Vad är HRA (High-Resolution Audio)?

De flesta digitala ljudsystem omvandlar analogt ljud – ljudet vi hör – till digitalt ljud för lagring och överföring med hjälp av ett system som kallas PCM (Pulse Code Modulation). Två faktorer avgör kvaliteten för en digital inspelning: bitdjup och samplingsfrekvens. Bitdjupet avgör hur många "steg" som finns tillgängliga för att beskriva ljudet: ju fler bitar som används, desto större blir det dynamiska omfång – skillnaden mellan det starkaste och det svagaste ljudet – som kan spelas in.

Samtidigt gäller att ju högre samplingsfrekvens – dvs. antalet gånger som en "ögonblicksbild" tas av ljudet per sekund – desto mer exakt kan musiken analyseras och omvandlas till digital information. Samplingsfrekvensen påverkar frekvensomfånget – från lägsta till högsta tonhöjd – som kan lagras.

Ju större bitdjup och ju högre samplingsfrekvens, desto mer information kan lagras.

CD-tekniken använder 16-bit/44,1 kHz-kodning, som var det bästa som fanns att tillgå när CD lanserades i början av 1980-talet. Men utvecklingen har gått framåt och nu kan vi spela in och distribuera musik med större bitdjup och högre samplingsfrekvenser. Det är format som har använts i studior och masterinspelningar i många år – och nu kan vi njuta av dem hemma.

HRA (High-Resolution Audio) är alla format som överstiger CD-standard (16-bit/44,1 kHz). För HRA-inspelningar används normalt 24-bitarskodning, vilket ger ett mycket större dynamiskt omfång än CD och samplingsfrekvenser ända upp till 192 kHz, som är den modernaste standarden för kommersiella HRA-inspelningar. Allt handlar om att återskapa ljudet i studion så bra som möjligt.

HRA-format

Eftersom det finns ett brett utbud av HRA-format, måste HRA-utrustning ha stöd för så många olika format som möjligt. Technics produkter är kompatibla med alla vanliga HRA-format, samt några som ännu inte är allmänt spridda. Det gör det enkelt och bekvämt att spela HRA-ljud och säkerställer kompatibilitet även i framtiden.

Musik i CD-kvalitet finns också i ett antal olika format. Här presenterar vi en genomgång av några av de vanligaste formaten för både förlustfri CD-kvalitet och HRA.

FLAC: Studio master-ljudkvalitet (24-bit) och CD-kvalitet (16-bit)

De flesta musikfiler (både HRA- och CD-kvalitet) som finns tillgängliga online har formatet FLAC – Free Lossless Audio Codec (formatet är gratis, inte musiken!).
FLAC 24-bitfiler är vanligtvis tillgängliga i 96 kHz- och 192 kHz-versioner, men vissa album har formatet 24-bit/44,1 kHz eller 24-bit/48 kHz. 24-bit/192 kHz-versioner är den högsta kvaliteten för allmänt tillgängliga filer och är identiska med studiomastern.
Till skillnad från MP3, som tar bort en del innehåll för att minska filstorleken, är FLAC förlustfritt och fungerar som en zip-fil. Den packas upp samtidigt som du spelar musiken och levererar exakt samma data som innan filen komprimerades.
Apple har ett eget förlustfritt format: Apple Lossless (ALAC) fungerar på samma sätt som FLAC, men är kompatibelt med iTunes. Vissa företag som erbjuder Studio Master-nedladdningar erbjuder dem i både FLAC och ALAC.
En annan fördel med FLAC och ALAC är att de innehåller information om musiken i form av metadata, som till exempel artist, albumtitel, låttitel/nummer, musikgenre, kompositör, katalognummer och så vidare.
Informationen medföljer alla Studio Master- och andra HRA-filer som du köper online. Du kan också lägga till informationen när du kopierar en CD – kopieringsprogrammet söker efter skivan du kopierar i en internetdatabas och fyller i informationen. Du kan också ändra informationen eller lägga till den manuellt.

WAV/AIFF: Okomprimerad lagring

Du kan också kopiera en CD-skiva med okomprimerade filer – som en ren kopia av innehållet på skivan. På Windows-datorer lagras sådana filer i WAV-format (Waveform Audio File Format) och på Mac-datorer i AIFF (Audio Interchange File Format). Formaten är utbytbara och självklart kan Technics system spela båda två.
En nackdel med att lagra WAV-filer är att de inte brukar lagra låtinformation. Det är en av anledningarna till att FLAC är enklare att använda. Den andra anledningen är att FLAC-filer är mycket mindre än WAV-filer.
Vissa Studio Master-etiketter erbjuder musik i både WAV- och FLAC-format.

DSD

Direct Stream Digital är grunden för Super Audio CD-formatet och är ett format med en lite annorlunda kodningsmetod: i stället för ännu större bitdjup används en bit, men med mycket högre samplingsfrekvens, för att spela in, lagra och spela upp extremt hög ljudkvalitet.
När formatet utvecklades användes en samplingshastighet på 2,822 MHz, och formatet kallas DSD64, (64 gånger samplingshastigheten för CD) men på senare tid har ännu högre samplingsfrekvenser utvecklats, som DSD128 och DSD265. Det finns till och med ett DSD512-format som används i vissa inspelningsstudior.
Utrustning från Technics kommer att kunna spela både DSD64 och DSD128 som håller på att bli tillgängliga för konsumenter som köper musik online. DSD64- och DSD128-filer på en dator som är ansluten till systemet med asynkron USB kan spelas upp med en ljudspelare på datorn eller DLNA.