W at 5 kHz, 4 Ω, 20 kHz LPF)
Digital ingång
Optisk digital, USB-A, USB-B
Kompatibla skivformat
Audio CD, CD-R/CD-RW (CD-DA/MP3/WMA, skivor som spelats in och avslutats på enheter med inspelningsfunktion)
USB-A
iPod/iPhone/iPad
Ja
Codec-stöd
WAVJa (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz / 16, 24 bit)
FLACJa (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz / 16, 24 bit)
DSDJa (2.8224 MHz, 5.6448 MHz)
AIFFJa (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz / 16, 24 bit)
ALACJa (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz / 16, 24 bit)
AACJa (32, 44.1, 48, 88.2, 96 kHz / 16-320 kbps)
WMAJa (32, 44.1, 48 kHz / 16-320 kbps)
MP3Ja (32, 44.1, 48 kHz / 16-320 kbps)
USB-DAC (USB-B)
USB Audio Class specifikation
USB Audio Class 2.0, asynkront läge
Codec-stöd
DSCJa (2.8224 MHz, 5.6448 MHz)
PCMJa (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz / 16, 24, 32 bit)
DLNA Codec-stöd
WAVJa (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz / 16, 24 bit)
FLACJa (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz / 16, 24 bit)
DSDJa (2.8224 MHz, 5.6448 MHz)
AIFFJa (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz / 16, 24 bit)
ALACJa (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz / 16, 24 bit)
AACJa (32, 44.1, 48, 88.2, 96 kHz / 16-320 kbps)
WMAJa (32, 44.1, 48 kHz / 16-320 kbps)
MP3Ja (32, 44.1, 48 kHz / 16-320 kbps)
Hörlursutgång
Ja (Ø3.5 mm)
Ethernet gränssnitt
LAN (100 Base-TX / 10 Base-T)
Wi-Fi
IEEE 802.11a/b/g/n
2.4 GHz band (kanaler 1-13)
5 GHz band(kanaler 36, 40, 44, 48)
Airplay
Ja
Bluetooth® (Codec-stöd)
Ja (AAC, SBC)
TIDAL / vTuner / Spotify
Ja* / Ja* / Ja*
Strömförsörjning
AC220-240 V, 50 Hz / 60 Hz
Strömförbrukning
60 W
Mått (B x H x D)
360 x 91 x 248,5 mm
Vikt
Ca 3,9 kg
Tillbehör
Fjärrkontroll, strömkabel, användarmanual, guide till nätverksanslutning, högtalarkabel (3 m), batterier till fjärrkontrollen

Speaker Unit

Högtalarelement
Bas-/diskantelement
8 cm konelement x 2 / 1,2 cm dome-element x 3
Delningsfrekvens
3,5 kHz
Frekvensomfång
36 Hz - 100 kHz (-16 dB), 40 Hz-40 kHz (-10 dB)
Ljudtryck
76 dB / W (m)
Impedans
4 Ω
Ingångseffekt (IEC)
Diskantelement: 10 W (uppskattat) /
Baselement: 40 W (uppskattat)
Mått (B x H x D)
110 x 277 x 110 mm
Vikt
Ca 1,9 kg (/st)

*Kompatibla musiktjänster kommer löpande att få stöd genom uppdatering av programvaran.
*Nätverkstjänster på internet drivs av sina respektive operatörer, som utan förbehåll kan avsluta sina tjänster tillfälligt eller permanent. Visst innehåll kanske inte finns tillgängligt på din lokala marknad.
*Registrering/prenumeration kan erfordras. Avgifter kan tillkomma.

 • dlna certified
 • AirPlay
 • WiFi Certified
 • Wi-Fi Protected Setup
 • Bluetooth
 • Made for iPod/iPhone/iPad
 • Compact disc

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Panasonic Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
AirPlay, iPad, iPhone, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
"Direct Stream Digital", DSD and their logos are trademarks of Sony Corporation.
Windows Media and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.
Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED™ and Wi-Fi Protected Setup™ are marks of the Wi-Fi Alliance.
DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.

SU-C550
Premium All-in-One Audio Amplifier

Visa den förstorade bilden av framsidan av SU-C550
Visa den förstorade bilden av baksidan av SU-C550
Accurate Digital Technology
JENO Engine (Jitter Elimination and Noise-shaping Optimization)
LAPC (Load Adaptive Phase Calibration) faskalibrering av högtalarsignalen
Batterdriven klockgenerator
Störningsfri signalöverföring
Digital Noise Isolation Architecture
Uteffekt
20 W + 20 W (1 kHz, T.H.D. 0,5 %, 8 Ω, 20 kHz LPF)
40 W + 40 W (1 kHz, T.H.D. 0,5 %, 4 Ω, 20 kHz LPF)
THD+N
0.05 % (1 W at 1 kHz, 8 , 20 kHz LPF)
Impedanslast
4 Ω - 16 Ω 
Digital ingång
Optisk digital, USB-A, USB-B
Kompatibla skivformat
Audio CD, CD-R/CD-RW (CD-DA, skivor som spelats in och avslutats på enheter med inspelningsfunktion)
USB-A
iPod/iPhone/iPad
Ja
Codec-stöd
WAVJa (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz / 16, 24 bit)
FLACJa (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz / 16, 24 bit)
DSDJa (2.8224 MHz, 5.6448 MHz)
AIFFJa (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz / 16, 24 bit)
ALACJa (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz / 16, 24 bit)
AACJa (32, 44.1, 48, 88.2, 96 kHz / 16-320 kbps)
WMAJa (32, 44.1, 48 kHz / 16-320 kbps)
MP3Ja (32, 44.1, 48 kHz / 16-320 kbps)
USB-DAC (USB-B)
USB Audio Class specifikation
USB Audio Class 2.0, asynkront läge
Codec-stöd
DSCJa (2.8224 MHz, 5.6448 MHz)
PCMJa (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz / 16, 24, 32 bit)
DLNA Codec-stöd
WAVJa (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz / 16, 24 bit)
FLACJa (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz / 16, 24 bit)
DSDJa (2.8224 MHz, 5.6448 MHz)
AIFFJa (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz / 16, 24 bit)
ALACJa (32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 kHz / 16, 24 bit)
AACJa (32, 44.1, 48, 88.2, 96 kHz / 16-320 kbps)
WMAJa (32, 44.1, 48 kHz / 16-320 kbps)
MP3Ja (32, 44.1, 48 kHz / 16-320 kbps)
Hörlursutgång
Ja (Ø3.5 mm)
Ethernet gränssnitt
LAN (100 Base-TX / 10 Base-T)
Wi-Fi
IEEE 802.11a/b/g/n
2.4 GHz band (kanaler 1-13)
5 GHz band (kanaler 36, 40, 44, 48)
Airplay
Ja
Bluetooth® (Codec-stöd)
Ja (AAC, SBC)
TIDAL / vTuner / Spotify
Ja* / Ja* / Ja*
Strömförsörjning
AC220-240 V, 50 Hz / 60 Hz
Strömförbrukning
50 W
Mått (B x H x D)
360 x 91 x 258 mm
Vikt
Ca 3,9 kg
Tillbehör
Fjärrkontroll, strömkabel, användarmanual, guide för anslutning till nätverk, batterier till fjärrkontrollen

*Kompatibla musiktjänster kommer löpande att få stöd genom uppdatering av programvaran.
*Nätverkstjänster på internet drivs av sina respektive operatörer, som utan förbehåll kan avsluta sina tjänster tillfälligt eller permanent. Visst innehåll kanske inte finns tillgängligt på din lokala marknad.
*Registrering/prenumeration kan erfordras. Avgifter kan tillkomma.

 • dlna certified
 • AirPlay
 • WiFi Certified
 • Wi-Fi Protected Setup
 • Bluetooth
 • Made for iPod/iPhone/iPad
 • Compact disc

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Panasonic Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
AirPlay, iPad, iPhone, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
"Direct Stream Digital", DSD and their logos are trademarks of Sony Corporation.
Windows Media and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.
Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED™ and Wi-Fi Protected Setup™ are marks of the Wi-Fi Alliance.
DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.

Inspiration

PlayPause

Recensioner

PlayPause
GRUPPTEST! Allt-i-ett-system

"En verkligt komplett digitalreceiver som slår långt över sin viktklass."

GRUPPTEST! Allt-i-ett-system

"Trots att Technics är det minsta systemet, så märks det knappt för det spelar stort och luftigt på ett sätt som utan problem kan ta ett rätt stort rum i besittning!"

Hjälp för OTTAVA™ SC-C500 / SU-C550.

Hitta en återförsäljare